5S - system og orden - i Lean Administration

Gratis Download

Gratis download

Download Lean-værktøjer >

Indenfor 5S til administrationen kan følgende downloades:

5S-præsentation:Lean Administration 5S-præsentation

Praktisk 5S-audit skema:
Lean Administration 5S-audit skema

Og under "Produktion" kan der downloades 5S-sorteringssedler:
Lean Produktion 5S sorteringssedler

 

 

Struktureret system og orden med 5S

5S er et værktøj til at skabe system og orden i en organisation. Samtidig udtrykker 5S en holdning til at have struktur på arbejdspladsen.

Med 5S bliver arbejdspladser, reoler, filsystemer, IT-systemer, mapper, skriveborde mm. mærket op og sat i system, så dokumenter og informationer kan findes uden spildtid.

Målet med 5S er ikke at holde orden, men at reducere den søgetid vi til dagligt har på arbejde. Midlet er at holde orden. Men hvis det bliver et ordensprojekt, så taber vi hurtigt de naturlige rodehoveder.

Video om 5S i Lean

Vi har lavet en video om 5S system og orden i Lean >

5S står for

 1. Sortér.
 2. System i tingene.
 3. Systematisk rengøring.
 4. Standardisér.
 5. Selvdisciplin.

Resultater med 5S

 • Bedre ergonomi og arbejdsmiljø.
 • Kvaliteten hæves.
 • Øget produktivitet.
 • Øger trivsel.
 • M.fl.

5S-audit

Man skal passe på, med at auditere 5S i administration via et sådant skema. For nogle virker det, men for mange vil man opleve det negativt. Et sådant audit bliver typisk til et audit af det overfladiske - det synlige i kontoret. Dermed kommer man ikke ind til filsystemer, emails, IT-systemer osv. Det betyder, at det ofte bliver kategoriseret som et "ordensprojekt", hvilket kan være farligt for processen.

Læs mere om 5S i administration

Læs mere om 5S nedenfor.

 

Læs mere om 5S i administration

Læs mere om følgende emner nedenfor:

 • Struktureret system og orden med 5S
 • Information om praktisk 5S-auditeringsværktøj

Struktureret system og orden med 5S - uddybet

5S er et værktøj og udtrykker en holdning til, at have en struktureret orden på arbejdspladsen. Med 5S bliver arbejdspladser mærket op, så ting der bruges har et "hjem" og hvor man omgående kan se hvis noget mangler. Eller med andre ord, kan man altid se om situationen er normal eller unormal.

5S står for (de fem S'er er uddybet nedenfor):

 1. Sortér.
 2. System i tingene.
 3. Systematisk rengøring.
 4. Standardisér.
 5. Selvdisciplin.

5S giver et markant løft til en afdeling.

Udadtil vil afdelingen fremstå professionel, effektiv og med et højt kvalitetsniveau.

Indadtil vil arbejdsglæden stige, ergonomien være forbedret og det samtidig med at bundlinien vokser.

Resultater med 5S

 • Bedre ergonomi og arbejdsmiljø. Arbejdsglæden stiger når man ikke spilder tid på at lede efter filer, dokumenter eller information.
 • Skaber visuel arbejdsplads. Både fysisk og bag skærmen.
 • Sparer tid til søgning efter filer, emails, mapper, information mm. Sparer også tid til søgning efter arkiverede filer og mapper.
 • Bedre kvalitet. De rigtige dokumenter/ informationer anvendes hver gang.
 • Øger produktivitet. 5S fjerner meget af den traditionelle spildtid i administrative processer.
 • Forøger stolthed ved arbejdsplads.

De 5 S'er

 1. Sorter er nødvendig for at afgøre hvad der skal befinde sig på en arbejdsplads. Alt skal sorteres - dokumenter på skriveborde, filer i filsystem, emails, mapper mm.

 2. System i tingene handler om, at alting skal have et "hjem". Dokumenter, mapper, filer, emails osv. skal have en fast plads. Der skal bl.a. laves en god struktur i filsystemet.

 3. Systematisk rengøring er nødvendigt for at kunne udføre en opgave godt. Rengøring handler ikke mindst om, at filsystemer, emails mm. skal "rengøres" jævnligt.

