Klynge-Lean forløb

Indholdet på de 6 dage. Der kan forekomme små ændringer afhængig af de deltagerende virksomheder.

Klynge Lean Netværk

Dag 1: Lean og strategisk begrundelse

Intro til Lean, spild, modenhedsniveauer, model for strategisk valg af Lean, valg af værktøjer og tidshorisont – vi sætter horisont på værktøjer, mål og proces. Hvilke dele af Lean passer til jeres strategiske udfordringer.
Formål: Definere jeres strategisk begrundelse for Lean, rækkefølge af værktøjer, mål med Lean, kommunikationsplan, proces – hvordan organisere osv. (ex. ambassadørmodel).

Dag 2: Metodedag 1 - værdi, spild, standardisering/best practice, 5S

Intro til spildtyper, lette angreb på spild – personlig effektivitet, kommunikationsregler, arbejdskorridor, stillezoner.
Modenhedsniveauer, standardisering, 5S.

Øvelser undervejs.

Dag 3: Metodedag 2 - Værdistrømsanalyse og flow

Vi gennemfører værdistrømsanalyser på processer fra deltagernes virkelighed.
Evaluerer drejebog for værdistrømsanalyser til brug i jeres organisation.
Derudover kompetencer og reduktion af sårbarhed.

I produktionen desuden også planlægningstavler, OEE (maskinudnyttelse) og SMED (reduktion af omstillingstider).
I administration også Q-ROC (hurtigt arbejdende teams).

Øvelser undervejs.

Dag 4: Metodedag 3  - Løbende forbedringer

Vi kobler det hele sammen med Lean tavlen – Kaizen-tavlen - og design af jeres tavle.
Vi arbejder med inputs, proces og outputs i forhold til tavlen.

Dag 5: Ledelse og forandring

Ledelse, forandring, modstand. adfærd, ledelseskodeks, personprofiler i forhold til Lean (evt. test).
Succesraten af Lean afhænger i høj grad af ledelsens håndtering af forandringen.

Samlet overblik: Værktøjer, tavler, mål, standardisering, ledelse, proces osv.

Dag 6: Opfølgning og fastholdelse

Opfølgningsdag. Derudover introduktion til et opfølgningsskema (audit) og værktøjer til fastholdelse af Lean-momentum.

Program for de enkelte dage

Dagsorden på de enkelte dage. Alle dage er kl. 9-15.

  • Morgenmad/netværk. Ca. 20 min.
  • Kort præsentation af dagens virksomhed. Max. 15 min.
  • Præsentation af løsninger fra sidste kursusdag. Max. 5 min. per virksomhed.
  • Sparring og videndeling i mindre grupper. Ca. 30 min.
  • Undervisning i dagens temaer inkl. praktiske øvelser og eksempler. Ca. 3 timer.
  • Opgaver til næste gang og udfyldelse af personlige handlingsplaner. Ca. 30 min.
  • Kortere pauser og frokost undervejs.
  • Efter kl. 15 er der mulighed for, at få en rundvisning i værts-virksomheden.

Imellem dagene er der mulighed for at kontakte Flexkom via mail/telefon og/eller at stille spørgsmål til gruppen i et lukket forum på internettet (LinkedIn). Flexkom vil desuden følge personligt op med alle de deltagende virksomheder imellem dagene.

Læs mere

Til Klynge-Lean forsiden >
Benyt også menuen i højre side.

Skal vi kontakte dig?

Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning

Eller benyt vores kontaktformular