Planlægningstavler i produktion -
visuel styring

Gratis Download

Gratis download

Download Lean-værktøjer >

Indenfor "Planlægningstavler" kan følgende downloades:

Præsentation af planlægningstavler:
Lean Produktion Planlægningstavle 

Planlægningstavler giver synlighed

En planlægningstavle i en produktionsafdeling kan erstatte timers planlægning i ERP-system, håndtering af hasteordrer, skabe større fleksibilitet og det samtidig med at medarbejderne får større tilfredshed gennem ansvar. Ledelsen kan desuden få et overblik over ordresituationen bare ved at gå en runde i produktionen.

Anvendelsen af tavler til planlægning optimerer brugen af viden fra planlægningsfunktionen (kontor) og viden om processer i produktionen.

Planlægningstavler anvendes til finplanlægning.

Video om Lean og planlægningstavler/-møder

Vi har lavet en video om Lean og planlægningstavler/-møder >

Resultater med planlægningstavler

 • Selv-planlægning i produktionsteam.
 • Planlæggere bruger tiden på fremsynet planlægning - ikke på at flytte rundt på dagens ordrer.
 • Problemer bliver synlige.
 • Korrigerende handlinger så snart situationen er unormal.
 • Kan se om vi lever op til kundernes forventninger - Opdateres meget ofte - ned til hver time!

Download

Præsentationen der kan downloades indeholder bl.a. eksempler på forskellige planlægningstavler.

Læs mere

Læs mere om planlægningstavler nedenfor eller på Flexkoms Lean blog - klik her - Lean Planlægningstavler i produktion.

Læs mere om planlægningstavler i Lean Produktion

Planlægningstavler giver synlighed

En planlægningstavle i en produktionsafdeling kan erstatte timers planlægning i ERP-system, håndtering af hasteordrer, skabe større fleksibilitet og det samtidig med at medarbejderne får større tilfredshed gennem ansvar.

Ledelsen kan desuden få et overblik over ordresituationen bare ved at gå en runde i produktionen.

En planlægningstavle bruges til finplanlægning af en produktion. Den langsigtede grovplanlægning og kapacitetstilpasning skal fortsat foretages af planlæggeren, men den kortsigtede finplanlægning kan med stor fordel overlades til de medarbejdere der ved mest om produktionen.

Fordele ved planlægningstavler

 • Selv-planlægning i produktionsteam.
 • Planlæggere bruger tiden på fremsynet planlægning - ikke på at flytte rundt på dagens ordrer.
 • Problemer bliver synlige.
 • Korrigerende handlinger så snart situationen er unormal.
 • Kan se om vi lever op til kundernes forventninger - Opdateres meget ofte - ned til hver time!

En kort planlægningshorisont er bedst

Der er en klar sammenhæng imellem planlægningshorisont og den daglige drift i produktionen. Har man en lang planlægningshorisont har man typisk også en masse hasteordrer, omprioriteringer osv. Det giver en masse kaos i produktionen når varer skal overhale andre varer, når medarbejdere skal smide hvad de har i hænderne osv.

Et eksempel:
En produktion har ugentlig planlægning. Fordi ordrer kun udskrives om fredagen til efterfølgende uge, kan der gå op til 11 dage fra placering af ordre til levering (worst case).

Omvendt hvis den samme virksomhed havde daglig ordreudskrivning, ville der maksimalt gå 2 dage til levering (worst case).

Fordelene er mange:
- Større fleksibilitet.
- Færre hasteordrer.
- Mere gennemskuelighed (færre ordrer i systemet)
- osv.

Daglig planlægning kan faktisk praktiseres uanset gennemløbstiden i produktionen. Princippet er det sammen. Der planlægges og igangsættes samme dag.

Tilbage til toppen

Gratis Download

> Klik er for gratis download af
   Lean-værktøjer

 

Struktureret system og orden med 5S

5S er et værktøj til at skabe system og orden i en virksomhed. Samtidig udtrykker 5S en holdning til at have struktur på arbejdspladsen.

