Lean status Guides: Strategi, mål og målstyring

Lean strategi

Læs mere om valget af Lean og Lean strategi.

Lean strategi, mål og målstyring i forhold til status test

Uddybning af relevante punkter i forhold til Lean status testen.

For at Lean ikke blot bliver et kortvarigt projekt, så bør Lean linkes til organisationens brændende platform og vision. Desværre er denne strategiske begrundelse ikke gældende i alle organisationer.

I den forbindelse skal visionen nedbrydes i konkrete mål til den enkelte afdeling/medarbejder, så den enkelte kan se retningen og se egne gevinster med Lean. Samtidigt sikrer målstyring, at ledelsen ved om gevinsten med Lean bliver høstet.

Netop for at sikre gevinsten, bør man foretage en simpel måling på alle gennemførte forbedringer. Det kan eks. ske via et skema (en enkelt side) som skal udfyldes efter alle forbedringer. Kun på den måde sikrer man, at organisationen forholder sig kritisk til tiden der investeres i Lean. Målet er at lave forbedringer ja - men ikke forbedringer for forbedringernes skyld.

Én af blokaderne for at skabe flow med Lean er, at organisationer typisk er meget silo/funktions-opdelt. Alle optimerer processer i egen silo. Og man kan ikke bebrejde lederne. For mange af deres mål er silo-fokuseret. Derfor er det vigtigt, at man løbende tilretter mål til ambitionen om flow. Ultimativt i Lean taler man om, at organisere efter værdistrømme. Det er et stort – og for mange organisationer – umuligt skridt. Men en tilretning af mål, så de i højere grad efterspørger flow, er et stort skridt.

Læs mere om organisering i værdistrømme.

I forhold til organisationens tilfredshed, så måler mange via en årlig trivselsundersøgelse. Men den er ikke mindst reaktiv, fordi den er årlig. Så i Lean arbejdet mange med en ugentlig – eller i hvert fald mere frekvens – måling på trivsel. For ikke at skabe forvirring kaldes den ofte temperaturmåling eller lignende. En sådan måling kan fint håndteres i forlængelse af forbedringsmøder (Kaizen).

Skal vi kontakte dig?

Udfyld vores kontaktformular på 1 min. - så ringer vi dig snarest op.
Kontaktformular >

Behov for Lean uddannelse?

Flexkom Lean Akademi har Yellow, Green og Black Belt.
Oversigt over Lean uddannelser >