Info: Downloads flytter

De mange gratis downloads af Lean-materiale flytter de næste måneder til vores blog "Dansk Lean Forum". Der vil være links fra denne side til den nye side hvor relevant.

Læs mere på Dansk Lean Forum: Lean downloads, materialer og videoer >

Værdistrømsorganisering og Q-ROC

Gratis Download

Gratis download

Download Lean-værktøjer >

Indenfor VSO og Q-ROC kan følgende værktøjer downloades:

Præsentation af VSO og Q-ROC:
Lean organisering - Værdistrømme og Q-ROC

 

 

 
 

 

Jagten på den optimale organisering

Lean organisering handler om, at opnå den mest optimale organisering i forhold til flow.

Lean organisering har fokus på skabelse af værdistrømme. Overordnet er der to former for organisering:

 • Permanente værdistrømme (evt. med matrix) - værdistrømsorganisering.
 • Opgavespecifikke organiseringer - Q-ROC-celler.

Video om organisering og Q-ROC

Vi har lavet en video om Lean organisering og Q-ROC celler >

Værdistrømsorganisering

Du har sikkert hørt om en "Value Stream Manager". Det er en person, som er ansvarlig for en værdistrøm. Det er modsat en funktionsleder. De er ansvarlig for en funktion - eller en del af en værdistrøm.

Lean organisering handler om, at organisere i værdistrømme. Tværgående teams med ansvaret for hele eller dele af en værdistrømmen.
Ulempen er ofte, at man splitter fagområder og dermed mangler den faglige sparring og udvikling. Dette imødekommes typisk med en matrix-organisering (organisatorisk/faglig reference).

Ofte er værdistrømsorganisering ikke muligt pga. organisationens størrelse eller fordi organisationens leverancer ikke egner sig til denne opdeling af produkter/ydelser. Men princippet kan også udføres i mindre målestok. Eksempelvis blot ved at slå to funktioner sammen.

Q-ROC (Quick Response Office Cell)

Et alternativ til permanente værdistrømme er opgavestyret organisering.
Dvs. at der opstår en "organisation" ud fra opgaver – og denne opløses igen efterfølgende.
Organiseringen er typisk regelmæssig (skemalagt) ud fra en bestemt opgaves frekvens.

Værktøjet kaldes Q-ROC og strammer fra QRM (Quick Response Manufacturing) hvor hovedfokus er på reduktion af gennemløbstid.

Se et eksempel på Q-ROC i præsentationen der kan downloades.

 

 

 

Gratis Download

> Klik er for gratis download af
   Lean-værktøjer

 

Struktureret system og orden med 5S

5S er et værktøj til at skabe system og orden i en virksomhed. Samtidig udtrykker 5S en holdning til at have struktur på arbejdspladsen.

Med 5S bliver arbejdspladser, reoler, filsystemer mm. mærket op og sat i system, så dokumenter og informationer kan findes uden spildtid.

5S står for:

 1. Sortér.
 2. System i tingene.
 3. Systematisk rengøring.
 4. Standardisér.
 5. Selvdisciplin.

Resultater med 5S

 • Bedre ergonomi og arbejdsmiljø.
 • Kvaliteten hæves.
 • Tidsbesparelse.
 • Øget produktivitet.
 • Øger trivsel.
 • M.fl.

Skal vi kontakte dig?

Udfyld vores kontaktformular på 1 min. - så ringer vi dig snarest op.
Kontaktformular >

Behov for Lean uddannelse?

Flexkom Lean Akademi har Yellow, Green og Black Belt.
Oversigt over Lean uddannelser >