Advarsel

The form #29 does not exist or it is not published.

Hvor langt er I med Lean?
Få svaret på 9 spørgsmål!

Læs mere om de 9 spørgsmål her >

Spørgsmål 1: Organisatorisk modenhed

Evner I at lave effektive aftaler (standarder) som overholdes af alle - og løbende forbedres? Manglende aftaler kommer typisk til udtryk i variation, brandslukning og personafhængighed. Hvis standarder ikke overholdes, så tæller de ikke...
Udtrykket "aftaler" dækker over standarder, procedurer, SOP'er, 5S-standarder osv.
Udtrykket "løbende forbedres" dækker også over, at I laver systematisk problemløsning (PDCA-hjulet) baseret på fakta.
Ugyldig indtastning

Spørgsmål 2: Strategisk begrundet

Er Lean strategisk begrundet? Er Lean-initiativer koblet til strategi og mål? Kan lederne se den strategiske begrundelse? Er der klar og entydig kommunikation om strategien fra alle ledere? Er strategien nedbrudt til påvirkelige mål for den enkelte afdeling/medarbejder? Kan medarbejderne se retningen og effekten af Lean "i øjenhøjde"?
Ugyldig indtastning

Spørgsmål 3: Ledelse

Går lederne forrest? Er der konsensus hos alle ledere? Er lederne rollemodeller? Er lederne reelt synlige - ikke blot til en masse møder? Udviser lederne konsekvens ved brudte aftaler (når aftaler/standarder ikke følges)?
Ugyldig indtastning

Spørgsmål 4: Visuel styring

Er drift og retning gjort visuel og synlig for alle? Eks. overordnet mål-cockpit, lokale målstyringstavler, planlægningstavler, kompetenceoverblik, problemløsning, forbedringstavler (Kaizen) o.l.
Ugyldig indtastning

Spørgsmål 5: Daglig flow

Har I i daglig drift regelmæssig fokus på udjævning/aflastning af flaskehalse (skabelse af flow) og reduktion af personafhængighed (sikring af det ”nødvendige kompetenceniveau” ift. mål)?
Ugyldig indtastning

Spørgsmål 6: Stabilitet

Har I stabile processer? Lille variation i procestider, lille variation i metoder, lille variation i kvalitetsniveau, ikke ret meget re-planlægning, stabil (og høj) OEE på maskiner (hvis I har maskiner) osv.
Ugyldig indtastning

Spørgsmål 7: Tværorganisatorisk fokus

Arbejdes der med tværorganisatoriske forbedringer - og ikke i silo’er (suboptimering)? Er alle funktioner med på ”Lean-rejsen” (eks. også de administrative funktioner i en produktionsvirksomhed)? Er evt. belønningssystemer rettet mod flow og ikke suboptimering? Eks. vil lokal belønning af chefer for "opnåelse af lokale/personlige afdelingsmål" typisk modarbejde Lean.
Ugyldig indtastning

Spørgsmål 8: Forandringsparathed og involvering

Er der forandringsparathed, sult og nysgerrighed for at forbedre arbejdsgange i hele organisationen? Er hele organisationen involveret og har ejerskab til Lean og løbende forbedringer (eller er Lean drevet af få "specialister")?
Ugyldig indtastning

Spørgsmål 9: Eksekvering og resultater

Har I opnået de forventede/planlagte mål og effekter med Lean? Tilretter I løbende jeres adfærd, metoder og tilgang - hvis resultaterne ikke indfries? Forbedrer I løbende jeres niveau?
Ugyldig indtastning

Information til statistik

Disse spørgsmål anvendes alene til statistiske formål. Individuelle besvarelser vil ALDRIG blive offentliggjort eller anvendt kommercielt. Evt. anvendelse af statistik sker kun i grupper á min. 100 besvarelser.
Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Email og beregn

Du får tilsendt resultatet af testen og du vil fremover modtage Flexkoms nyhedsbrev.
Nyhedsbreve kan afmeldes med ét klik i det næste nyhedsbrev (læs om Flexkoms nyhedsbrev (du kan læse om nyhedsbrev og klik "tilbage" uden at slette dine data)).
Ugyldig email adresse

Ugyldig indtastning

Er du et "rigtigt menneske"? :-)

Vi bøvler desværre med meget spam - hjælp os ved at skrive koden! Beklager ulejligheden!
Skriv talkoden:
Giv mig en ny kode (sletter ikke dine data) