Hvor langt er I med Lean?
Få svaret på 9 spørgsmål!

Læs mere om de 9 spørgsmål her >

Spørgsmål 1: Organisatorisk modenhed

Evner I at lave effektive aftaler (standarder) som overholdes af alle - og løbende forbedres? Manglende aftaler kommer typisk til udtryk i variation, brandslukning og personafhængighed. Hvis standarder ikke overholdes, så tæller de ikke...
Udtrykket "aftaler" dækker over standarder, procedurer, SOP'er, 5S-standarder osv.
Udtrykket "løbende forbedres" dækker også over, at I laver systematisk problemløsning (PDCA-hjulet) baseret på fakta.
Ugyldig indtastning

Spørgsmål 2: Strategisk begrundet

Er Lean strategisk begrundet? Er Lean-initiativer koblet til strategi og mål? Kan lederne se den strategiske begrundelse? Er der klar og entydig kommunikation om strategien fra alle ledere? Er strategien nedbrudt til påvirkelige mål for den enkelte afdeling/medarbejder? Kan medarbejderne se retningen og effekten af Lean "i øjenhøjde"?
Ugyldig indtastning

Spørgsmål 3: Ledelse

Går lederne forrest? Er der konsensus hos alle ledere? Er lederne rollemodeller? Er lederne reelt synlige - ikke blot til en masse møder? Udviser lederne konsekvens ved brudte aftaler (når aftaler/standarder ikke følges)?
Ugyldig indtastning

Spørgsmål 4: Visuel styring

Er drift og retning gjort visuel og synlig for alle? Eks. overordnet mål-cockpit, lokale målstyringstavler, planlægningstavler, kompetenceoverblik, problemløsning, forbedringstavler (Kaizen) o.l.
Ugyldig indtastning

Spørgsmål 5: Daglig flow

Har I i daglig drift regelmæssig fokus på udjævning/aflastning af flaskehalse (skabelse af flow) og reduktion af personafhængighed (sikring af det ”nødvendige kompetenceniveau” ift. mål)?
Ugyldig indtastning

Spørgsmål 6: Stabilitet

Har I stabile processer? Lille variation i procestider, lille variation i metoder, lille variation i kvalitetsniveau, ikke ret meget re-planlægning, stabil (og høj) OEE på maskiner (hvis I har maskiner) osv.
Ugyldig indtastning

Spørgsmål 7: Tværorganisatorisk fokus

Arbejdes der med tværorganisatoriske forbedringer - og ikke i silo’er (suboptimering)? Er alle funktioner med på ”Lean-rejsen” (eks. også de administrative funktioner i en produktionsvirksomhed)? Er evt. belønningssystemer rettet mod flow og ikke suboptimering? Eks. vil lokal belønning af chefer for "opnåelse af lokale/personlige afdelingsmål" typisk modarbejde Lean.
Ugyldig indtastning

Spørgsmål 8: Forandringsparathed og involvering

Er der forandringsparathed, sult og nysgerrighed for at forbedre arbejdsgange i hele organisationen? Er hele organisationen involveret og har ejerskab til Lean og løbende forbedringer (eller er Lean drevet af få "specialister")?
Ugyldig indtastning

Spørgsmål 9: Eksekvering og resultater

Har I opnået de forventede/planlagte mål og effekter med Lean? Tilretter I løbende jeres adfærd, metoder og tilgang - hvis resultaterne ikke indfries? Forbedrer I løbende jeres niveau?
Ugyldig indtastning

Information til statistik

Disse spørgsmål anvendes alene til statistiske formål. Individuelle besvarelser vil ALDRIG blive offentliggjort eller anvendt kommercielt. Evt. anvendelse af statistik sker kun i grupper á min. 100 besvarelser.
Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Email og beregn

Du får tilsendt resultatet af testen og du vil fremover modtage Flexkoms nyhedsbrev.
Nyhedsbreve kan afmeldes med ét klik i det næste nyhedsbrev (læs om Flexkoms nyhedsbrev (du kan læse om nyhedsbrev og klik "tilbage" uden at slette dine data)).
Ugyldig email adresse

Ugyldig indtastning

Er du et "rigtigt menneske"? :-)

Vi bøvler desværre med meget spam - hjælp os ved at skrive koden! Beklager ulejligheden!
Skriv talkoden:
Giv mig en ny kode (sletter ikke dine data) Skriv venligst de 3 tal du ser ovenfor

lean status test 03 1200x400

Skal vi kontakte dig?

Udfyld vores kontaktformular på 1 min. - så ringer vi dig snarest op.
Kontaktformular >

Behov for Lean uddannelse?

Flexkom Lean Akademi har Yellow, Green og Black Belt.
Oversigt over Lean uddannelser >