Advarsel

The form #25 does not exist or it is not published.

The form #31 does not exist or it is not published.

The form #32 does not exist or it is not published.

Book online møde med Flexkom

Flexkom oversigt - vi tilbyder...

Corona-tilbud fra Flexkom

Lean i en Corona-tid

Lean tilbyder en række konkrete værktøjer, til at styrke konkurrenceevnen i en Corona-tid.
Læs mere om Lean som modangreb på Corona >

Webinarer

Flexkom Akademi kører pt. webinarer - se webinarer om bl.a. Lean og kontorrobotter >

Selvstudie kurser/uddannelser

Selvstudie med hhv. online test og eksamen:

Online kurser/uddannelser

Med live online undervisning og test/eksamen:

Lean som modangreb på Corona

Corona har skabt en ny situation - også for mange organisationer og virksomheder.
Her er nogle bud på Lean som modangreb på Corona-situationen:

Læs vores "hovedindlæg" om Lean som modangreb på Corona

Tilskudsmuligheder

Heldigvis er der nogle tilskudsmuligheder til virksomheder, som er ramt af Coronakrisen. Der er flere muligheder - og summen af dem er, at de alle fokusere på at komme styrket igennem krisen.
Læs mere om tilskudsmuligheder til virksomheder og organisationer >

Rådgivning

Vi er klar til at hjælpe jer! Vores involverende, praktiske og meget resultatskabende tilgang vil sikkert også gavne jer!
Kontakt Flexkom >

CSR-politik inkl. klimamål

Vi vil levere vores bidrag til reduktion af affald og CO2-udledningen skabt i vores forretning.
Og vi vil reducere organisationers CO2-aftryk via OEE-optimering og kommunikation om Green Lean.

Se vores klimamål under CSR-politikken.

flexkom verdensmaal ikon uden link

Flexkoms CSR-politik

Sammendrag af vores CSR-politik:

Organisering og ledelse:

 • Vi vil være en åben og meget kommunikerende virksomheder. Både om vores faglige områder og om vores værdier og holdninger. Det sker primært igennem vores hjemmesider og nyhedsbreve.
 • Vi søger ekstern sparring til vores ledelse og organisering hos vores advisory board.

Lovgivning:

 • Vi følger altid gældende lovgivning.
 • Vi vil bidrage til at overholde lovgivning eks. i aftaler med freelance (ex. krav til rettigdig momsbetaling).

Arbejdsforhold:

 • Vores aftaler med medarbejdere og freelance skal altid tage udgangspunkt i et win-win forhold.
 • Vores konsulenter må maksimalt have 3 kursus- og konsulentdage per uge. Ellers er der ikke balance i deres arbejdsliv og de får ikke restitueret i forhold til maksimal kvalitet til kunder.
 • Vi sikrer løbende tilførsel af ny viden til medarbejdere og freelance.

Miljø:

 • Se nedenstående arbejde med klima og FN's verdensmål.

Forretningsetik:

 • Vi benytter aldrig bestikkelse. Derfor giver vi eks. aldrig julegaver til kunder - i stedet giver vi et bidrag til eks. Kræftens Bekæmpelse, De Danske Hospitalsklovne eller lignende organisationer.
 • Vi låser ikke vores medarbejdere eller freelance udover gældende konkurrencelovgivning.
 • Vi deler ikke billeder af medarbejdere hos vores kunder eller kursister på vores kurser, når det kun har til formål at brande os som individer eller som Flexkom. Det må ikke føles som en belastning at deltage i arrangementer, grine, smile eller vise begejstring uden at blive delt til andres erhvervsfremmende formål. Såfremt vi deler, vil det altid ske med alles tilladelse og på opfordring fra deltagerne.

Kundeforhold:

 • Vi sikrer databeskyttelse for vores kunder, vores kunders medarbejdere og vores modtagere af nyhedsbreve via vores persondatapolitik

Lokal samfundsudvikling:

 • Vi lever op til vores skattemæssige ansvar.

Flexkoms klimamål

Udgangspunkt i FN's 17 verdensmål

Vores arbejde med klimamål har taget udgangspunkt i FN's 17 verdensmål - som består af 169 delmål.