 4. Standardiser henfører til standardisering af det nye niveau. Standarder laves for at sikre niveauet!

 5. Selvdisciplin er den vigtigste og samtidig den absolut sværeste disciplin i 5S. Selvdisciplin handler om at organisationen naturligt kan fastholde og forbedre det opnåede 5S-niveau.

Ofte gennemfører virksomheder interne audits på evnen til at fastholde og forbedre 5S-niveauet.

Fastholdelse og forbedring af 5S-niveau

Til at fastholde og forbedre niveauet er det vigtigt at gennemføre 5S-audits. Audits bør gennemføres af de medarbejdere der arbejder i den pågældende afdeling og ikke af "personer udefra". Ved at lade medarbejdere auditere hinandens afdelinger skabes en fælles standard og man får gode ideer til hvordan niveauet kan hæves.

Tilbage til toppen

Information om praktisk 5S-audit skema

Denne information vedfører det skema, der gratis kan downloades på hjemmesiden. Teksten findes også i skemaet.

Indhold:

Introduktion til praktisk 5S auditeringskema.

 • Procedure for anvendelse.
 • Eksempel på udfyldt audit skema.
 • Eksempel på udfyldt måleskema.
 • Blankt audit skema.
 • Blankt måleskema.

Hvad er et praktisk auditeringsskema?

Et praktisk auditeringskema udfyldes mens auditeringen foretages!

Samtidig samles resultatet af de enkelte auditeringer i et måleskema så udviklingen kan følges. Skemaerne har plads til 6 målepunkter.

De 6 målepunkter

Skemaet har som udgangspunkt følgende 6 målepunkter. Disse kan ændres efter behov (andre forslag findes i filen til download).

 1. Arbejdspladser:
  - Orden og system i dokumenter, igangværende opgaver, mapper, "skrivebord" på computer.

 2. Fælles områder:
  Orden og system i fælles reoler, arkivrum, lager af kontorredskaber.

 3. IT-systemer:
  - Struktur i fælles filsystem. Standarder for foldere og arkivering.

 4. Opgavestyring:
  - Evt. fysiske emner, dokumenter mm. er samlet for igangværende opgaver. Filstruktur findes for opgave. Relevante dokumenter, notater mm. er scannet ind.

 5. Opslagstavler:
  - Struktur på tavler. Relevans af information.

 6. Standarder
  - Alle nødvendige 5S-standarder forefindes og er opdaterede.
  - 5S-audit udføres i henhold til plan.

Procedure ved 5S-audit

Forløbet af en 5S-audit er følgende:

 1. "5S-gruppen" mødes. Denne audit-gruppe består af udvalgte medarbejdere fra forskellige afdelinger.
 2. Gruppen gennemgår alle de områder der skal auditeres. Scoren opgøres i dårligt, middel eller godt - de giver hhv. 1, 3 eller 5 point. Eller anvend ringe, middel, godt eller meget godt (uden middelniveau).
 3. Scoren lægges sammen til sidst og måleskemaet opdateres.
 4. Opgaveliste til fastholdelse og forbedring af 5S-niveau opdateres.

Som det også fremgår af skemaet, så anbefaler Flexkom ikke audit via et sådant skema i administration. Det bliver typisk til et audit af det overfladiske - synlige. Dermed kommer man ikke ind til filsystemer, emails, IT-systemer osv. Det betyder, at det ofte bliver kategoriseret som et "ordensprojekt", hvilket kan være farligt for processen.

A2 format

Audit-dokumenterne er lavet i A2 format, så de kan printes i stort format. Ved hjælp af skalering kan de selvfølgelig også printes i A4 og A3 format.

Tilbage til toppen

 

Gratis Download

> Klik er for gratis download af
   Lean-værktøjer

 

Struktureret system og orden med 5S

5S er et værktøj til at skabe system og orden i en virksomhed. Samtidig udtrykker 5S en holdning til at have struktur på arbejdspladsen.

Med 5S bliver arbejdspladser, reoler, filsystemer mm. mærket op og sat i system, så dokumenter og informationer kan findes uden spildtid.

5S står for:

 1. Sortér.
 2. System i tingene.
 3. Systematisk rengøring.
 4. Standardisér.
 5. Selvdisciplin.

Resultater med 5S

 • Bedre ergonomi og arbejdsmiljø.
 • Kvaliteten hæves.
 • Tidsbesparelse.
 • Øget produktivitet.
 • Øger trivsel.
 • M.fl.

