Lean beslutning og proces

Gratis Download

Gratis download

Download Lean-værktøjer >

Indenfor "Lean beslutning og proces" kan følgende downloades:
Lean Ledelse - Beslutning og Proces

 
 

 

Valg af Lean og Lean strategi

Baggrunden for valget af Lean er afgørende for succes. Bag en evt. beslutning om at arbejde med Lean, skal der ligge en strategisk begrundet motivation. Den strategiske begrundelse skal findes i en brændende platform. Der skal være en latent trussel i forhold til organisationen, som skal begrunde en strategisk ændringsproces.

Lean kan være en metode til, at lukke gabet imellem den brændende platform og den ønskede vision.Hvis Lean vælges som metode, skal versionen af Lean og Lean implementeringsprocessen vælges.

Motivationen for Lean og den tilhørende implementeringsproces har stor indflydelse på succesraten.

Links:

Indhold i præsentation til download

Præsentationen indeholder følgende:

 • Brændende platform og vision
 • Valg af Lean - hvorfor?
 • Lean-strategi - overordnet findes 3 strategier
 • Valg af værktøjer og proces - hvor skal man starte, valg af proces og præsentation af Flexkoms ambassadørmodel
 • Skabe fundament for Lean - hvilke forhindringer bør man overveje at fjerne
 • Lean forbedringer
 • Fastholdelse og momentum

 

 

 

Lean ledelse og forandring

Gratis Download

Gratis download

Download Lean-værktøjer >

Indenfor "Lean ledelse og forandring" kan følgende downloades:
Lean ledelse og forandring

 
 

 

Lean ledelse - som fundament for succes

Lean ledelse er afgørende for succes med Lean!

Fordi:

 • Lean skal være strategisk begrundet.
 • Der skal være et incitament til forandring – i et trygt miljø.
 • Alle SKAL være med – det er ikke frivilligt om man, som medarbejder, er med på Lean - det er ikke et valg.
 • Lean kræver ændrede processer og vaner – også hos ledere.

Links:

Indhold i præsentation til download

Præsentationen indeholder følgende:

 • Ledelse og Lean-succes
 • Topledelsen rolle og opgaver - afgørende discipliner og beslutninger fra topledelsens side (ledergruppen) - kobling til strategi, målnedbrydning, skabe tryghed, fjerne barrierer m.fl.
 • Lean ledelse - gennemføre strategi, hjemtage gevinsten, målstyring, gemba-ledelse, konsekvens m.fl.
 • Forandringsledelse - organisationen som et fodboldhold - du er med på holdet - vi vil ikke acceptere "tilskuere" eller at du hopper over til "svenskerne".

 

 

 

Lean momentum og fastholdelse

Gratis Download

Gratis download

Download Lean-værktøjer >

Indenfor "Lean momentum og fastholdelse" kan følgende downloades:
Lean ledelse - momentum og fastholdelse

Lean audit skema:
Lean audit skema

 
 

 

De to store udfordringer i forandringsprocesser

I Lean møder mange organisationer de to typiske udfordringer i en forandringsproces - fastholdelse af forandringer og momentum i processen.

Fastholdelse af de løbende forbedringer i Lean handler i høj grad om standardisering af de aftalte processer og arbejdsgange. Der skal laves procedurer, forretningsgange, arbejdsbeskrivelser eller hvad de nu kaldes, så processens gennemførsel ikke blot glider tilbage til "gammel vane".

I nogle administrative processer er der mange standarder og i andre organisationer er standarder i administrationen "ikke eksisterende".

Her er det vigtigt, at have fokus på organisationens "modenhedsniveau". I mange organisationer starter Lean med, at få lavet procedurer og på at finde best practise. Først derefter kan forbedringsarbejde starte.
Læs mere om modenhedsniveauer i forhold til Lean.

Links:

Lean audit

Værdiskabende Lean audit kan være en løsning til at fastholde momentum. Her på siden kan man downloade et simpelt eksempel på et audit skema. Det er lavet i Excel og der kan printes et edderkoppespind til illustration af niveauet.

Værdiskabende audit handler om at:

 • Ledere og medarbejdere deltager i audit.
 • Ressourcer allokeres til de mest trængende afdelinger/funktioner.
 • Det synliggøres, hvor man er god til processen - og kan lære fra sig.

Indhold i præsentation til download

Præsentationen indeholder følgende:

 • Om brug af standarder i en Lean proces
 • Konkrete tips til at fastholde momentum i Lean-arbejde

 

 

 

 

 

Målstyring i Lean

Gratis Download

Gratis download

Download Lean-værktøjer >

Indenfor "Målstyring i Lean" kan følgende downloades:
Lean Målstyring Målnedbrydning

 

 
 

 

Målstyring i en Lean-proces har 3 formål

At anvende målstyring og målnedbrydning i en Lean-proces har 3 overordnede formål:

 • Målstyring er med til at holde momentum i Lean. Når mål på Kaizen forbedringstavlerne ikke er opnået, påvirker det til forbedringsforslag.
 • Samtidigt sikrer mål på tavlerne, at forslag og forbedringer har den samme/rigtige strategiske retning.
 • Desuden medvirker målstyring til at hjemtage gevinsten med Lean. Det sikrer at topledelsens fokus bevares.

Links:

Indhold i præsentation til download

Præsentationen indeholder tips til hvordan målstyring kan anvendes til:

 • Momentum
 • Sikre strategisk retning
 • Hjemtagning af gevinst med Lean
 • Desuden indeholder præsentationen lidt om gode mål og vigtigheden af "resultatmål" og ikke bare "indsats-mål"

 

 

 

 

 

Lean Ledelse, implementering, fastholdelse, målstyring og audit

Valg og brug af værktøjerne i Lean er blot en lille del af vejen til succes. En række andre discipliner er afgørende for succes. Disciplinerne er bl.a. valg af Lean, Lean strategi, valg af den rette proces og implementering, Lean ledelse, forandringsledelse, målstyring, fastholdelse og momentum.

Læs mere om Lean ledelse

Lean beslutning og proces 
Lean ledelse og forandring
Lean momentum og fastholdelse
Lean og målstyring

Gratis download af præsentationer

Vi har udarbejdet en håndfuld præsentationer og værktøjer indenfor Lean ledelse. Læs mere om de enkelte værktøjer og præsentationer via menuen til højre. Alternativt gå direkte til siden med download.

Gratis download af Lean

Eksempler på download indenfor Lean ledelse:

Lean ledelse - beslutning og proces Lean ledelse og forandring Lean ledelse - momentum og fastholdelse Lean målstyring

Kurser i Lean

Læs mere om kursusmulighederne indenfor Lean.

 

 

Flexkom

Rådgivning, webinar,
kurser, OEE-systemer...
Kan vi hjælpe jer?
Flexkom tilbyder >

Book møde

Book et online 
kaffemøde med
Flexkom:
Book møde >

Artikler/videoer

På Dansk Lean Forum
finder du masser af viden:
Dansk Lean Forum > 
Lean-videoer og downloads >

Flexkom

Vi skaber trivsel og
og konkurrencekraft!
Se vores markante
referencer

OEE-Systemer

Vi er forhandler af
2 meget stærke
OEE-systemer
(maskinudnyttelse)