Produkter hos Flexkom

Udover konsulentydelser og kurser, så tilbyder Flexkom supplerende produkter til forbedring af trivsel og konkurrencekraft:


OEE måleudstyr og software

Vi er forhandler af en praktisk og prisstærk OEE-løsning. Så hvis du kæmper med kapaciteten i din produktion - på dine maskiner - så prøv en OEE-pilot. Vi tilbyder at teste OEE med vores udstyr i to måneder.

Læs mere om vores OEE-produkt - og se en kort video om løsningen: OEE-løsning >

Administrative robotter - kontorrobotter (RPA)

 Vi samarbejder med Sowaio om levering af stabile og resultatskabende kontorrobotter.

Læs mere om administrative kontorrobotter - RPA >

Sidemandsoplæring og kompetencestyring

Vi er forhandler af Champ - et unikt produkt til sidemandsoplæring og kompetencestyring. Med Champ får I bl.a. en hurtigere oplæring af medarbejdere, færre fejl, mindre personafhængighed og lettere "offboarding" når en medarbejder stopper.

Læs mere om Champ - og se en kort video om løsningen: Sidemandsoplæring og kompetencestyring >

 

Struktureret sidemandsoplæring og kompetencestyring

Onboarding, sidemandsoplæring, kompetencestyring og genvej til arbejdsinstruktioner – i én simpel og effektiv løsning!

Info: Flexkom er forhandler af Champ løsningen - og husk at vi giver en gratis konsulentdag ved køb af Champ!

Markante resultater med "Champ"

"Champ" leverer markante resultater inden for 6 områder:

 1. Reduktion af fejl og reklamationer
 2. Højere produktivitet
 3. Reducerede omkostninger
 4. Bedre trivsel
 5. Bedre kundeservice
 6. Forbedret konkurrencekraft

Hvordan leverer Champ ovennævnte resultater? Læs mere nedenfor >

Business cases

Læs et par business cases om onboarding, sidemandsoplæring og kompetencestyring (links til vores blog Dansk Lean Forum):

De 14 udfordringer

På vores blog Dansk Lean Forum har vi skrevet om 14 typiske udfordringer inden for onboarding, kompetencestyring, sidemandsoplæring og hurtig adgang til instruktioner.
Læs om de 14 udfordringer med kompetencestyring og sidemandsoplæring >

Demo af "Champ"

Vi demonsterer gerne Champ for dig og din organisation. Enten online eller hvor vi mødes.
Kontakt Flexkom for en demo >

champ onboarding

Gratis konsulentdag

Vi vil gerne sikre, at I får maksimal effekt af Champ! Derfor giver vi en gratis konsulentdag ved køb af Champ!

Dagen kan eksempelvis have fokus på:

 • Aktiv kompetencestyring - hvordan får I fuld effekt af kompetencestyring i daglig drift (læs om aktiv kompetencestyring >)
 • TWI - struktur på sidemandsoplæring (læs om TWI sidemandsoplæring >)
 • Kobling fra strategi, strategieksekvering og til de nødvendige kompetencer i organisationen (læs om model til strategieksekvering >)
 • Mål og målstyring - evt. cockpit/warroom til ledelsen - og koblingen herfra til aktiv brug af kompetencer
 • Kompetencestyring ift. succes med jeres Lean-initiativer

Indholdet på dagen kan være et mix af flere områder, blot der er fokus på maksimal/optimal effekt af Champ. Dagen kan eksempelvis indeholde træning af ledere og/eller medarbejdere - med masser af hands-on.

Kontakt Flexkom for en dialog om Champ >

Sådan leverer "Champ" på de 6 områder

Uddybet information om "Champ" - og hvordan "Champ" leverer markante resultater på de 6 nævnte områder:

 1. Reduktion af fejl og reklamationer
 2. Højere produktivitet
 3. Reducerede omkostninger
 4. Bedre trivsel
 5. Bedre kundeservice
 6. Forbedret konkurrencekraft

Ad 1: Reduktion af fejl og reklamationer

 • God onboarding kan halvere antallet af fejl og reklamationer!
 • Nye medarbejdere får en struktureret og bedre oplæring
 • Kritiske kompetenceområder er i fokus ved sidemandsoplæring
 • Sidemandsoplæring er ikke blot "introduktion til maskine A" - alle detaljer om maskinen skal gennemgås (og der skal kvitteres for læringspunkter)
 • Træning af medarbejdere udføres af de rette medarbejdere/kolleger (ikke tilfældigt)
 • Nye og eksisterende medarbejdere får adgang til instruktioner via en kode på 3 bogstaver - som kan fremgå på maskinen, ordresedler osv.
  Lettere adgang til instruktioner sikrer, at den rette viden anvendes ved en opgaves udførsel
 • Hvis I opdager en fejlkilde i driften, så kan "Champ" let og struktureret sikre, at de rette medarbejdere hurtigt får den nye viden
  Og fremadrettet sikrer "Champ" at nye medarbejdere også får den nye viden
 • "Champ" sætter også struktur på genbesøg af kompetencer (eks. årlig gentræning)