Værdistrømsanalyse i Lean Administration

Gratis Download

Gratis download

Download Lean-værktøjer >

Indenfor værdistrømsanalyse kan følgende værktøjer downloades:

Værdistrømsanalyse brown-paper:
Lean Administration Værdistrømsanalyse VSM/VSA

Værdistrømsanalyse takt-tid:
dk0001 kommer-snart

 

 

 

Værdistrømsanalyser

Værdistrømsanalyser er en afgørende disciplin i arbejdet med Lean Administration. En VSA giver et overblik over flow og aktiviteter set i forhold til kundernes behov. Kunderne er i dette tilfælde ofte kolleger.

En værdistrømsanalyse (VSA) er et værktøj til at skabe et samlet og struktureret overblik over et flow af aktiviteter og processer

Video om VSA i Lean Administration

Vi har lavet en video om værdistrømsanalyse i Lean Administration >

Formål med en VSA

Formålet med en værdistrømsanalyse i Lean er som med alle andre værktøjer - at øge andelen af værdiskabende tid ved at reducere spild. Læs om spildtyperne i Lean

Dermed er hovedformålet, at skabe en bedre flow igennem organisationen frem til slutmodtageren.

Andre delmål kan være:

 • Finde frem til "Best Practise". En klassisk udfordring i administration. To-tre personer udfører samme opgave - forskelligt. VSA er en god og visuel metode til at finde best practise.
 • Reducere gennemløbstid. Hvilket betyder færre igangværende opgaver, hurtigere svartider til kunderne osv.
 • Øge produktivitet – reducere spild. En VSA kan synliggøre et markant spild.
 • Bedre og mere ensartet kvalitet.

Alt kan kortlægges

Alle flows i en organisation kan - og bør - kortlægges:

 • Produktudvikling, indkøb, planlægning, salg, økonomi, vareflow...
 • Systemflow - oprettelse af kunder/leverandører/varer, vedligehold, nedlæggelse...
 • Tidsbestilling, sagsbehandling, studieoptag, kalenderplanlægning...
 • Indberetninger, fakturering, ansættelses-flow, bestilling af PC, køb af udstyr...
 • Møder, emails, rapporteringer...
 • Klage- og reklamationsbehandling

Resultater

Typiske resultater med værdistrømsanalyse:

 • Fjernelse af spild - produktivitet.
 • Kortere og mere stabil gennemløbstid.
 • Bedre kundeservice.
 • Bedre arbejdsmiljø. Ejerskab til processer. Færre frustrationer og mindre stress.
 • Standardisering/ensretning af processer og flow.

To typer af VSA

Flexkom anvender to former for værdistrømsanalyse i vores arbejde med Lean. Det skal her bemærkes, at vi anvender "Brown-paper" i 99% af tilfældende. Det er sjældent, at en administration funktion er klar til "Takt-tid".

 • Brown-paper eller Svømmebane-kortlægning
  Anvendes til at få overblik og synliggørelse. Skaber grundlag for at finde best practise, optimere rækkefølge, minimere returløb, dobbeltarbejde og unødvendige ansvarsskifte.
 • Takt-tids VSA
  Anvendes til et mere detaljeret overblik over flow og til tidsudjævning.
 • Derudover anvendes en tredje type VSA i produktion. Se under "Lean Produktion".

Værdistrømsorganisering

I Lean taler man også om organisering i værdistrømme. Læs mere om værdistrømsorganisering (Lean organisering) via menuen til højre.

Kært barn har mange navne

Værdistrømsanalyse går under følgende benævnelser:

 • Værdistrømsanalyse eller VSA
 • Value Stream Mapping eller VSM
 • Værdikædeanalyse
 • Kortlægning af værdistrømme, processer eller arbejdsflows
 • M.fl.

 Tilbage til toppen

Gratis Download

> Klik er for gratis download af
   Lean-værktøjer

 

Struktureret system og orden med 5S

5S er et værktøj til at skabe system og orden i en virksomhed. Samtidig udtrykker 5S en holdning til at have struktur på arbejdspladsen.

Med 5S bliver arbejdspladser, reoler, filsystemer mm. mærket op og sat i system, så dokumenter og informationer kan findes uden spildtid.

5S står for:

 1. Sortér.
 2. System i tingene.
 3. Systematisk rengøring.
 4. Standardisér.
 5. Selvdisciplin.

Resultater med 5S

 • Bedre ergonomi og arbejdsmiljø.
 • Kvaliteten hæves.
 • Tidsbesparelse.
 • Øget produktivitet.
 • Øger trivsel.
 • M.fl.