Vi har valgt at arbejde med følgende delmål:

 • 4.7 Undervis i bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab
 • 7.2 Forøg andelen af vedvarende energi
 • 7.3 Fordobl energieffektiviteten
 • 8.1 Skab bæredygtig økonomisk vækst
 • 8.2 Opnå højere økonomisk produktivitet gennem teknologi og innovation
 • 8.6 Hjælp unge i arbejde, uddannelse og praktik
 • 12.2 Brug og håndtér naturressourcer bæredygtigt
 • 12.5 Reducer affaldsmængden betydeligt
 • 12.6 Motivér virksomheder til at agere bæredygtigt
 • 15.2 Stop skovrydning og genopret ødelagte skove

Konkrete leveregler ud fra de udvalgte delmål (FN Verdensmål)

Leveregler ud fra de udvalgte delmål blandt FN's verdensmål:

4.7 Undervis i bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab

7.2 Forøg andelen af vedvarende energi

 • Vi indkøber el fra vedvarende energikilder
  • 2023: Vi vil lave en aftale med "Kärnfull Energi" i Sverige - for at støtte grøn atomkraft
 • Vi vil, igennem vores indkøb af varer påvirke, at andelen af vedvarende energi fremmes - eks. i vores valg af leverandører og/eller varer
  • 2023: Vi har eks. købt blokke mere lokalt (i DK) (tidl. Sverige). Desuden har vi reduceret vores indkøb markant - eks. ved at genopfylde de tuscher, som vi benytter på kurser/undervisning

7.3 Fordobl energieffektiviteten

 • Vi vil beholde vores elektroniske udstyr i dobbelt så langt tid som hidtil (fra 2 til 4 år i gennemsnit)
  • 2023: Fastholde fokus
 • Vi vil, i videst mulig omfang, benytte den mest energieffektive transportform målt per passager (se klimamål nedenfor)
  • 2020: Vi har haft et specielt år - som mange andre - pga. Corona. Heldigvis med et højt aktivitetsniveau. Klimamæssigt har vi haft den gevinst, at vi har fået nogle store opgaver mere lokalt end normalt - inden for ca. 30-40 km. Det betyder desværre, at vi har købt mere i bil end i tog. Omvendt har vi kørt markant mindre samlet set. Så vi har ikke leveret på målsætning om andelen af "grøn transport" - men vi har reduceret vores transport.
  • 2021: 77% af transport til kunder gennemført med tog/bus
  • 2022: Målet er min. 50% transport gennemført med tog/bus
  • 2023: Målet er min. 50% transport gennemført med tog/bus

8.1 Skab bæredygtig økonomisk vækst

 • Vores hjemmesider er CO2-neutrale igennem aftale med IngenCO2.dk
  • Siden 2020: Aftale fastholdt
 • Vores arbejde med Lean skal påvirke vores kunder til en mere bæredygtig retning - eks. ved mindre transport, mere brug af online møder o.l.
  • 2023: Siden Corona har vi været bedre til at afvikle/afholde møder, webinar, opfølgningsmøder m.v. online
 • Vi vil sælge og markedsføre udstyr til reduktion af energiforbrug i produktion (OEE-udstyr)
  • Siden 2020: Fuld fokus
 • Vi vil reducere vores transport ift. vores omsætning (se klimamål nedenfor)
  • Se målsætning nedenfor

8.2 Opnå højere økonomisk produktivitet gennem teknologi og innovation

 • Se punkt 8.2

8.6 Hjælp unge i arbejde, uddannelse og praktik

 • Vi vil undervise gratis på uddannelsesinstitutioner i Danmark minimum 2 dage per år
  • 2020: Pga. Corona ikke været muligt.
  • 2021: Bl.a. undervist produktionsingeniørstuderende på VIA
  • 2022: Igen gennemført gratis undervisning for produktionsingeniørstuderende på VIA
  • 2023: Min. 2 dage er målet!

12.2 Brug og håndtér naturressourcer bæredygtigt

 • Vores største udfordring er vores forbrug af flipoverpapir. Forbruget er begrundet i vores ønske om at undervise mere effektivt og lærerigt med minimal brug af Powerpoints. Vi tror på, at man lærer mere via denne undervisningsform og derfor tror vi også på, at det reducerer det samlede transportbehov for vores kursister.
  Vi benytter kun genbrugspapir som flipoverpapir
  Vi sikrer os, at vores flipoverpapir efterfølgende bliver genanvendt
  • Siden 2020: Vi anvender kun flips laver af genbrugspapir og sørger for, at alt bliver genanvendt.
 • Vi genopfylder vores tuscher
  • Siden 2020: Vi har slet ikke købt tuscher hjem - de genopfyldes!
 • Vi printer kun til kursister/medarbejdere når kunderne ønsker det (vi spørger inden vi printer)
  • Siden 2020: Husker vi at spørge om hver gang
 • Vi vil levere flere online møder og kurser for reduktion af transport for vores kursister
  • Siden 2020: Det mål har Corona gjort det let for os at opfylde - nu skal vi holde fast
 • Vi vil afholde kurser tæt på togstationer og vi vil opfordre til, at vores kursister tager toget til vores kurser
  • Siden 2020: Eks. gennemfører vi alle uddannelser på Sjælland lige ved Høje Taastrup stationen.

