Flexkom forhandler Champ

I bestræbelserne på endnu bedre løsninger til vores kunder, så er Flexkom blevet forhandler af Champ. Champ er et unikt program til styring af kompetencer, onboarding, sidemandsoplæring mm.

Læs mere om Champ: Sidemandsoplæring og kompetencestyring >

Sidemandsoplaering og kompetencestyring