Info: Downloads flytter

De mange gratis downloads af Lean-materiale flytter de næste måneder til vores blog "Dansk Lean Forum". Der vil være links fra denne side til den nye side hvor relevant.

Læs mere på Dansk Lean Forum: Lean downloads, materialer og videoer >

Kaizen - Løbende forbedringer

Gratis Download

Gratis download

Download Lean-værktøjer >

Indenfor Kaizen kan følgende værktøjer downloades:

Kaizen-forbedringstavler:
Lean Kaizen forbedringstavle

 

 

 
 

 

Løbende forbedringer i Lean Administration

Det femte princip i Lean handler om at skabe en kultur af løbende forbedringer.

Man anvender udtrykket "Kaizen" om løbende forbedringer. Kaizen stammer fra japansk og betyder "forandringer til det bedre".

Kaizen handler om, at sætte struktur i arbejdet med Lean og løbende forbedringer. En struktur som typisk skabes på Kaizen-forbedringstavler.

Kaizen kan i høj grad være det samlende element i Lean, som binder processen sammen og sikrer fremdrift. På regelmæssige møder prioriteres forslag og opgaver koordineres.

Eksempler på tavler

Se eksempler på Lean-forbedringstavler i præsentationen der kan downloades. Der findes også artikler om og billeder fra Kaizen på vores blog.

Problemløsning

I arbejdet med løbende forbedringer anvender man ofte problemløsningsteknikker. De sikrer, at det ikke blot er den der råber højest der får ret, men at man struktureret finder ind til årsagen til et problem. Læs mere om problemløsningsværktøjer via linket i menuen til højre.

Resultater med Kaizen-tavler

 • Enighed om hvilke problemer/forbedringer der skal arbejdet med
 • Synlighed for alle
 • Loft på antallet af forbedringsprojekter skaber fokus
 • Meget bedre løsninger på opgaver når alle deltager og bidrager
 • Meget hurtigere implementering – alle støtter op om løsninger
 • Alle arbejder i samme retning
 • Større medarbejdertilfredshed
 • Organisationen opnår markante forbedringer - typisk til billige penge

 

 

Læs mere om løbende forbedringer

Det femte princip i Lean handler om at skabe en kultur af løbende forbedringer. Læs om det femte princip i Lean.

Man anvender udtrykket "Kaizen" om løbende forbedringer. Kaizen stammer fra japansk og betyder "forandringer til det bedre".

Resultater med Kaizen-tavler

 • Enighed om hvilke problemer/forbedringer der skal arbejdet med. På løbende tavle-møder er afdelingen ansvarlig for, at prioritere mellem de indkomne forslag.

 • Synlighed for alle. En tavle centralt placeret i en afdeling, viser alle hvilke ting/projekter der arbejdes med.

 • Loft på antallet af opgaver skaber fokus. Det er meget almindeligt at en afdeling har alt for mange forbedringsprojekter i gang ad gangen. Det gør alle frustrerede og få ting afsluttes til tiden. På en tavle er der loft over antallet af igangværende opgaver. Hvilke der arbejdes med afgøres af afdelingen.

 • Meget bedre løsninger på opgaver. Når de daglige brugere involveres får man ofte meget bedre løsninger.

 • Meget hurtigere implementering – alle støtter op om løsninger. Hvis en forbedring ikke lige viser resultater, så skal afdelingen nok hjælpe med til at gøre løsningen bedre. De var jo selv med til at foreslå løsningen.

 • Alle arbejder i samme retning. Når det er synligt for alle hvilke projekter der er i gang, så har alle fokus på at tænke løsninger på disse projekter.

 • Større medarbejdertilfredshed. Involvering skaber gejst og motivation.

 • Virksomheden opnår markante forbedringer til meget billige penge. I stedet for at ansætte ledere og ingeniører til at tænke forkromede løsninger, så er det langt mere effektivt at udnytte den meget viden der befinder sig i en afdeling. Nogle gange kan det selvfølgelig være nødvendigt at tænke på nye og alternative løsninger. Men så er der tale om større projekter.

Kaizen er ultimativt Lean

Hvis man formår at skabe en kultur, hvor medarbejdere konstant skaber løbende forbedringer, har man skabt Kaizen. Kaizen er det højest opnåelige med Lean.

Forbedringstavle

Et stærkt værktøj til at gennemføre Kaizen på en praktisk - men systematisk måde - er ved hjælp af forbedringstavler (Kaizen-tavle). Flexkom har god erfaring med, at anvende disse praktiske tavler i Lean Administration.

Tilbage til toppen

Gratis Download

> Klik er for gratis download af
   Lean-værktøjer

 

Struktureret system og orden med 5S

5S er et værktøj til at skabe system og orden i en virksomhed. Samtidig udtrykker 5S en holdning til at have struktur på arbejdspladsen.

Med 5S bliver arbejdspladser, reoler, filsystemer mm. mærket op og sat i system, så dokumenter og informationer kan findes uden spildtid.

5S står for:

 1. Sortér.
 2. System i tingene.
 3. Systematisk rengøring.
 4. Standardisér.
 5. Selvdisciplin.

Resultater med 5S

 • Bedre ergonomi og arbejdsmiljø.
 • Kvaliteten hæves.
 • Tidsbesparelse.
 • Øget produktivitet.
 • Øger trivsel.
 • M.fl.

Skal vi kontakte dig?

Udfyld vores kontaktformular på 1 min. - så ringer vi dig snarest op.
Kontaktformular >

Behov for Lean uddannelse?

Flexkom Lean Akademi har Yellow, Green og Black Belt.
Oversigt over Lean uddannelser >