12.5 Reducer affaldsmængden betydeligt

 • Se punkt 12.2

12.6 Motivér virksomheder til at agere bæredygtigt

 • Se punkt 4.7

15.2 Stop skovrydning og genopret ødelagte skove

 • Vi tror kun på, at effekten af klimakompensation er begrænset (sker forsinket i forhold til forbrugstidspunktet)
  • I 2023: Vi vil støtte "Plant et træ"
 • Vi køber kun svanemærkede blokke til kursister
  • Siden 2022: Evt. indkøb af blokke skal være svanemærket og lavet af genbrugspapir
 • Vi køber kun svanemærkede flipover papirblokke
  • Siden 2022: Evt. indkøb af flipovers skal være svanemærket og lavet af genbrugspapir

Klimamål for 2023

Ud fra vores leveregler har vi sat følgende mål for 2023:

Fastholde lavt transportbehov ift. omsætning + mere klimavenlig transportform

 • 2019: 0,011 km. transport per omsætningskrone (heraf 48% klimavenlig)
 • 2020: 0,007 km. transport per omsætningskrone (heraf 28% klimavenlig)
 • 2021: 0,008 km. transport per omsætningskrone (heraf 77% klimavenlig)
 • 2022: 0,005 km. transport per omsætningskrone (heraf 82% klimavenlig)
 • Mål 2023: 0,007
 • Metoder i 2023:
  • Anvende lokale konsulenter (bopæl nær kunder)
  • Overnatte lokalt ved sammenhængende dage (med længere afstand)
  • Flere online salgsmøder, webinar og opgaver

10% mindre indkøb af materialer

 • Min. 10% mindre indkøb af kontorudstyr (tuscher, papir, flipover o.l.)
 • Sammenlignet med 2022 - målt i procent af omsætning.

Revision

CSR-politikken og de konkrete mål opdateres minimum én gang årligt.

Senest opdateret den 1. maj 2023.

Sådan passer vi på dine persondata i Flexkom

Den 25. maj 2018 trådte en ny persondataforordning i kraft. I den forbindelse skærpedes reglerne for håndtering og opbevaring af persondata i hele EU. Reglerne gælder for alle virksomheder og offentlige institutioner, der håndterer personlige oplysninger.

Dine data har hele tiden været sikre hos os, og den primære ændring efter 25. maj 2018 var derfor, at du fik et større indblik i, hvilke data vi behandler, og hvordan vi behandler dem.

Vi oplyser nu i højere grad om, hvad dine data benyttes til, hvordan de indsamles og hvordan vi beskytter dem. Derudover oplyser vi også om dine muligheder for kontrol over dine informationer. Alt dette kan du læse mere om i vores privatlivs- og persondatapolitik.

Ønsker du indsigt i dine data, eller ønsker du dine data slettet, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os.

Privatlivs- og persondatapolitik i Flexkom

Politik gældende for CVR-nummer 31062489: Flexkom ApS, Flexkom Solutions ApS (binavn), Flexkom Lean Akademi ApS (binavn), Flexkom Industri ApS (binavn) og Flowtool ApS (binavn). Alle selskaber efterfølgende benævnt Flexkom ApS.

Denne privatlivs- og persondatapolitik er sammenfattet for bedre at kunne oplyse dig som kunde om, hvilke persondata Flexkom ApS behandler, og hvordan vi behandler dem – persondata skal forstås som al personhenførbar data. Læs venligt vores privatlivspolitik til ende for at få en klar forståelse af, hvilke data vi indsamler, hvordan vi indsamler dem og hvordan vi beskytter dine oplysninger.

Flexkom ApS respekterer alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives online og er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager.

Hvis ikke nedenstående persondatapolitik kan accepteres forbeholder Flexkom ApS sig retten til at afvise ordrer og andre henvendelser, da en manglende accept kan medføre at Flexkom ApS ikke kan levere den ønskede kundeservice.

Personoplysninger

Personoplysninger dækker alle data, der kan bruges til at identificere personer, herunder men ikke begrænset til for-, mellem- og efternavn, alder, køn, stilling, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

Ligeledes indeholder personoplysninger også data som adfærd, købshistorik, økonomiske oplysninger mv., der alle benyttes i opretholdelse af kunde- og leverandørforholdet mellem kunder og Flexkom ApS.

