Lean Logistik/SCM (Supply Chain Management)

DENNE SIDE ER UNDER UDARBEJDELSE!

Vi har desværre haft travlt siden lanceringen af vores nye hjemmeside. Derfor er vi desværre bagud med et par sider. Vi beklager forsinkelsen!

Foreløbig tekst

Lean i logistik

Mere tekst kommer snart

Lean har i danske virksomheder ofte fokus på de synlige processer. Men der findes en række processer i systemer, som kan optimeres og samtidig gavne den interne Lean proces.

Målet med Lean i logistiksystemet er at skabe en logistikkæde med minimalt spild. Ikke mange kunder vil betale for logistik, da det sjældent, isoleret set, skaber værdi for kunden. Men ved at bruge logistik proaktivt og med fokus på værdi for kunden, kan man opnå en markant konkurrencemæssig fordel.

Lean i logistiksystemet er en samlet betegnelse for en række værktøjer, der alle støtter op om de fem principper i Lean Thinking
Læs om de fem principper i Lean >
Mulige resultater ved at tænke Lean i Logistiksystemet
• Afstemning af forventninger fra kunde til produktion til leverandør.
• Systematik i forsyningskæden.
• Bedre leveringsservice.
• Reducerede lagre.
• Udjævning af kapacitet.

Eksempler på værktøjer

Eksempler på værktøjer er:

 • Kategorisering af produkter. Definering af leveringstid per produkt kan give et markant løft til leveringsservice, hæve kapacitetsudnyttelsen, reducere lagre mm.
  Læs mere om produktkategorisering >
 • Proaktiv ordrebehandling hvor leveringstiden på forhånd er kendt af kunderne/hvor kunderne får en bekræftet leveringstid ved afgivelse af ordre.
 • Reduktion af planlægningshorisont. Jo kortere planlægningshorisont, jo mindre kaos i produktionen.
  Læs mere om Lean Produktion - kort planlægningshorisont > (eksternt link til Dansk Lean Forum)
 • Visuel kontrol med planlægningstavler. Ved hjælp af tavler flyttes finplanlægningen ud i produktionen, hvor der samtidig skabes ejerskab og synlighed.
  Læs mere om planlægningstavler >
 • Systematisk auditering af lagre. En nødvendig disciplin hvis Lean skal virke i produktionen.
  Læs mere om Kanban >
 • Opfølgning på service fra leverandører.
 • Informations- og vareflow mellem virksomheder.
 • Læs mere om Lean i forsyningskæder > (eksternt link til Dansk Lean Forum)

Værktøjer på Flexkom

Nedenstående værktøjer inden for logistik er tilgængelige på Flexkom:

 

Gratis Download

> Klik er for gratis download af
   Lean-værktøjer

 

Struktureret system og orden med 5S

5S er et værktøj til at skabe system og orden i en virksomhed. Samtidig udtrykker 5S en holdning til at have struktur på arbejdspladsen.

Med 5S bliver arbejdspladser, reoler, filsystemer mm. mærket op og sat i system, så dokumenter og informationer kan findes uden spildtid.

5S står for:

 1. Sortér.
 2. System i tingene.
 3. Systematisk rengøring.
 4. Standardisér.
 5. Selvdisciplin.

Resultater med 5S

 • Bedre ergonomi og arbejdsmiljø.
 • Kvaliteten hæves.
 • Tidsbesparelse.
 • Øget produktivitet.
 • Øger trivsel.
 • M.fl.

Skal vi kontakte dig?

Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning

Eller benyt vores kontaktformular