Info: Downloads flytter

De mange gratis downloads af Lean-materiale flytter de næste måneder til vores blog "Dansk Lean Forum". Der vil være links fra denne side til den nye side hvor relevant.

Læs mere på Dansk Lean Forum: Lean downloads, materialer og videoer >

De 8 spildtyper (Muda) i Lean Administration

Gratis Download

Gratis download

Download Lean-værktøjer >

Indenfor de 8 spildtyper kan følgende downloades:

Præsentation af de 8 spildtyper:
Lean Administration 8 spildtyper

 
 

 

De 8 spildtyper i Lean Administration

De 8 spildtyper i Lean er grundlæggende for forståelse af Lean. Ingen kunder vil betale for aktiviteter der indeholder spild. Derfor bør spildet i organisationen reduceres.

Man har i mange år talt om de 7 spildtyper i Lean. De er siden forsøgt udvidet til både 8, 9...ja endda op til 14 spildtyper er blevet nævnt.
Nedenfor præsenteres de 7 gængse spildtyper i Lean og samtidig nævnes den mest anerkendte 8. spildtype.
I daglig Lean-tale anvender mange betegnelsen "Muda" om spild. Muda betyder spild på japansk.

Video om grøn, gul og rød tid (spildtid)

Vi har lavet en video om grøn, gul og rød tid + spild i Lean >

Kunderne definerer spildet

Det er ultimativt kunderne som definerer spildet. Men hvis man løber de 8 spildtyper igennem vil man erfare, at meget at spildet behøver kunder ikke gøre os opmærksomme på.

Og hvem er så kunderne? Det er modtageren af din/jeres service/produkt. Det kan ofte være en intern kollega.

Kunderne har også mange betegnelser: Klienter, modtagere, borgere, medlemmer osv.

Spildtyperne i forhold til administration

De oprindelige spildtyper stammer fra produktion. Det betyder, at man bruger ord som "overproduktion", "lager" og "transport". Vi oplever i Flexkom, at disse spildtyper kan sende et forkert signal i administration. Hos mange medarbejdere betyder det, at de ikke kan relatere spildtyperne til deres administrative funktion.

Derfor anvender vi i Flexkom ofte 8 tilpassede spildtyper. Tilpasset på en måde, så de kan bruges i både administration og produktion. Det øger både sandsynligheden for succes med Lean i administrationen og samtidigt kan man få et fælles sprog i hele organisationen (hvis man har en produktion).

Læs om Flexkoms forslag til tilretning af spildtyperne til administration på vores blog "Dansk Lean Forum".

De 8 spildtyper

De oprindelige 8 spildtyper er:

  • Overproduktion.
  • Transport.
  • Ventetid.
  • Overforædling.
  • Lager.
  • Fejl og returløb.
  • Bevægelser og søgning.
  • Uudnyttet viden.

Om de 8 spildtyper i Lean Administration

Spildtype: Overproduktion

Overproduktion handler om, at man gennemfører aktiviteter før der reelt er behov for dem. Der kan være tale om at tage ekstra print eller kopier (flere end den efterfølgende proces har behov for), at der købes hjem i store styktal (brevpapir, visitkort, brochurer mm.). Overproduktion ses også ved udarbejdelse af rapporter og nøgletal. Hvor mange af disse anvendes reelt?

Der er en række risici ved at gennemføre overproduktion. Den største risiko er, at det senere viser sig at det købte/udarbejdede aldrig anvendes. Enten fordi de udløber eller fordi kundernes behov ændres.

Det handler med andre ord om, at gennemføre aktiviteter i takt med den efterfølgende proces eller kundes behov.

Spildtype: Transport

Transport handler om unødvendige transporter af dokumenter og information. Transport opstår imellem afdelinger og når dokumenter skal godkendes og kontrolleres undervejs i flowet.

Transport medfører spildtid i form af den fysiske transport, styring og håndtering. Transport øger desuden lagre af sager i flowet og forlænger gennemløbstiden og dermed kundeservicen.

Den vigtigste årsag til transport er ofte unødvendige ansvarsskifte.

Spildtype: Ventetid

Ventetid handler om, at medarbejdere venter på en sag, information, en godkendelse o.l. Ventetid ses også i IT-systemet.

Ventetid skabes i mange organisationer af dårlig mødedisciplin!

Spildtype: Overforædling

Overforædling handler om, at man gennemfører flere aktiviteter på en opgave end kunden reelt har behov for. Det kan eksempelvis være, at man leverer en bil med CD-anlæg som standard, hvor en kunde måske kun ønsker en radio. Eller hvor man leverer en computer, der kan meget mere end en kunde har behov for, hvilket er meget udbredt i dag. Det handler med andre ord om, at man kun producerer netop det kunden ønsker og har behov for.

Husk også at have fokus på "interne kunder".

I administrative processer er den største synder, at emails sendes til alt for mange modtagere, at der deltager for mange i møder, at rapporter, projekter og præsentationer løses "for godt" eller "for fint".

Spildtype: Lager

Lagring af opgaver, emails, brochurer, formularer mm. skaber ingen værdi og bør minimeres/ elimineres.

Ophobning af bunker medfører forsinkelser, at kolleger ikke kan finde hvad de skal bruge - eller at man ikke selv kan finde det man skal bruge!

Spildtype: Fejl og returløb

Fejl og returløb handler om, at aktiviteter skal gentages flere gange inden det kan gå videre til næste proces eller til kunden. Endnu værre er det når opgaver skal retur i flowet for at blive rettet eller fordi information mangler. Her er igen tale om en aktivitet som ingen ønsker at betale for.

Spildtype: Bevægelser og søgetid

Bevægelser som spildtype handler om, at medarbejdere bevæger sig unødvendigt. For at hente mapper, dokumenter, information osv. Bevægelser skabes også når kontorer ikke er indrettet hensigtsmæssigt.

Spildtype: Uudnyttet viden

Uudnyttet viden handler grundlæggende om, at en organisation ikke udnytter den store viden og de mange forslag som medarbejderne har. Det handler om, at man i stedet for at ansætte en masse chefer og konsulenter til at optimere en proces, giver medarbejderne selv tid til at omsætte deres gode forslag til handlinger.

Tilbage til toppen

Skal vi kontakte dig?

Udfyld vores kontaktformular på 1 min. - så ringer vi dig snarest op.
Kontaktformular >

Behov for Lean uddannelse?

Flexkom Lean Akademi har Yellow, Green og Black Belt.
Oversigt over Lean uddannelser >