I enkelte tilfælde kommer Flexkom ApS også i besiddelse af personfølsomme data såsom CPR-nummer, etnisk oprindelse eller helbredsoplysninger. Disse data behandles også i henhold til vores privatlivs- og persondatapolitik.

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

Flexkom ApS har brug for en række personoplysninger for at kunne handle med dig og din virksomhed, opretholde servicering af kundeforholdet samt markedsføre produkter og ydelser. Visse oplysninger indsamles og behandles også efter lovkrav i henhold til hvidvasknings- og bogføringsloven.

Nedenstående oplysninger kan blive indsamlet og behandlet, når du modtager nyhedsbreve eller køber kurser og konsulentydelser hos Flexkom ApS:

E-mailadresse, for- og efternavn, adresse, telefonnummer, tekniske detaljer (IP-adresser inkluderet), adfærd (eks. inkluderet adfærd ved modtaget nyhedsbrev), geografiske data samt data der måtte være nødvendige for gennemførsel af en leverance.

Du kan tilgå flexkom.dk og vores øvrige hjemmesider uden at oplyse os om dine persondata.

Hvornår indsamler Flexkom data om dig?

Flexkom ApS indsamler oplysninger om dig via følgende kanaler:

 • Tilmelder kursus eller bestiller kursusbevis (eksamen)
 • Sender en ansøgning om job hos Flexkom
 • Får foretaget en personprofiltest
 • Når Flexkom gennemfører en konsulentopgave (og i dialogen inden/efter en opgave)
 • Sender forespørgsler/formularer via hjemmesider
 • Tilmelder dig og/eller interagerer med online markedsføringsmaterialer (herunder med ikke begrænset til nyhedsbreve, sms- og notifikationer, annoncer på tredjepartshjemmesider eller lignende)
 • Afgiver personoplysninger på anden vis til Flexkom ApS

Flexkom ApS indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige for at levere en ydelse eller et produkt, markedsføre ydelser og produkter eller behandle forespørgsler.

Flexkom ApS indsamler og/eller køber ikke personhenførbare oplysninger fra tredjemand.

Bemærk at ved fakturering opbevares fakturerings- og bankoplysninger i henhold til gældende love på området herunder hvidvasknings- og bogføringsloven.

Hvordan bruger vi dine oplysninger?

Vi kan gøre brug af den indsamlede information på følgende måder:

 • Til at personalisere din oplevelse på mail (nyhedsbreve o.l.)
 • Til opfølgning på henvendelser via mail eller hjemmesider
 • Til generel markedsføring
 • Til generering af personprofilrapporter
 • Til gennemførsel af kurser og konsulentopgaver
 • Til rekruttering af konsulenter

Hvordan beskytter vi dine informationer?

Vores hjemmeside scannes løbende for sikkerhedsbrister og svagheder, for at vi hurtigst muligt kan udelukke potentielle datalækager og dermed gøre vores hjemmeside så sikker som muligt. Ligeledes scannes der regelmæssigt for
malware.

Dine personlige oplysninger opbevares på sikrede netværk og kan kun tilgås af en begrænset mængde medarbejdere med rettigheder til denne type information. Disse er desuden underlagt vores interne persondatapolitik, der sikrer dine
rettigheder og sikrer overholdelse af gældende lovgivning på området.

Hvem videregiver vi personoplysninger til?

Personoplysninger afgivet til Flexkom videregives kun til:

 • Interne afdelinger
 • Betroede tredjemænd der er nødvendige for opfyldelse af aftaler om levering, betaling og servicering herunder inkasso og retslige instanser. Tredjemænd dækker også over evt. brug af freelance konsulenter ved kurser og
  konsulentydelser
 • Forretningspartnere med henblik på markedsføring (eks. nyhedsbreve)

Flexkom ApS har databehandleraftaler med alle vores forretningspartnere.

For at kunne give den bedst mulige oplevelse på Flexkoms hjemmesider fører vi statistik over, hvordan brugerne anvender siderne. Statistikken anvendes udelukkende i anonymiseret form f.eks. til at se, hvilke sider og hvilket indhold brugerne interagerer med.

