Kata Lean - Improvement Kata og Kata Coaching

DENNE SIDE ER UNDER UDARBEJDELSE!

Vi har desværre haft travlt siden lanceringen af vores nye hjemmeside. Derfor er vi desværre bagud med et par sider. Vi beklager forsinkelsen!

Foreløbig tekst

Et værktøj til at søge forbedringer/løsninger, som ligger ud over det man troede realistiske. Noget med gennemløbstid, udvikling, layout, montage, indretning, administrativ værdistrøm. Vi har en ambitiøs plan.
Vi skal bringe gennemløbstiden MEGET ned.
Vi skal udvikle et produkt der skal sælges MEGET billigt.
Kata kan ikke give løsningen. Men processen frem mod løsninger.
Improvement kata – når nye højder på løsning
Coaching kata – forløb omkring den pågældende improvement. Struktur på opfølgning. Sikre at teamet er på sporet, udfordres og struktureres. Meget strukturet spørgeteknik til at sikre forløbet. Man har også en Kata tavle som er omdrejningspunkt for teamets arbejde.
Et team skal være kompetent. De skal have den nødvendige viden. Det er ikke tilfældedige kompetencer i teamet.
Meget fedt værktøj til at accelerere forbedringer. Ikke ugentligt. Daglig kata – mere frekvent. Mere eksperimenterende – prototyping fra Scrum.
Kata er defineret som hemmeligheden bag toyotas succes. De laver også 5S, kaizen, vsa – men touyota har bare bedre resultater. Hvorffor?
Fordi de coacher systematisk, bryder grænser, mere frekvent arbejde med forbedringer
Kata – her må man ikke måle. Så er vi ikke villige til at bryde med komfort zonen.

 

Anden råtekst til brug

Først skal man have gennemført "basic Lean". Alle de kendte værktøjer – på de kendte metoder.
Men så går man måske lidt i stå...
Med Kata opnår man forbedringer, som man ikke troede muligt. Så den første krævede reaktion fra ledelse og medarbejdere skal være – not possible!
Med Kata lægger man ikke en stor plan for, hvordan man skal hæve produktiviteten med 25%. For hvem kan lægge en stor plan, hvis man ikke kender metoden?
I stedet lister man de hindringer man ser for, at opnå eks. en produktivitetsstigning.
Og én for én prøver man at fjerne hindringerne. Eks. fjerner man 1-2 hindringer om dagen.
"Vi mister lidt tid hver dag, fordi vi skal tjekke om ordrene er klar til os". Find en løsning!
"Vi mister lidt tid hver dag, fordi vi mangler...". Find en løsning.
Osv.
Og summen af de mange ting – skaber forbedringer udover det vi troede muligt!
Samtidigt er medarbejderne helt med! For de afprøver mange af løsninger selv. Og vi tager det i små skridt.
I Kata findes også en coaching metode og hierarki – en metode til at arbejde med de daglige forbedringer. Også en spændende tingang.
Læs mere på Katas hjemmeside her
http://www-personal.umich.edu/~mrother/Homepage.html

Gratis Download

> Klik er for gratis download af
   Lean-værktøjer

 

Struktureret system og orden med 5S

5S er et værktøj til at skabe system og orden i en virksomhed. Samtidig udtrykker 5S en holdning til at have struktur på arbejdspladsen.

Med 5S bliver arbejdspladser, reoler, filsystemer mm. mærket op og sat i system, så dokumenter og informationer kan findes uden spildtid.

5S står for:

 1. Sortér.
 2. System i tingene.
 3. Systematisk rengøring.
 4. Standardisér.
 5. Selvdisciplin.

Resultater med 5S

 • Bedre ergonomi og arbejdsmiljø.
 • Kvaliteten hæves.
 • Tidsbesparelse.
 • Øget produktivitet.
 • Øger trivsel.
 • M.fl.

Skal vi kontakte dig?

Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning

Eller benyt vores kontaktformular