Lean Innovation, Frontloading og Scrum

DENNE SIDE ER UNDER UDARBEJDELSE!

Vi har desværre haft travlt siden lanceringen af vores nye hjemmeside. Derfor er vi desværre bagud med et par sider. Vi beklager forsinkelsen!

Foreløbig tekst

Innovation

Mere tekst kommer snart

Lean i produktudvikling
Læs mere på Dansk Lean Forum:
Læs hvorfor Lean Produktudvikling - 80% af produktionsomkostningerne fastlægges i udviklingsfasen >

I Lean taler man ofte om "enkeltstyksproduktion". Princippet om at have så få ting i gang af gangen. I produktudvikling taler man faktisk også om one piece flow. Her handler det dog mere om antallet af projekter hver medarbejder optimalt kan deltage i. Erfaringstal viser at optimum ligger på 1,7 projekt. Projektledere kan dog typisk håndtere flere.

De 7 principper i Lean Innovation

Lean Innovations 7 principper har som fokus at forbedre innovation.

1. Forstå hvad der reelt foregår - gå til Gemba.
2. Lær før du beslutter - Frontloading.
3. Del viden - Visual Management.
4. Udvikling kan fortsætte uendeligt - Time Boxing.
5. Fokus på én/få opgave af gangen - undgå Multitasking.
6. Etabler et defineret arbejdstempo - Takt.
7. Snak kundens sprog - og få feedback - Prototyping.

 

5D

I Lean innovation anvender man bl.a. en 5D-teknik
5D står for:
1. Define. Her defineres formål, succeskriterier, leverancer, grænser (scope) og frontloading (læs mere om frontloading nedenfor).
2. Discover. Her kigges på markedet, brugere, konkurrenter, markedet, eksperter, trends.
3. Direct. Kravspecifikation, videndeling (evt. Knowledge wall).4. Design. Konceptbeskrivelse.
5. Develop. Udvikling. Inkl. brug af prototyping tankegangen (læs mere om prototyping nedenfor).

Oobeya

Oobeya konceptet
Oobeya handler om, at man samles i "et stort rum" og får et samlet overblik over status.

Frontloading

Frontloading
Figur med kurve.
Forklaring figur: Vores største udfordring i innovation er, at vi træffer de dyreste beslutninger i starten af et projekt - på et tidspunkt hvor vi har den ringeste viden på området. Efterhånden får vi opbygget en viden om det nye produkt/proces - men nu er det ofte for sent - eller meget dyrt, at ændre på design/layout osv.
Frontloading handler om, at man flytter viden frem i processen. Dvs. frembringer et højere vidensniveau - og dermed gør os i stand til at træffe bedre og mere korrekte beslutninger tidligt i forløbet.

SCRUM

SCRUM-produktudvikling
Tankegangen i SCRUM er, at i stedet for lange uoverskuelige forløb, så anvender vi små korte "sprint". Vi kan alligevel ikke sætte os ned, og lægge en plan for et udviklingsforløb, hvor vi ikke kender hindringerne og resultatet.
Derfor er SCRUMs tankegang med kortere spring optimal.
Typisk forløber en sprint over 4 uger. Med daglige SCRUM møder i løbet af sprinten.

Burn-down tavle

Burn-down tavle
I SCRUM anvender man en burn-down tavle til, at vise hvordan fremdriften er i forhold til planen. Dvs. at man kan se, om vi holder det tempo i processen, som er nødvendig for at slutte til tiden. Altså "brænder vi timer af - og ser om vi følger planen".
FIGUR INDSÆTTES

Prototyping

Prototyping
Alt for ofte lægger vi store forkromede planer for udviklingsforløb. Prototyping handler om, at man forsøger sig frem - og ser hvordan ting virker. Det læner sig meget op af tankegangen i SCRUM med sprint og tankegangen i Improvement Kata.

 

Gratis Download

> Klik er for gratis download af
   Lean-værktøjer

 

Struktureret system og orden med 5S

5S er et værktøj til at skabe system og orden i en virksomhed. Samtidig udtrykker 5S en holdning til at have struktur på arbejdspladsen.

Med 5S bliver arbejdspladser, reoler, filsystemer mm. mærket op og sat i system, så dokumenter og informationer kan findes uden spildtid.

5S står for:

 1. Sortér.
 2. System i tingene.
 3. Systematisk rengøring.
 4. Standardisér.
 5. Selvdisciplin.

Resultater med 5S

 • Bedre ergonomi og arbejdsmiljø.
 • Kvaliteten hæves.
 • Tidsbesparelse.
 • Øget produktivitet.
 • Øger trivsel.
 • M.fl.

Skal vi kontakte dig?

Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning

Eller benyt vores kontaktformular