Info: Downloads flytter

De mange gratis downloads af Lean-materiale flytter de næste måneder til vores blog "Dansk Lean Forum". Der vil være links fra denne side til den nye side hvor relevant.

Læs mere på Dansk Lean Forum: Lean downloads, materialer og videoer >

Værdistrømsanalyse i Lean Administration

Gratis Download

Gratis download

Download Lean-værktøjer >

Indenfor værdistrømsanalyse kan følgende værktøjer downloades:

Værdistrømsanalyse brown-paper:
Lean Administration Værdistrømsanalyse VSM/VSA

Værdistrømsanalyse takt-tid:
dk0001 kommer-snart

 

 

 

Værdistrømsanalyser

Værdistrømsanalyser er en afgørende disciplin i arbejdet med Lean Administration. En VSA giver et overblik over flow og aktiviteter set i forhold til kundernes behov. Kunderne er i dette tilfælde ofte kolleger.

En værdistrømsanalyse (VSA) er et værktøj til at skabe et samlet og struktureret overblik over et flow af aktiviteter og processer

Video om VSA i Lean Administration

Vi har lavet en video om værdistrømsanalyse i Lean Administration >

Formål med en VSA

Formålet med en værdistrømsanalyse i Lean er som med alle andre værktøjer - at øge andelen af værdiskabende tid ved at reducere spild. Læs om spildtyperne i Lean

Dermed er hovedformålet, at skabe en bedre flow igennem organisationen frem til slutmodtageren.

Andre delmål kan være:

 • Finde frem til "Best Practise". En klassisk udfordring i administration. To-tre personer udfører samme opgave - forskelligt. VSA er en god og visuel metode til at finde best practise.
 • Reducere gennemløbstid. Hvilket betyder færre igangværende opgaver, hurtigere svartider til kunderne osv.
 • Øge produktivitet – reducere spild. En VSA kan synliggøre et markant spild.
 • Bedre og mere ensartet kvalitet.

Alt kan kortlægges

Alle flows i en organisation kan - og bør - kortlægges:

 • Produktudvikling, indkøb, planlægning, salg, økonomi, vareflow...
 • Systemflow - oprettelse af kunder/leverandører/varer, vedligehold, nedlæggelse...
 • Tidsbestilling, sagsbehandling, studieoptag, kalenderplanlægning...
 • Indberetninger, fakturering, ansættelses-flow, bestilling af PC, køb af udstyr...
 • Møder, emails, rapporteringer...
 • Klage- og reklamationsbehandling

Resultater

Typiske resultater med værdistrømsanalyse:

 • Fjernelse af spild - produktivitet.
 • Kortere og mere stabil gennemløbstid.
 • Bedre kundeservice.
 • Bedre arbejdsmiljø. Ejerskab til processer. Færre frustrationer og mindre stress.
 • Standardisering/ensretning af processer og flow.

To typer af VSA

Flexkom anvender to former for værdistrømsanalyse i vores arbejde med Lean. Det skal her bemærkes, at vi anvender "Brown-paper" i 99% af tilfældende. Det er sjældent, at en administration funktion er klar til "Takt-tid".

 • Brown-paper eller Svømmebane-kortlægning
  Anvendes til at få overblik og synliggørelse. Skaber grundlag for at finde best practise, optimere rækkefølge, minimere returløb, dobbeltarbejde og unødvendige ansvarsskifte.
 • Takt-tids VSA
  Anvendes til et mere detaljeret overblik over flow og til tidsudjævning.
 • Derudover anvendes en tredje type VSA i produktion. Se under "Lean Produktion".

Værdistrømsorganisering

I Lean taler man også om organisering i værdistrømme. Læs mere om værdistrømsorganisering (Lean organisering) via menuen til højre.

Kært barn har mange navne

Værdistrømsanalyse går under følgende benævnelser:

 • Værdistrømsanalyse eller VSA
 • Value Stream Mapping eller VSM
 • Værdikædeanalyse
 • Kortlægning af værdistrømme, processer eller arbejdsflows
 • M.fl.

 Tilbage til toppen

Gratis Download

> Klik er for gratis download af
   Lean-værktøjer

 

Struktureret system og orden med 5S

5S er et værktøj til at skabe system og orden i en virksomhed. Samtidig udtrykker 5S en holdning til at have struktur på arbejdspladsen.

Med 5S bliver arbejdspladser, reoler, filsystemer mm. mærket op og sat i system, så dokumenter og informationer kan findes uden spildtid.

5S står for:

 1. Sortér.
 2. System i tingene.
 3. Systematisk rengøring.
 4. Standardisér.
 5. Selvdisciplin.

Resultater med 5S

 • Bedre ergonomi og arbejdsmiljø.
 • Kvaliteten hæves.
 • Tidsbesparelse.
 • Øget produktivitet.
 • Øger trivsel.
 • M.fl.

Skal vi kontakte dig?

Udfyld vores kontaktformular på 1 min. - så ringer vi dig snarest op.
Kontaktformular >

Behov for Lean uddannelse?

Flexkom Lean Akademi har Yellow, Green og Black Belt.
Oversigt over Lean uddannelser >