Med 5S bliver arbejdspladser, reoler, filsystemer mm. mærket op og sat i system, så dokumenter og informationer kan findes uden spildtid.

5S står for:

 1. Sortér.
 2. System i tingene.
 3. Systematisk rengøring.
 4. Standardisér.
 5. Selvdisciplin.

Resultater med 5S

 • Bedre ergonomi og arbejdsmiljø.
 • Kvaliteten hæves.
 • Tidsbesparelse.
 • Øget produktivitet.
 • Øger trivsel.
 • M.fl.

Udjævning og flow

Gratis Download

Gratis download

Download Lean-værktøjer >

Indenfor udjævning kan følgende værktøjer downloades:

Præsentation af udjævning og flow:
Lean Administration kompetencematrix, udjævning og flow

 

 

 
 

 

Udjævning af arbejdsbelastning for optimalt flow

Kompetencematrix, krydstræning, planlægningstavler og udjævning er vigtige discipliner i jagten på flow i administration. En forudsætning er, at organisationen har standardiserede nedskrevne processer og arbejdsgange.

Og resultatet er ikke kun flow. Det giver også en mindre sårbar organisation og en bedre trivsel.

På samme måde kan disse værktøjer anvendes i en produktion. Læs mere om udjævning og flow i præsentationen under Lean Administration.


 

 

 

Gratis Download

> Klik er for gratis download af
   Lean-værktøjer

 

Struktureret system og orden med 5S

5S er et værktøj til at skabe system og orden i en virksomhed. Samtidig udtrykker 5S en holdning til at have struktur på arbejdspladsen.

Med 5S bliver arbejdspladser, reoler, filsystemer mm. mærket op og sat i system, så dokumenter og informationer kan findes uden spildtid.

5S står for:

 1. Sortér.
 2. System i tingene.
 3. Systematisk rengøring.
 4. Standardisér.
 5. Selvdisciplin.

Resultater med 5S

 • Bedre ergonomi og arbejdsmiljø.
 • Kvaliteten hæves.
 • Tidsbesparelse.
 • Øget produktivitet.
 • Øger trivsel.
 • M.fl.

Værdistrømsorganisering og Q-ROC

Gratis Download

Gratis download

Download Lean-værktøjer >

Indenfor VSO og Q-ROC kan følgende værktøjer downloades:

Præsentation af VSO og Q-ROC:
Lean organisering - Værdistrømme og Q-ROC

 

 

 
 

 

Jagten på den optimale organisering

Lean organisering handler om, at opnå den mest optimale organisering i forhold til flow.

Lean organisering har fokus på skabelse af værdistrømme. Overordnet er der to former for organisering:

 • Permanente værdistrømme (evt. med matrix) - værdistrømsorganisering.
 • Opgavespecifikke organiseringer - Q-ROC-celler.

Læs mere om Lean organisering under Lean Administration >

Video om organisering og Q-ROC

Vi har lavet en video om Lean organisering og Q-ROC celler >

 

 

 

 

Gratis Download

> Klik er for gratis download af
   Lean-værktøjer

 

Struktureret system og orden med 5S

5S er et værktøj til at skabe system og orden i en virksomhed. Samtidig udtrykker 5S en holdning til at have struktur på arbejdspladsen.

Med 5S bliver arbejdspladser, reoler, filsystemer mm. mærket op og sat i system, så dokumenter og informationer kan findes uden spildtid.

5S står for:

 1. Sortér.
 2. System i tingene.
 3. Systematisk rengøring.
 4. Standardisér.
 5. Selvdisciplin.

Resultater med 5S

 • Bedre ergonomi og arbejdsmiljø.
 • Kvaliteten hæves.
 • Tidsbesparelse.
 • Øget produktivitet.
 • Øger trivsel.
 • M.fl.

