Testside Status test

Dette er en test-side!

Spørgsmål til Lean processen overordnet

Anvendes Lean i hele
eller dele af organisationen? *
Ugyldig indtastning

Er alle medarbejdere
involveret i Lean? *
Ugyldig indtastning

Evalueres og forbedres
Lean-processen løbende? *
Ugyldig indtastning

Giver Lean mening for
den enkelte? *
Ugyldig indtastning

Er Lean behovsstyret? *
Ugyldig indtastning

Hvem efterspørger Lean
i organisationen (hvem
er "kunden som trækker"
Lean)? *
Ugyldig indtastning

Er der en klar organisering
af Lean? *
Ugyldig indtastning

Er der en god og
udviklende træningsplan
for Lean? *
Ugyldig indtastning

Er der en klar
træningsplan for nye
medarbejdere? *
Ugyldig indtastning

Spørgsmål til Lean værktøjer og anvendelse

Er spildtyperne i Lean
implementeret i
organisationen? *
Ugyldig indtastning

Er der et synligt system
til at modtage forslag
til forbedringer? *
Ugyldig indtastning

Involveres medarbejderne
i prioritering og
gennemførsel af
forbedringsforslag? *
Ugyldig indtastning

Er forbedringsarbejdet
systematisk på tværs
af organisationen? *
Ugyldig indtastning

Er forbedringsarbejdet
prioriteret og i fokus? *
Ugyldig indtastning

Arbejdes der systematisk
med problemløsning? *
Ugyldig indtastning

Er 5S implementeret? *
Ugyldig indtastning

Er 5S implementeret
så der er fokus på
at hæve bundniveuet? *
Ugyldig indtastning

Kortlægges tværgående
flow systematisk og
regelmæssigt
(værdistrømsanalyser)? *
Ugyldig indtastning

Inddrages medarbejderne i
værdistrømsanalyser på tværs
af egen og andres
funktioner? *
Ugyldig indtastning

Anvendes andre
værktøjer i Lean
efter behov? *
Ugyldig indtastning

Er videndeling
sat i system og sker
den systematisk? *
Ugyldig indtastning

Er der overblik over
organisationens
kompetencer og
kritisk viden? *
Ugyldig indtastning

Er flows stabiliseret
og forbedret - og
forbedres de
løbende (i alle afd.
med Lean)? *
Ugyldig indtastning

Spørgsmål til topledelsen

Der er spørgsmål vedr. alle ledere nedenfor.
Er topledelsen
vedholdende i fokus
på Lean? *
Ugyldig indtastning

Er topledelsen synlig? *
Ugyldig indtastning

Spørgsmål til ledere og ledelse generelt

Går ledelsen forrest
i Lean? *
Ugyldig indtastning

Er ledere og
mellemlederne (de
daglige ledere) klædt
på til Lean,
forandringsledelse og
håndtering af
sabotører? *
Ugyldig indtastning

Deltager den daglige
leder altid i Lean? *
Ugyldig indtastning

Prioriterer ledelsen Lean? *
Ugyldig indtastning

Kommunikeres og
fejres Lean-successer
regelmæssigt? *
Ugyldig indtastning

Spørgsmål til kultur og forandring

Er der fokus på
"værdi for kunden"? *
Ugyldig indtastning

Er der skabt en stærk
kunde-leverandør kultur
i organisationen? *
Ugyldig indtastning

Er der skabt en
feedback-kultur? *
Ugyldig indtastning

Starter Lean foran
spejlet? *
Ugyldig indtastning

Er der respekt for de
mange små
forbedringsmuligheder? *
Ugyldig indtastning

Er det acceptabelt
at fejle? *
Ugyldig indtastning

Forbedres "tunge
områder" løbende (eks.
organiseringen,
ledelsesstrukturen,
lønstrukturen,
belønningssystemer,
produktprogrammet,
kundehåndtering? *
Ugyldig indtastning

Er medarbejderne trygge
ved Lean? *
Ugyldig indtastning

Er der en positiv
tilgang til forandringer? *
Ugyldig indtastning

Går man efter bolden
eller manden? *
Ugyldig indtastning

Er der en høj grad af
selvdisciplin i
organisationen (eks.
omkring standarder/
arb.beskrivelser)? *
Ugyldig indtastning

Er modstand accepteret? *
Ugyldig indtastning

Spørgsmål til strategi, mål og målstyring

Er Lean en del af
strategien? *
Ugyldig indtastning

Er der en klar, synlig
og utvetydig
målnedbrydning? *
Ugyldig indtastning

Er strategien kommunikeret
og kommunikeres
den kontinuerligt? *
Ugyldig indtastning

Måles der på effekten
af forbedringer? *
Ugyldig indtastning

Er belønningssystemer
tilpasset Lean? *
Ugyldig indtastning

Måles kundernes
tilfredshed? *
Ugyldig indtastning

Måles der på
organisationens
tilfredshed? *
Ugyldig indtastning

Spørgsmål til fastholdelse af Lean

Fastholdes Lean igennem
enkle, synlige og
opdaterede standarder
(arbejdsbeskrivelser)? *
Ugyldig indtastning

Gennemføres der intern
fastholdelse og
videndeling omkring
Lean-processen? *
Ugyldig indtastning

Spørgsmål til værdikæden

Kunder = Borgere, klienter, kunder, modtagere, politikere osv.
Leverandører = Af varer, materialer, IT-løsninger, underleverandører osv.
Inviteres kunder med i
forbedringsarbejdet, så
der findes win-win
løsninger? *
Ugyldig indtastning

Er organisationen god til,
at lytte til markedet og
kunder og til løbende at
tilrette sig til
efterspørgslen? *
Ugyldig indtastning

Inviteres leverandører med i
forbedringsarbejdet, så der
findes win-win løsninger? *
Ugyldig indtastning

Information til statistik

Disse spørgsmål anvendes alene til statistiske formål. Individuelle besvarelser vil ALDRIG blive offentliggjort eller anvendt kommercielt. Evt. anvendelse af statistik sker kun i grupper á min. 500 besvarelser.
Type organisation *
Ugyldig indtastning

Størrelse på organisation (samme juridiske enhed) *
Ugyldig indtastning

Din stilling/position (vælg den bedste betegnelse) *
Ugyldig indtastning

Branche *
Ugyldig indtastning

Email og beregn

Skriv din email her hvis du ønsker at få tilsendt dit resultat. Din email bruges KUN til fremsendelse af dit resultat. Din besvarelse og email vil ikke blive brugt kommercielt. Uanset email eller ej kan du se dit resultat ved at trykke på "Beregn Lean Status".
Email:
Ugyldig indtastning
Evt. kommentarer
eller bemærkninger
til Flexkom:
Ugyldig indtastning

Test *

Dit valg mangler
Anvendes Lean i hele
eller dele af organisationen? *


Vi savner et valg

Skal vi kontakte dig?

Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning

Eller benyt vores kontaktformular