Klynge-Lean

Hvad er en klynge:

 • Klynge-Lean er et forløb hvor 6-10 virksomheder sammen gennemføre et Lean implementeringsforløb
 • Virksomheder følges ad og implementerer Lean i et forpligtende netværk
 • Målgruppen er mindre og mellemstore organisationer/virksomheder

Hvorfor Klynge-Lean?

 • I får værktøjerne til markante resultater - bedre medarbejdertrivsel, bedre bundlinje og bedre kundeservice!
 • Værktøjerne er baseret på Lean - som I træner i praksis undervejs - og implementerer imellem dagene
 • Et lokalt forløb/netværk med lignende virksomheder
 • Et forløb baseret på "Best practice" i Lean implementering
 • Et forløb med nogle af de bedste og mest erfaring Lean-konsulenter i Danmark
 • Forløbet er billigere fordi deltagerne deler regningen

Fakta om Klynge-Lean

De korte fakta om Klynge-Lean grupperne:

 • Min. 6 og max. 10 deltagende virksomheder
 • 1-2 deltagere per virksomhed på hver kursusdag
 • 6 kursusdage over ca. 8 måneder
 • Ca. 1-1½ måned imellem hver kursusdag (til hjemmearbejde med Lean)
 • Møder afholdes i deltagende virksomheder på skift. Værts-virksomheder står for forplejningen
 • Møder afholdes max. 30 km. fra "hovedbyen" (udgangspunktet for hver klynge)
 • Undervejs følger Flexkom op på fremdrift imellem alle dagene og der oprettes også en lukket debatgruppe på internettet
 • Flexkom deltager med engagement, viden og erfaring - deltagerne deltager med tid, ledelse og indsats!
 • Der er mulighed for tilkøb af ekstra konsulenthjælp fra Flexkom

Forløbet - indhold på de 6 dage

Eksempel på Klynge-forløb:

Klynge Lean Netværk

Klynge kombineres med uddannelse

Vi kan også kombinerer et Klynge-forløb med en Lean uddannelse.
Hver deltagende virksomhed sender 1-3 deltagere. De gennemfører eks. en "Lean Manager Green Belt" uddannelse - i et lokalt klynge-netværk.
Læs mere om Flexkoms Lean uddannelser - som kan kombineres med et Klynge-forløb >

Klynge-forløb i samarbejde med lokale erhvervsforeninger

Vi gennemfører lokale Klynge-forløb i samarbejde med erhvervsråd/foreninger.

Kontakt Flexkom hvis I ønsker dialog om et lokalt forløb i jeres område >


Eksempel på Klynge-Lean forløb

Indholdet på de 6 dage. Forløbet kan tilpasses de deltagende virksomheder.

Klynge Lean Netværk

Dag 1: Lean og strategisk begrundelse

Intro til Lean, spild, modenhedsniveauer, model for strategisk valg af Lean, valg af værktøjer og tidshorisont – vi sætter horisont på værktøjer, mål og proces. Hvilke dele af Lean passer til jeres strategiske udfordringer.
Formål: Definere jeres strategisk begrundelse for Lean, rækkefølge af værktøjer, mål med Lean, kommunikationsplan, proces – hvordan organisere osv. (ex. ambassadørmodel).

Dag 2: Metodedag 1 - værdi, spild, standardisering/best practice, 5S

Intro til spildtyper, lette angreb på spild – personlig effektivitet, kommunikationsregler, arbejdskorridor, stillezoner.
Modenhedsniveauer, standardisering, 5S.

Øvelser undervejs.

Dag 3: Metodedag 2 - Værdistrømsanalyse og flow

Vi gennemfører værdistrømsanalyser på processer fra deltagernes virkelighed.
Evaluerer drejebog for værdistrømsanalyser til brug i jeres organisation.
Derudover kompetencer og reduktion af sårbarhed.

I produktionen desuden også planlægningstavler, OEE (maskinudnyttelse) og SMED (reduktion af omstillingstider).
I administration også Q-ROC (hurtigt arbejdende teams).

Øvelser undervejs.

Dag 4: Metodedag 3  - Løbende forbedringer

Vi kobler det hele sammen med Lean tavlen – Kaizen-tavlen - og design af jeres tavle.
Vi arbejder med inputs, proces og outputs i forhold til tavlen.

Dag 5: Ledelse og forandring

Ledelse, forandring, modstand. adfærd, ledelseskodeks, personprofiler i forhold til Lean (evt. test).
Succesraten af Lean afhænger i høj grad af ledelsens håndtering af forandringen.

Samlet overblik: Værktøjer, tavler, mål, standardisering, ledelse, proces osv.

Dag 6: Opfølgning og fastholdelse

Opfølgningsdag. Derudover introduktion til et opfølgningsskema (audit) og værktøjer til fastholdelse af Lean-momentum.

Program for de enkelte dage

Dagsorden på de enkelte dage. Alle dage er kl. 9-15.

 • Morgenmad/netværk. Ca. 20 min.
 • Kort præsentation af dagens virksomhed. Max. 15 min.
 • Præsentation af løsninger fra sidste kursusdag. Max. 5 min. per virksomhed.
 • Sparring og videndeling i mindre grupper. Ca. 30 min.
 • Undervisning i dagens temaer inkl. praktiske øvelser og eksempler. Ca. 3 timer.
 • Opgaver til næste gang og udfyldelse af personlige handlingsplaner. Ca. 30 min.
 • Kortere pauser og frokost undervejs.
 • Efter kl. 15 er der mulighed for, at få en rundvisning i værts-virksomheden.

Imellem dagene er der mulighed for at kontakte Flexkom via mail/telefon og/eller at stille spørgsmål til gruppen i et lukket forum på internettet (LinkedIn). Flexkom vil desuden følge personligt op med alle de deltagende virksomheder imellem dagene.

Skal vi kontakte dig?

Udfyld vores kontaktformular på 1 min. - så ringer vi dig snarest op.
Kontaktformular >

Behov for Lean uddannelse?

Flexkom Lean Akademi har Yellow, Green og Black Belt.
Oversigt over Lean uddannelser >