Hvad er Lean? Hvad betyder Lean?

Lean handler overordnet om, at skabe værdi for kunderne med den mindst mulige indsats.

Hvem er kunderne? Kunderne er modtagerne af den opgave, ydelse eller produkt som en given person/proces udfører.
Kunderne kan være borgere, virksomheder, klienter, politikere osv. Hvis vi går lidt tættere på. Så er modtageren ikke nødvendigvis en "slutbruger". I stedet er kunden ofte det næste led i kæden. Ofte en kollega. Dette er en central del af Lean – at vi betragter hinanden som kunder – og gør hinanden gode.

Hvad er så "den mindst mulige indsats"? Her har vi fokus på, at reducere det spild som forekommer undervejs. Det er i høj grad "de 8 spildtyper" som sætter ord på dette spild. Eksempelvis returløb/tilbageløb, afbrydelser, overservicering, søgetid, ventetid, utilgængelig information, unødvendig transport, dårlig kvalitet/fejl, unødvendige ansvarsskift osv. Og så er indsatsen også evt. energiforbrug.

Ordet "Lean" er engelsk og betyder "slank" eller "trimmet". I Flexkom bruger vi hellere udtrykket "i form". En organisation som har styr på arbejdsgange, har reduceret det bremsende spild og som derfor løbende kan tilpasse sig kundernes behov.

Historien bag begrebet Lean Thinking

Lean er ikke et nyt begreb. Starten på Lean skete faktisk allerede i årene efter 2. verdenskrig. Japan var udbombet og fik, ligesom Tyskland, Marshall hjælp til genopbygningen. Nogle japanske ingeniører og teknikere var, som led i hjælpen, på et uddannelsesophold i USA. Her blev de undervist i produktionsteknikker af Professor Deming, som tog udgangspunkt i TQM's (Total Quality Management) 14 punkter. Disse anså Deming for at være grundlaget for en effektiv og fejlfri produktion.

Japanerne fulgte Demings anbefalinger og omsatte hans teorier i praksis. Et vigtigt incitament for japanerne var samtidigt, at der ikke var kapital til lagre. Modsat havde de store amerikanske bilmærker masser af kapital, og de troede derfor heller ikke på Demings teorier og fortsatte med masseproduktion og store lagre.

Senere bad Taiichi Ohno fra Toyota Deming om at komme til Japan og hjælpe Toyota med at udvikle de produktionsmetoder, man havde lært om i USA. Dette blev starten på den produktionsfilosofi, der blev kendt som TPS eller "Toyota Production System". En filosofi som siden har gjort Toyota til verdens største og mest rentable bilproducent.

Lean og Just-in-Time

Som en del af TPS implementerede Toyota Just-in-Time eller JIT. JIT blev fortrinsvis brugt mod leverandørerne, som blev bedt om at levere præcist i de efterspurgte mængder og i det rette forbrugstidspunkt. Det tvang flere af Toyotas leverandører til, at flytte tæt på Toyotas fabrikker. Faktisk var Ford først med JIT allerede i 1920'erne, under betegnelsen "dock to factory floor".

Af øvrige værktøjer i TPS kan bl.a. nævnes hurtige omstillingstider (SMED), Kanban lagerstyring, 5S system og orden, poka-yoke (nul-fejls design) og Kaizen (løbende forbedringer).

Snart begyndte Toyota at vise gode resultater og op igennem 1980'erne måtte amerikanerne erkende, at Toyota havde fat i noget rigtigt.

"Toyota Production System" bliver til "Lean"

Det var Womack og Jones som, med bogen "Lean Thinking" fra 1996, introducerede begrebet Lean. Womack og Jones havde forinden brugt flere år på at undersøge hvad Toyota gjorde anderledes en de amerikanske bilproducenter. Ordet Lean blev valgt, fordi det på engelsk betyder mindre. Mindre lagre, mindre (og bedre udnyttet) kapacitet, færre fejl, kortere gennemløbstid osv. I bogen Lean Thinking sammenfatter Womack og Jones Lean i fem principper:

  1. Fastlæg hvad der giver værdi for kunderne.
  2. Identificer den værdikæde eller værdistrøm der skaber værdien.
  3. Skab flow i værdikæden.
  4. Skab træk (ordrebaseret) i værdikæden.
  5. Skab løbende forbedringer.

Læs mere om de fem principper i Lean >

Lean blev først kendt i Danmark under "Trimmet produktion". Siden er denne benævnelse dog forsvundet i baggrunden til fordel for Lean.

Fra produktion til øvrige funktioner

Lean er siden hen blevet et bredt anderkendt værktøj til optimering af alle former for værdiskabelse og processer. I dag anvendes Lean til optimering af produktion, administrative processer, udvikling af produkter, IT-software mm.

Årsagen til denne mangfoldighed for Lean er, at de fem principper giver mening i alle former for værdiskabelse. Samtidig kan flere af værktøjerne, med små tilretninger, anvendes i forskellige procestyper.

Lean ordliste

Se Flexkoms Lean ordliste >

Download Lean præsentationer og værktøjer

På Flexkom kan du læse mere om Lean og download Lean-værktøjer der alle er klar til brug!
Læs mere om:
Lean Administration & Service >
Lean Produktion >

Lean kurser og konsulenthjælp

Flexkom afholder løbende kurser i Lean og har også stor erfaring med at hjælpe organisationer til succes med Lean.
Læs mere om Flexkom Lean Akademi her - Lean Kursus >
Se Flexkoms Lean-referencer >

Tilbage til toppen >