Lean Administration & Service

Målet med Lean Administration er, at skabe mere værdi og reducere spildtid i de administrative processer.
Lean Administration er en betegnelse for en række værktøjer der kan hjælpe med at maksimere værdi og minimere/eliminere spild.
Værktøjerne i Lean Administration kan anvendes i alle former for sags- og ordreflow. I et administrativt flow findes spild såsom ventetid, rettelser/returløb, overservicering i form af for for fine projekter/rapporter (eller helt unødvendige), ineffektive møder, ansvarsskift osv.

Betegnelsen "Lean Administration" dækker over det omfattende tværorganisatoriske flow, der findes i alle organisationer. Flowet som binder vores fagområder - siloer - sammen. Se illustrationen nedenfor.

I dette flow finder vi administrative arbejdsopgaver, møder, mails, telefoni, data/IT-systemer osv. Men desværre også meget spild i form af afbrydelser, forstyrrelser, søgetid, overspringshandlinger, manglende vejledninger, overdrevet information, returløb osv.

Fordi administration er fælles for mange er potentialet typisk meget stort.

Vidste du, at:

 • Lean er én af de bedste investeringer, du kan foretage, med en tilbagebetalingstid på under 0,1?*
 • Du kan øge produktiviteten i din administration med mindst 20% på et par måneder? *
 • 50 % af organisationens tid går med det rene spild – og at organisationens trivsel forbedres ved at fjerne spildet?

* Forudsat en succesfuld forandringsproces. Så tænker du sikkert - ja ja - selvfølgelig resultater med forbehold. Men det er muligt! Kontakt Flexkom og få en håndfuld referencer - og bliv overbevist!

Lean Administration

Læs mere om Lean Administration

Overblik

Implementering
Resultater
Værktøjsoversigt

Værktøjer

Introduktion til Lean Administration
Værdi og 8 spildtyper
5S system og orden
Værdistrømsanalyse
Løbende forbedringer (Kaizen)
Problemløsningsværktøjer 
Værdistrømsorganisering og Q-ROC 
Udjævning og flow
Informationsfolder

Gratis download af værktøjer til brug i Lean Administration

Vi har udarbejdet en række værktøjer, præsentationer, regneark mm. som du gratis kan downloade på hjemmesiden. Læs mere om de enkelte værktøjer og præsentationer via menuen til højre. Alternativt gå direkte til siden med download.

Gratis download af Lean

Eksempler på værktøjer til download:

Lean Administration Introduktion Lean Administration 8 spildtyper Lean Administration Værdistrømsanalyse VSM Lean Kaizen forbedringstavle

Lean Problemløsningsværktøjer Lean organisering værdistrømme Q-ROC Lean Administration udjævning flow Lean Administration Informationsfolder

Kurser i Lean Administration

Læs mere kursusmulighederne indenfor Lean Administration & Service.

Implementering af Lean Administration

Implementering af Lean i administration er en omfattende forandringsproces. 

Resultater med Lean Administration

Ved at anvende værktøjer fra Lean i administrationen kan man skabe markante resultater. Kendetegnet for resultaterne er, at de både forbedrer medarbejdernes trivsel, øger produktiviteten og forbedrer konkurrenceevnen i forhold til organisationens interessenter.

Tilbage til toppen

 

Resultater med Lean Adminstration

En række markante resultater er mulige med implementering af Lean i administrationen:

Kortere leveringstid/gennemløbstid

Med flow opnår man ofte en markant reduceret gennemløbstid og dermed en væsentlig bedre kundeservice. Samtidigt forbedres leveringsevnen.

Links:

Højere produktivitet

Ved at minimere den spildtid der er i administrative processer, vil produktiviteten stige. Der er altså ikke tale om at man skal løbe hurtigere, men om at der skabes mere værdi i arbejdstiden. Typisk kan produktiviteten hæves med minimum 10% på under ét år.

Links:

Bedre kvalitet

Ved at implementere flow opnår man et meget kortere kvalitetsloop. Fejl opdages hurtigere = Hurtigere problemløsning og færre rettelser. Samtidig giver flow mindre transport og håndtering af opgaver.

Reducerede bunker af emails, opgaver mm.

