Info: Downloads flytter

De mange gratis downloads af Lean-materiale flytter de næste måneder til vores blog "Dansk Lean Forum". Der vil være links fra denne side til den nye side hvor relevant.

Læs mere på Dansk Lean Forum: Lean downloads, materialer og videoer >

Værktøjer i Lean Adminstration

Via links under de enkelte værktøjer kan du læse mere om de enkelte værktøjer. Samtidigt kan du downloade hjælpeværktøjer til en hurtigere og mere succesfuld implementering.

Download en introduktion til Lean Administration.

Værdi og de 8 spildtyper

Grundlæggende for Lean er forståelsen for "at skabe værdi for kunden" (ofte en intern kollega) og de 8 spildtyper. Forståelsen skaber ikke reelle forbedringer, men bidrager til forståelsen for alle værktøjer i Lean. Værktøjer som støtter op om reduktionen af spild.

Læs mere om værdi og spild.

Værdistrømsanalyse - Kortlægning af flow/værdikæder - Value Stream Mapping - VSA- VSM

Værdistrømsanalyser handler om, at man på en struktureret måde identificerer det flow af processer der fremstiller og leverer en værdi til kunderne. Samtidig analyseres alle de former for spild som ordrer/opgaver gennemgår inden de er færdige. Disse facts giver så anledning til en optegning af det ønskede flow.

Læs mere om værdistrømsanalyse.
Læs mere om spildtyperne i Lean Administration.

5S - Struktureret orden med 5S

5S står for:

 1. Sortér
 2. System
 3. Systematisk rengøring
 4. Standardiser
 5. Selvdisciplin

5S handler i hovedtræk om, at en arbejdsplads kun skal indeholde de filer, mapper mm. der anvendes, at disse skal have et fast plads (et hjem) og at dette niveau skal fastholdes. Det lyder måske let, men det er svært! Fordelene er mange - ergonomi, procestid, søgetid mm.

5S kan anvendes på skriveborde, i filsystem, i email-systemer, i reoler, i arkivrum, i mødelokaler mm.

Læs mere om 5S i administration.

Flow - Skab flow i administrationen

Det er afgørende at skabe flow. Dvs. at få opgaver til at være "i bevægelse" og at undgå returløb. Meget spild elimineres ved at skabe flow. Men det er svært.

Læs mere om værdistrømsanalyse til skabelse af flow i administration.
Læs mere om udjævning af arbejdsbelastning i administration.
Læs mere om Lean organisering i værdistrømme og Q-ROC.

Visuel Kontrol

Lean giver samtidig et markant løft til synligheden i virksomheden. Lean skaber synlighed ved at minimere antallet af igangværende sager og ordrer, synlighed omkring forbedringer, planlægning, flow, målstyring mm.

Læs mere om tavler til løbende forbedringer (Kaizen).
Læs mere om målstyring i Lean.

Kaizen - Løbende forbedringer

Det sidste - og stærkeste - værktøj i Lean er løbende forbedringer. Det er en meget svær disciplin, men det handler grundlæggende om, at hele organisationen løbende stræber mod at gøre alt ting bedre. Altså om at eliminere spild og dermed bruge tiden på at skabe værdi til kunderne.

Læs mere om løbende forbedringer (Kaizen).
Læs mere om Lean problemløsningsværktøjer.

Kanban - Simpel lagerstyring med Kanban

Kanban handler om simpel lagerstyring. Kanban kan anvendes til lager af kontorartikler og til alle lagre i administrative flows - brochurer, formularer mm.
Kanban er ikke nærmere beskrevet under administration. Læs mere om Kanban under afsnittet om Lean Produktion.

 

Tilbage til toppen

Gratis Download

> Klik er for gratis download af
   Lean-værktøjer

 

Struktureret system og orden med 5S

5S er et værktøj til at skabe system og orden i en virksomhed. Samtidig udtrykker 5S en holdning til at have struktur på arbejdspladsen.

Med 5S bliver arbejdspladser, reoler, filsystemer mm. mærket op og sat i system, så dokumenter og informationer kan findes uden spildtid.

5S står for:

 1. Sortér.
 2. System i tingene.
 3. Systematisk rengøring.
 4. Standardisér.
 5. Selvdisciplin.

Resultater med 5S

 • Bedre ergonomi og arbejdsmiljø.
 • Kvaliteten hæves.
 • Tidsbesparelse.
 • Øget produktivitet.
 • Øger trivsel.
 • M.fl.

Skal vi kontakte dig?

Udfyld vores kontaktformular på 1 min. - så ringer vi dig snarest op.
Kontaktformular >

Behov for Lean uddannelse?

Flexkom Lean Akademi har Yellow, Green og Black Belt.
Oversigt over Lean uddannelser >