Lean problemløsningsværktøjer

Gratis Download

Gratis download

Download Lean-værktøjer >

Indenfor problemløsning kan følgende værktøjer downloades:

Præsentation af problemløsning i Lean:
Lean problemløsningsværktøjer

Desuden kan der downloades 3 skabeloner:

 • 5xHvorfor?
 • Fiskeben og pareto
 • A3-rapport (problemløsning)

 
 

 

Problemløsningsværktøjer i Lean

I arbejdet med løbende forbedringer anvender man ofte problemløsningsteknikker. De sikrer, at det ikke blot er den der råber højest der får ret, men at man struktureret finder ind til årsagen til et problem. På den måde fjernes årsagen - og ikke blot symptomet.

Værktøjer er bl.a. PDCA, 5xHvorfor?, Fiskeben og pareto og A3-rapport.

Læs mere om problemløsningsværktøjer i Lean og download en præsentation under Lean Administration >

Video om PDCA og problemløsning

Vi har lavet en video om PDCA og problemløsningsværktøjer i Lean >

 

 

 

Gratis Download

> Klik er for gratis download af
   Lean-værktøjer

 

Struktureret system og orden med 5S

5S er et værktøj til at skabe system og orden i en virksomhed. Samtidig udtrykker 5S en holdning til at have struktur på arbejdspladsen.

Med 5S bliver arbejdspladser, reoler, filsystemer mm. mærket op og sat i system, så dokumenter og informationer kan findes uden spildtid.

5S står for:

 1. Sortér.
 2. System i tingene.
 3. Systematisk rengøring.
 4. Standardisér.
 5. Selvdisciplin.

Resultater med 5S

 • Bedre ergonomi og arbejdsmiljø.
 • Kvaliteten hæves.
 • Tidsbesparelse.
 • Øget produktivitet.
 • Øger trivsel.
 • M.fl.

Introduktion til Lean Produktion

Gratis Download

Gratis download

Download Lean-værktøjer >

Indenfor "Introduktionen til Lean Produktion" kan følgende downloades:

Introduktion til Lean Produktion:
Lean Produktion Introduktion

 
 

 

Introduktion til Lean Produktion

Introduktionen indeholder det overordnede omkring Lean i produktion.

Introduktionen indeholder følgende:

 • Hvad er Lean i produktion?
 • Mulige resultater med Lean produktion
 • Introduktion til de mest anvendte værktøjer i produktion
 • Tips til implementering af Lean
 • Læs mere

Læs mere om resultater, værktøjer mm. via menuen i højre side.

 

Gratis Download

> Klik er for gratis download af
   Lean-værktøjer

 

Struktureret system og orden med 5S

5S er et værktøj til at skabe system og orden i en virksomhed. Samtidig udtrykker 5S en holdning til at have struktur på arbejdspladsen.

Med 5S bliver arbejdspladser, reoler, filsystemer mm. mærket op og sat i system, så dokumenter og informationer kan findes uden spildtid.

5S står for:

 1. Sortér.
 2. System i tingene.
 3. Systematisk rengøring.
 4. Standardisér.
 5. Selvdisciplin.

Resultater med 5S

 • Bedre ergonomi og arbejdsmiljø.
 • Kvaliteten hæves.
 • Tidsbesparelse.
 • Øget produktivitet.
 • Øger trivsel.
 • M.fl.

Flexkom

Rådgivning, webinar,
kurser, OEE-systemer...
Kan vi hjælpe jer?
Flexkom tilbyder >

Book møde

Book et online 
kaffemøde med
Flexkom:
Book møde >

Artikler/videoer

På Dansk Lean Forum
finder du masser af viden:
Dansk Lean Forum > 
Lean-videoer og downloads >

Flexkom

Vi skaber trivsel og
og konkurrencekraft!
Se vores markante
referencer

OEE-Systemer

Vi er forhandler af
2 meget stærke
OEE-systemer
(maskinudnyttelse)