Ad 2: Højere produktivitet

 • God onboarding kan øge produktiviteten med 30%!
 • Hurtigere oplæring via strukturet sidemandsoplæring
 • Færre fejl og færre reklamationer - se "punkt 1" ovenfor
 • Færre udskiftninger af medarbejdere - se "punkt 3" nedenfor
 • Færre stop i driften pga. personafhængighed (de rette antal medarbejdere er trænet)
 • Kun rette træning af rette personer - ikke unødvendige kursusdage

Ad 3: Reducerede omkostninger

 • God onboarding øger sandsynligheden for 3+ års anciennitet med 70%!
 • Reduktion af oplæringstiden (sidemandsoplæring) ved nye medarbejdere eller ved intern oplæring
 • Der spildes ikke tid på unødvendig oplæring (hvor for mange lærer og vedligeholder en kompetence)
 • Færre udskiftninger af medarbejdere
 • Mindre videntab når en medarbejder stopper - du har et komplet overblik og kan straks igangsætte sidemandsoplæring
 • Reduktion af personafhænighed (sårbarhed) kan ske på tværs af afdelinger (ikke i hver afdeling) - fordi kompetenceoversigter er synlige på tværs af organisationen
 • Mindre administrativ tid - én tværorganisatorisk løsning (ingen ledere skal lave deres egen løsning)
 • Mindre administrativ tid - online kobling fra kompetenceskema til træning - og tilbage igen (ikke en manuel proces)
 • Mindre administrativ tid til dokumentation af træning og kompetencer eks. pga. ISO eller kundekrav (compliance)

Ad 4: Bedre trivsel

 • Først og fremmest sker der færre brud på sikkerhedsforskrifter - fordi medarbejderne bliver trænet i det rette, af de rette kolleger og fordi instruktioner er let tilgængelige
 • Genbesøg af vigtige sikkerhedsinstruktioner er sat i system
 • Man føler sig velkommen som ny medarbejder
 • Som ny kan man se, hvem man skal spørge om hvad - skaber ikke unødvendige irritationer
 • Alle kender deres træningsrolle - folk irriteres ikke over, at "nogle ikke gør det de skal"...
 • Reduktion af en stressfaktor hos medarbejdere, hvor der sårbarhed (personafhængighed) på et kompetenceområde
 • Struktur på alt fra træning, mentorrollen og genbesøg af kompetencer
 • Proaktivt overblik over kompetencer og igangværende træning

Ad 5: Bedre kundeservice

 • Hurtigere onboarding af nye medarbejdere
 • Mindre personafhængighed - flere kan levere det samme høje serviceniveau
 • Færre fejl og reklamationer
 • Ændringsønsker fra kunden kan hurtigere implementeres
 • Mere stabil leveringsevne

Ad 6: Forbedret konkurrencekraft

 • Strategieksekvering handler bl.a. om sikring af rette kompetencer - her en løsning der kan understøtte den proces
 • Lettere at overholde krav til dokumentation og compliance
 • Lettere at være ISO-certificeret
 • Fremstår super professionel når det gælder ISO og compliance
 • Mere tid til at skabe værdi for kunderne!

Flexkom og "Champ"

Vi er salgspartner for Champ ApS (dansk produkt). Kontakt Flexkom for en dialog om Champ >

Skærmbilleder

Alle skærmbilleder er lånt fra www.champ.dk - se yderligere info om løsningen på Champs hjemmeside.

Kompetenceoverblik inkl. mulighed for at sætte mål for kompetenceniveauet:

Champ kompetencestyring 02

Struktureret sidemandsoplæring/onboarding:

champ onboarding

Mulighed for at lægge instruktioner ind som videoer:

Champ instruktioner 01

Nysgerrig på Champ?

Er du nysgerrig på Champ?
Vil du høre mere om løsningen?
Ønsker du en demonstration?
Ønsker du evt. en gratis konsulentdag ved køb af Champ?

Så Kontakt Flexkom for en dialog >

Info: Flexkom er forhandler af Champ løsningen!

OEE-måling på maskiner

Skab bedre flow i produktionen via kendskab til maskiners udnyttelsesgrader (OEE) og stopårsager!

Med Flexkoms praktiske løsninger til måling af OEE (Overall Equipment Efficiency) på maskiner, så giver vi dig et optimalt grundlag for at optimere flow, kapacitet og produktivitet.

