Info: Downloads flytter

De mange gratis downloads af Lean-materiale flytter de næste måneder til vores blog "Dansk Lean Forum". Der vil være links fra denne side til den nye side hvor relevant.

Læs mere på Dansk Lean Forum: Lean downloads, materialer og videoer >

Udjævning og flow

Gratis Download

Gratis download

Download Lean-værktøjer >

Indenfor udjævning kan følgende værktøjer downloades:

Præsentation af udjævning og flow:
Lean Administration kompetencematrix, udjævning og flow

 

 

 
 

 

Udjævning af arbejdsbelastning for optimalt flow

Kompetencematrix, krydstræning, planlægningstavler og udjævning er vigtige discipliner i jagten på flow i administration. En forudsætning er, at organisationen har standardiserede nedskrevne processer og arbejdsgange.

Og resultatet er ikke kun flow. Det giver også en mindre sårbar organisation og en bedre trivsel.

Forløb ved udjævning af arbejdsbelastning

Forløbet ved udjævning:

 1. Kompetencekrav. Hvad er det minimale kompetenceniveau organisationen skal befinde sig på? Det minimale niveau for at strategien kan gennemføres og fastholdes. Mange administrative funktioner oplever stor sårbarhed ved, at kun én eller for få medarbejdere behersker en given kompetence.
 2. Nuværende kompetencematrix – hvem kan hvad? Kortlægning af det nuværende kompetenceniveau i organisationen.
 3. Kompetencegab – afstand til krav? Definering af gabet imellem krav og det nuværende niveau.
 4. Proaktiv krydstræning. Gabet skal nu lukkes via en plan for proaktiv krydstræning. Proaktiv krydstræning handler om, at medarbejderne - mens de har tid - læres op i andres opgaver.
 5. Daglig planlægning i alle afdelinger. Med en frekvens som afhænger af skiftet i arbejdsbelastning, afholdes nu regelmæssige planlægningsmøder i alle afdelinger. På møderne defineres opgaver og opgavefordelingen.
 6. Daglig/regelmæssig udjævning af arbejdsbelastningen imellem afdelinger. Ud fra planlægningsmøder og kompetenceoversigten, kan der nu rokeres (fysisk eller elektronisk) rundt imellem medarbejderne.

De enkelte punkter er uddybet i præsentationen der kan downloades.

Resultater med udjævning og flow

Resultaterne med udjævning og flow

 • Viden er nedskrevet.
 • Standarder bliver løbende læst og opdateret.
 • Det rette kompetenceniveau.
 • Vigtige opgaver bliver altid løst – personuafhængighed.
 • Jævn arbejdsbelastning > bedre flow > kortere og mere stabile gennemløbstider.
 • Bedre trivsel.

Udjævning via træk-bunker

Præsentationen viser også, hvordan man via træk-bunker også kan udjævne arbejdsbelastningen.

 

 

 

Gratis Download

> Klik er for gratis download af
   Lean-værktøjer

 

Struktureret system og orden med 5S

5S er et værktøj til at skabe system og orden i en virksomhed. Samtidig udtrykker 5S en holdning til at have struktur på arbejdspladsen.

Med 5S bliver arbejdspladser, reoler, filsystemer mm. mærket op og sat i system, så dokumenter og informationer kan findes uden spildtid.

5S står for:

 1. Sortér.
 2. System i tingene.
 3. Systematisk rengøring.
 4. Standardisér.
 5. Selvdisciplin.

Resultater med 5S

 • Bedre ergonomi og arbejdsmiljø.
 • Kvaliteten hæves.
 • Tidsbesparelse.
 • Øget produktivitet.
 • Øger trivsel.
 • M.fl.

Skal vi kontakte dig?

Udfyld vores kontaktformular på 1 min. - så ringer vi dig snarest op.
Kontaktformular >

Behov for Lean uddannelse?

Flexkom Lean Akademi har Yellow, Green og Black Belt.
Oversigt over Lean uddannelser >