Lean status guides: Kultur og forandring

Leans 3 niveauer

Som beskrevet andet steds på hjemmesiden, er der overordnet 3 niveauer man kan vælge af Lean. Det er Værktøjs-Lean, Bølge-Lean eller Kultur-Lean.

Læs mere om de 3 Lean-niveauer.

Lean strategi - niveauer

Lean kultur

Når man taler om Lean er der reelt ikke en facitliste. Den afhænger af det strategiske gab som organisationen ønsker at lukke med Lean. Ofte er det et krav om hurtig opnåelse af resultater, som begrænser implementeringen af "Kultur-Lean". Kultur-Lean er versionen med det største potentiale. Men det er også versionen med den største investering, for her skal hele organisationen være en del af Lean.

Lean kultur handler i høj grad om, at den enkelte medarbejder har et medansvar for succes med Lean. Det sker igennem jagt på spild, feedback på processer og små og store løbende forbedringer. Forudsætningen for denne kultur og arbejdsform er, at organisationen er tryg ved Lean. I en utryg organisation kommer der ikke mange forslag eller videndeling omkring processer. Desuden er selvdisciplin hos den enkelte og i organisationen et krav til, at fastholde de opnåelse forbedringer og høste gevinsten ved Lean.

Links til læs mere

Læs mere om Flexkoms model til Kultur-Lean.
Læs mere om Lean og forandring.

Skal vi kontakte dig?

Udfyld vores kontaktformular på 1 min. - så ringer vi dig snarest op.
Kontaktformular >

Behov for Lean uddannelse?

Flexkom Lean Akademi har Yellow, Green og Black Belt.
Oversigt over Lean uddannelser >