Info: Downloads flytter

De mange gratis downloads af Lean-materiale flytter de næste måneder til vores blog "Dansk Lean Forum". Der vil være links fra denne side til den nye side hvor relevant.

Læs mere på Dansk Lean Forum: Lean downloads, materialer og videoer >

Værdistrømsanalyse i Lean Administration

Gratis Download

Gratis download

Download Lean-værktøjer >

Indenfor værdistrømsanalyse kan følgende værktøjer downloades:

Værdistrømsanalyse brown-paper:
Lean Administration Værdistrømsanalyse VSM/VSA

Værdistrømsanalyse takt-tid:
dk0001 kommer-snart

 

 

 

Værdistrømsanalyser

Værdistrømsanalyser er en afgørende disciplin i arbejdet med Lean Administration. En VSA giver et overblik over flow og aktiviteter set i forhold til kundernes behov. Kunderne er i dette tilfælde ofte kolleger.

En værdistrømsanalyse (VSA) er et værktøj til at skabe et samlet og struktureret overblik over et flow af aktiviteter og processer

Formål med en VSA

Formålet med en værdistrømsanalyse i Lean er som med alle andre værktøjer - at øge andelen af værdiskabende tid ved at reducere spild. Læs om spildtyperne i Lean

Dermed er hovedformålet, at skabe en bedre flow igennem organisationen frem til slutmodtageren.

Andre delmål kan være:

 • Finde frem til "Best Practise". En klassisk udfordring i administration. To-tre personer udfører samme opgave - forskelligt. VSA er en god og visuel metode til at finde best practise.
 • Reducere gennemløbstid. Hvilket betyder færre igangværende opgaver, hurtigere svartider til kunderne osv.
 • Øge produktivitet – reducere spild. En VSA kan synliggøre et markant spild.
 • Bedre og mere ensartet kvalitet.

Alt kan kortlægges

Alle flows i en organisation kan - og bør - kortlægges:

 • Produktudvikling, indkøb, planlægning, salg, økonomi, vareflow...
 • Systemflow - oprettelse af kunder/leverandører/varer, vedligehold, nedlæggelse...
 • Tidsbestilling, sagsbehandling, studieoptag, kalenderplanlægning...
 • Indberetninger, fakturering, ansættelses-flow, bestilling af PC, køb af udstyr...
 • Møder, emails, rapporteringer...
 • Klage- og reklamationsbehandling

Resultater

Typiske resultater med værdistrømsanalyse:

 • Fjernelse af spild - produktivitet.
 • Kortere og mere stabil gennemløbstid.
 • Bedre kundeservice.
 • Bedre arbejdsmiljø. Ejerskab til processer. Færre frustrationer og mindre stress.
 • Standardisering/ensretning af processer og flow.

To typer af VSA

Flexkom anvender to former for værdistrømsanalyse i vores arbejde med Lean. Det skal her bemærkes, at vi anvender "Brown-paper" i 99% af tilfældende. Det er sjældent, at en administration funktion er klar til "Takt-tid".

 • Brown-paper eller Svømmebane-kortlægning
  Anvendes til at få overblik og synliggørelse. Skaber grundlag for at finde best practise, optimere rækkefølge, minimere returløb, dobbeltarbejde og unødvendige ansvarsskifte.
 • Takt-tids VSA
  Anvendes til et mere detaljeret overblik over flow og til tidsudjævning.
 • Derudover anvendes en tredje type VSA i produktion. Se under "Lean Produktion".

Værdistrømsorganisering

I Lean taler man også om organisering i værdistrømme. Læs mere om værdistrømsorganisering (Lean organisering) via menuen til højre.

Kært barn har mange navne

Værdistrømsanalyse går under følgende benævnelser:

 • Værdistrømsanalyse eller VSA
 • Value Stream Mapping eller VSM
 • Værdikædeanalyse
 • Kortlægning af værdistrømme, processer eller arbejdsflows
 • M.fl.

 Tilbage til toppen

Gratis Download

> Klik er for gratis download af
   Lean-værktøjer

 

Struktureret system og orden med 5S

5S er et værktøj til at skabe system og orden i en virksomhed. Samtidig udtrykker 5S en holdning til at have struktur på arbejdspladsen.

Med 5S bliver arbejdspladser, reoler, filsystemer mm. mærket op og sat i system, så dokumenter og informationer kan findes uden spildtid.

5S står for:

 1. Sortér.
 2. System i tingene.
 3. Systematisk rengøring.
 4. Standardisér.
 5. Selvdisciplin.

Resultater med 5S

 • Bedre ergonomi og arbejdsmiljø.
 • Kvaliteten hæves.
 • Tidsbesparelse.
 • Øget produktivitet.
 • Øger trivsel.
 • M.fl.

Skal vi kontakte dig?

Udfyld vores kontaktformular på 1 min. - så ringer vi dig snarest op.
Kontaktformular >

Behov for Lean uddannelse?

Flexkom Lean Akademi har Yellow, Green og Black Belt.
Oversigt over Lean uddannelser >