Uddybende info vedr. de 9 spørgsmål i Lean status testen

Prøv Lean status testen >

Nedenfor links til artikler der relaterer sig til spørgsmålene i Lean status testen.
Alle links linker til vores blog "Dansk Lean Forum".

Spørgsmål 1: Organisatorisk modenhed

Evner I at lave værdiskabende aftaler (standarder) som overholdes af alle - og løbende forbedres? Manglende aftaler kommer typisk til udtryk i variation, brandslukning og personafhængighed. Hvis standarder ikke overholdes, så tæller de ikke... Aftaler dækker over standarder, procedurer, SOP'er, 5S-standarder osv.

Links til læs mere:

Spørgsmål 2: Strategisk begrundet

Er Lean strategisk begrundet? Er Lean-initiativer koblet til strategi og mål? Kan lederne se den strategiske begrundelse? Er der klar og entydig kommunikation om strategien fra alle ledere? Er strategien nedbrudt til påvirkelige mål for den enkelte afdeling/medarbejder? Kan medarbejderne se retningen og effekten af Lean "i øjenhøjde"?

Links til læs mere:

Spørgsmål 3: Ledelse

Går lederne forrest? Er der konsensus hos alle ledere? Er lederne rollemodeller? Er lederne reelt synlige - ikke blot til en masse møder? Udviser lederne konsekvens ved brudte aftaler (når aftaler/standarder ikke følges)?

Link til læs mere:

Spørgsmål 4: Visuel styring

Er drift og retning gjort visuel og synlig for alle? Eks. overordnet mål-cockpit, lokale målstyringstavler, planlægningstavler, kompetenceoverblik, problemløsning, forbedringstavler (Kaizen) o.l.

Link til læs mere:

Spørgsmål 5: Daglig flow

Har I i daglig drift regelmæssig fokus på udjævning/aflastning af flaskehalse (skabelse af flow) og reduktion af personafhængighed (sikring af det ”nødvendige kompetenceniveau” ift. mål)?

Links til læs mere:

Spørgsmål 6: Stabilitet

Har I stabile processer? Lille variation i procestider, lille variation i metoder, lille variation i kvalitetsniveau, ikke ret meget re-planlægning, stabil (og høj) OEE på maskiner (hvis I har maskiner) osv.

Links til læs mere:

Spørgsmål 7: Tværorganisatorisk fokus

Arbejdes der med tværorganisatoriske forbedringer - og ikke i silo’er (suboptimering)? Er alle funktioner med på ”Lean-rejsen” (eks. også de administrative funktioner i en produktionsvirksomhed)? Er evt. belønningssystemer rettet mod flow og ikke suboptimering? Eks. vil lokal belønning af chefer for "opnåelse af lokale/personlige afdelingsmål" typisk modarbejde Lean.

Links til læs mere:

Spørgsmål 8: Forandringsparathed og involvering

Er der forandringsparathed, sult og nysgerrighed for at forbedre arbejdsgange i hele organisationen? Er hele organisationen involveret og har ejerskab til Lean og løbende forbedringer (eller er Lean drevet af få "specialister")?

Link til læs mere:

Spørgsmål 9: Eksekvering og resultater

Har I opnået de forventede/planlagte mål og effekter med Lean? Tilretter I løbende jeres adfærd, metoder og tilgang - hvis resultaterne ikke indfries? Forbedrer I løbende jeres niveau?

Links til læs mere:

Skal vi kontakte dig?

Udfyld vores kontaktformular på 1 min. - så ringer vi dig snarest op.
Kontaktformular >

Behov for Lean uddannelse?

Flexkom Lean Akademi har Yellow, Green og Black Belt.
Oversigt over Lean uddannelser >