Ved at fjerne flaskehalse og stabilisere administrative aktiviteter reduceres "lagre" af emails, sager, dokumenter mm.
Der vil være færre igangværende opgaver.

Links:

Større fleksibilitet

Med reducerede lagre og kortere gennemløbstid øges fleksibiliteten over for kunderne markant.

Bedre ergonomi

Med bedre organiserede arbejdspladser, færre klik med musen, rigtig placering af mapper mm. får medarbejderne en god ergonomisk arbejdsplads.

Links:

Visuel kontrol

Lean giver samtidig et markant løft til synligheden i organisationen. Lean skaber synlighed omkring de fysiske arbejdsforhold, forbedringer, planlægning, flow, målstyring mm. Samtidigt skaber Lean synlighed i filsystem, i reoler, i arkivsystem mm.

Links:

Større arbejdsglæde

Hvis Lean implementeres rigtigt kan det give et markant løft i arbejdsglæden i organisationen. Nu er alle en del af planlægning, forbedringer og organisering af arbejdspladsen.

Løbende forbedringer

Ikke mindst skaber Lean en markant mulighed for at organisationen løbende forbedrer sig. Lean indeholder en række værktøjer som giver organisationen mulighed for, at forbedre de processer som hidtil kun har skabt frustrationer og dårligt arbejdsmiljø.

Links:

 

Tilbage til toppen

Gratis Download

> Klik er for gratis download af
   Lean-værktøjer

 

Struktureret system og orden med 5S

5S er et værktøj til at skabe system og orden i en virksomhed. Samtidig udtrykker 5S en holdning til at have struktur på arbejdspladsen.

Med 5S bliver arbejdspladser, reoler, filsystemer mm. mærket op og sat i system, så dokumenter og informationer kan findes uden spildtid.

5S står for:

 1. Sortér.
 2. System i tingene.
 3. Systematisk rengøring.
 4. Standardisér.
 5. Selvdisciplin.

Resultater med 5S

 • Bedre ergonomi og arbejdsmiljø.
 • Kvaliteten hæves.
 • Tidsbesparelse.
 • Øget produktivitet.
 • Øger trivsel.
 • M.fl.

De 8 spildtyper (Muda) i Lean Administration

Gratis Download

Gratis download

Download Lean-værktøjer >

Indenfor de 8 spildtyper kan følgende downloades:

Præsentation af de 8 spildtyper:
Lean Administration 8 spildtyper

 
 

 

De 8 spildtyper i Lean Administration

De 8 spildtyper i Lean er grundlæggende for forståelse af Lean. Ingen kunder vil betale for aktiviteter der indeholder spild. Derfor bør spildet i organisationen reduceres.

Man har i mange år talt om de 7 spildtyper i Lean. De er siden forsøgt udvidet til både 8, 9...ja endda op til 14 spildtyper er blevet nævnt.
Nedenfor præsenteres de 7 gængse spildtyper i Lean og samtidig nævnes den mest anerkendte 8. spildtype.
I daglig Lean-tale anvender mange betegnelsen "Muda" om spild. Muda betyder spild på japansk.

Video om grøn, gul og rød tid (spildtid)

Vi har lavet en video om grøn, gul og rød tid + spild i Lean >

Kunderne definerer spildet

Det er ultimativt kunderne som definerer spildet. Men hvis man løber de 8 spildtyper igennem vil man erfare, at meget at spildet behøver kunder ikke gøre os opmærksomme på.

Og hvem er så kunderne? Det er modtageren af din/jeres service/produkt. Det kan ofte være en intern kollega.

Kunderne har også mange betegnelser: Klienter, modtagere, borgere, medlemmer osv.

Spildtyperne i forhold til administration

De oprindelige spildtyper stammer fra produktion. Det betyder, at man bruger ord som "overproduktion", "lager" og "transport". Vi oplever i Flexkom, at disse spildtyper kan sende et forkert signal i administration. Hos mange medarbejdere betyder det, at de ikke kan relatere spildtyperne til deres administrative funktion.

Derfor anvender vi i Flexkom ofte 8 tilpassede spildtyper. Tilpasset på en måde, så de kan bruges i både administration og produktion. Det øger både sandsynligheden for succes med Lean i administrationen og samtidigt kan man få et fælles sprog i hele organisationen (hvis man har en produktion).