Vi er dansk forhandler af to forskellige OEE-løsninger:

 • MUR-box fra Adductor
 • Evocon

Flexkoms løsninger giver:

 • Overblik over driften i realtid
 • Overblik over stopårsager
 • Et stærkt afsæt for forbedringer
 • En mere stabil produktion
 • Bedre planlægningsgrundlag
 • Faktabaseret beslutningsgrundlag

Og de deraf afledte mulige resultater er:

 • Højere kapacitet
 • Reducerede lagre
 • Lavere omkostninger
 • Lavere energiforbrug
 • Udsætter investeringer
 • Bedre kundeservice

Prøv en OEE-løsning gratis i 30 dage

Vi tilbyder bl.a. en gratis 30-dages prøve af én af vores OEE-løsninger. Læs mere via nedenstående link.

Læs mere på OEE-hjemmeside: Flowtool

Læs mere om vores OEE-løsning og se flere videoer om løsningen på Flowtools hjemmeside. Flowtool er Flexkoms selskab til salg af OEE-løsninger.
På hjemmesiden kan du bl.a. læse om afprøvning af OEE i en OEE-pilot.

Link til Flowtool hjemmeside: OEE-måling >

OEE løsning Evocon

Administrative kontorrobotter (RPA)

Flexkom leverer optimerede, driftssikre og resultatskabende kontorrobotter!

Hvad er en administrativ robot?

En administrativ robot er IKKE en fysisk robot - som vi kender det fra produktion :-)
En kontorrobot er et stykke software, som kan afvikle en administrativ proces. Det stærke ved en kontorrobot er, at den kan arbejde på tværs af mange systemer - ERP, CRM, Outlook, Excel m.fl. Dermed kan den også udgøre en integration imellem systemer.

Hvorfor automatisere administrative arbejdsgange og processer?

Mulige effekter af administrative robotter:

 • Robotter kan håndtere svingende kapacitet (eks. sæson) - uden fejl og overarbejde
 • Mindre personuafhængighed på kritiske processer – eks. godt ved sæsonudsving, kan køre om natten osv.
 • Kvalitet – robotten laver de fejl, som den programmeres til… eller ikke!
 • Ensartethed - tidsforbrug, kvalitet
 • Bedre trivsel – fjerne spidsbelastninger, fokus på de “komplicerede (sjove) opgaver” (dem der “bare kører igennem” tager robotten)
 • Mulighed for insourcing af processer – eks. økonomiprocesser der er flyttet udenlands - dermed bevares kontrollen over processen og kompetencen flyttes inhouse
 • Forbedret kundeservice - kvalitet, stabilitet, kapacitet, måske priser mm.
 • Og ikke mindst reduktion af omkostninger

Hvilke processer er egnet til automatisering

Hvilke processer der er egnet kan beskrives i én sætning:

Optimerede regelbaserede processer med høj frekvens

Forklaring til ovenstående:

 • Optimerede: En proces der er rodet - giver en rodet robot (tidskrævende at programmere, tidskrævende at vedligehold, mindre gennemskuelig) - og ofte også mere ustabil.
  En del af optimering er også definere en best practice - der må ikke være forskellige metoder blandt medarbejdere.
 • Regelbaseret: En robot kan kun i begrænset omfang "tænke selv" - så processen skal være regelbaseret. En robot kan reelt køre en proces, som måske har 10% frafald - og så kan medarbejdere håndtere de 10% med stor fokus - frem for at bøvle med alle 100%.
 • Høj frekvens: Der skal være en hvis frekvens og/eller tidsforbrug involveret i processen for at det kan svare sig...

Hvad er potentialet? En undersøgelse fra McKinsey og Innovationsfonden fra 2017 siger, at op til 40% af alle administrative processer/arbejdsgange er egnede.

Processen er afgørende for succes

Der er dog omvendt ingen tvivl om, at snakken om administrative robotter kan skabe frygt og jobusikkerhed.

Derfor bør arbejdet med implementering af kontorrobotter suppleres med følgende trin:

 • Koble det ind i en strategisk sammenhæng
 • En klar strategi for "hjemtagning af gevinst" - og deraf en klar elevatortale - vær ærlig!
 • Organisering af automatiserede processer - hvem har ansvaret for en robot? Hvem er procesejer?
 • Robotkompetencer - inhouse eller eksternt
 • Udvægelse af egnede processer
 • Modning af udvalgte egnede processer
 • Evt. en pilot
 • Implementering af den/de første robotter
 • Driftssetup og løbende optimering af robot
 • Opfølgning på effekt
 • Flere robotter...

Læs mere

Læs mere om kontorrobotter/RPA inkl. de 5 dimensioner i egnede processer >

Flexkom og Sowaio

Flexkom og Sowaio samarbejder tæt om levering af stærke stabile robotter:

 • Flexkom hjælper med det strategiske, kommunikation, udvælgelse, modning mm.
 • Sowaio er verdensmester i udvikling, programmering og ikke mindst driftssikring af administrative robotter

Er du blevet nysgerrig?

Ring eller skriv til Mikkel på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller ring på 51525811.