Flexkom ApS anvender Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik og videregiver i den forbindelse IP-adresser til Google Analytics. Privatlivsvilkårene for Google Analytics accepteres ved besøg på www.flexkom.dk, www.lean-kursus.dk, www.danskleanforum.dk og kan findes her:www.google.com/privacy

Blandt Flexkom ApS og alle forretningspartnere og leverandører forefindes en databehandleraftale, der til hver en tid skal sikre brugernes og kundernes
interesser. Disse aftaler kan til hver en tid fremvises på anmodning.

Hvor lagres dine personoplysninger?

Nogle personoplysninger administreres af en tredjemand (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på Flexkoms vegne i henhold til denne datapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

Ønsker du på noget tidspunkt at afmelde vores nyhedsbreve, kan du følge instruktionerne i bunden af nyhedsbreve. Har du imidlertid problemer med at afmelde dig, kan altid afmelde ved at kontakte os direkte.

Ved afmelding af markedsføring fra Flexkom ApS slettes alle tilsagn du har afgivet til os. Disse kan ikke genskabes, og ønsker du på noget tidspunkt indsigt i, hvad vi tidligere har sendt dig, tidligere tilbud eller lignende, gør vi opmærksom på, at disse ikke kan genskabes.

Hvor længe opbevares dine personoplysninger?

Ved et aktivt kundeforhold, opbevares dine data så længe som nødvendigt, for at vi kan servicere dig. Afbrydes kundeforholdet, opbevares dine data op mod fem år, alt efter karakteren af dataene.

Ved jobansøgninger sendt til Flexkom (inkl. CV, foto og andre oplysninger) opbevares persondata kun frem til processen er afsluttet. Uanset slettes data senest efter seks måneder.

Personprofiler gennemført af Flexkom slettes når de er udleveret til rette modtager. Dog senest efter seks måneder.

Ikke aktive kunder i fem år bliver gennemgået og personfølsomme data bliver slettet fra logbøger, backup, mailsystemer o.l.

Du kan til hver en tid bede om indsigt eller sletning af dine data. Af anden lovgivning (hhv. bogførings- og hvidvaskningsloven) bevares alle transaktionelle data, inkl. kontakt- og firmaoplysninger i fem år.

Datalækage

Vi tager sikkerhedsbrud og datalækage meget alvorligt. Ved mistanke om datalækage fra Flexkom ApS interne servere eller hos eksterne partnere iværksættes en række initiativer, der skal sikre vores kunder og brugere bedst muligt.

Dette indebærer blandt andet afdækning af den potentielle skades omfang, meddelelse til potentielt ramte kunder og brugere, meddelelse til Datatilsynet samt handlinger, der skal forsøge at inddæmme omfanget af skaderne.

Har vi mistanke om datalækage fra Flexkom ApS eller dennes eksterne partnere, vil alle implicerede, herunder også brugeren, blive informeret herom indenfor 72 timer. Har du mistanke om, at dine data er lækket fra Flexkom ApS, bedes du  til hver en tid tage kontakt til os.

Adgang til oplysninger

Du kan altid ændre i dine kontooplysninger og herunder angive, om du ønsker, at vi skal kontakte dig i forbindelse med tilbud på varer eller serviceydelser eller framelde dig nyhedsbreve.

Du kan få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Hvis du ønsker at modtage en kopi af disse oplysninger, bedes du kontakte os på: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Såfremt du ønsker alle data slettet, bedes du også kontakte os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Bemærk!
Når først alle data er slettede, kan disse ikke genskabes. Data der kræves opbevaret ift. lovgivning kan ikke slettes på anmodning.

Revision

Vi reviderer løbende vores processer for databehandling. Denne politik opdateres minimum én gang årligt. Oplysninger om evt. ændringer sker på vores hjemmesider.

Senest opdateret den 5. december 2023.

Kontakt, ændring og opdatering af persondatapolitikken

Flexkom ApS forpligter sig til løbende at opfylde lovgivningens krav til beskyttelse af privatlivets fred.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores datapolitik, eller til hvordan vi bruger dine personoplysninger, er du meget velkommen til at kontakte os.

Dataansvarlig hos Flexkom ApS er Mikkel Smith, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., tlf. 51525811

Flexkom

Rådgivning, webinar,
kurser, OEE-systemer...
Kan vi hjælpe jer?
Flexkom tilbyder >

Book møde

Book et online 
kaffemøde med
Flexkom:
Book møde >

Artikler/videoer

På Dansk Lean Forum
finder du masser af viden:
Dansk Lean Forum > 
Lean-videoer og downloads >

Flexkom

Vi skaber trivsel og
og konkurrencekraft!
Se vores markante
referencer

OEE-Systemer

Vi er forhandler af
2 meget stærke
OEE-systemer
(maskinudnyttelse)