Læs om Flexkoms forslag til tilretning af spildtyperne til administration på vores blog "Dansk Lean Forum".

De 8 spildtyper

De oprindelige 8 spildtyper er:

 • Overproduktion.
 • Transport.
 • Ventetid.
 • Overforædling.
 • Lager.
 • Fejl og returløb.
 • Bevægelser og søgning.
 • Uudnyttet viden.

Om de 8 spildtyper i Lean Administration

Spildtype: Overproduktion

Overproduktion handler om, at man gennemfører aktiviteter før der reelt er behov for dem. Der kan være tale om at tage ekstra print eller kopier (flere end den efterfølgende proces har behov for), at der købes hjem i store styktal (brevpapir, visitkort, brochurer mm.). Overproduktion ses også ved udarbejdelse af rapporter og nøgletal. Hvor mange af disse anvendes reelt?

Der er en række risici ved at gennemføre overproduktion. Den største risiko er, at det senere viser sig at det købte/udarbejdede aldrig anvendes. Enten fordi de udløber eller fordi kundernes behov ændres.

Det handler med andre ord om, at gennemføre aktiviteter i takt med den efterfølgende proces eller kundes behov.

Spildtype: Transport

Transport handler om unødvendige transporter af dokumenter og information. Transport opstår imellem afdelinger og når dokumenter skal godkendes og kontrolleres undervejs i flowet.

Transport medfører spildtid i form af den fysiske transport, styring og håndtering. Transport øger desuden lagre af sager i flowet og forlænger gennemløbstiden og dermed kundeservicen.

Den vigtigste årsag til transport er ofte unødvendige ansvarsskifte.

Spildtype: Ventetid

Ventetid handler om, at medarbejdere venter på en sag, information, en godkendelse o.l. Ventetid ses også i IT-systemet.

Ventetid skabes i mange organisationer af dårlig mødedisciplin!

Spildtype: Overforædling

Overforædling handler om, at man gennemfører flere aktiviteter på en opgave end kunden reelt har behov for. Det kan eksempelvis være, at man leverer en bil med CD-anlæg som standard, hvor en kunde måske kun ønsker en radio. Eller hvor man leverer en computer, der kan meget mere end en kunde har behov for, hvilket er meget udbredt i dag. Det handler med andre ord om, at man kun producerer netop det kunden ønsker og har behov for.

Husk også at have fokus på "interne kunder".

I administrative processer er den største synder, at emails sendes til alt for mange modtagere, at der deltager for mange i møder, at rapporter, projekter og præsentationer løses "for godt" eller "for fint".

Spildtype: Lager

Lagring af opgaver, emails, brochurer, formularer mm. skaber ingen værdi og bør minimeres/ elimineres.

Ophobning af bunker medfører forsinkelser, at kolleger ikke kan finde hvad de skal bruge - eller at man ikke selv kan finde det man skal bruge!

Spildtype: Fejl og returløb

Fejl og returløb handler om, at aktiviteter skal gentages flere gange inden det kan gå videre til næste proces eller til kunden. Endnu værre er det når opgaver skal retur i flowet for at blive rettet eller fordi information mangler. Her er igen tale om en aktivitet som ingen ønsker at betale for.

Spildtype: Bevægelser og søgetid

Bevægelser som spildtype handler om, at medarbejdere bevæger sig unødvendigt. For at hente mapper, dokumenter, information osv. Bevægelser skabes også når kontorer ikke er indrettet hensigtsmæssigt.

Spildtype: Uudnyttet viden

Uudnyttet viden handler grundlæggende om, at en organisation ikke udnytter den store viden og de mange forslag som medarbejderne har. Det handler om, at man i stedet for at ansætte en masse chefer og konsulenter til at optimere en proces, giver medarbejderne selv tid til at omsætte deres gode forslag til handlinger.

Tilbage til toppen

Flexkom

Rådgivning, webinar,
kurser, OEE-systemer...
Kan vi hjælpe jer?
Flexkom tilbyder >

Book møde

Book et online 
kaffemøde med
Flexkom:
Book møde >

Artikler/videoer

På Dansk Lean Forum
finder du masser af viden:
Dansk Lean Forum > 
Lean-videoer og downloads >

Flexkom

Vi skaber trivsel og
og konkurrencekraft!
Se vores markante
referencer

OEE-Systemer

Vi er forhandler af
2 meget stærke
OEE-systemer
(maskinudnyttelse)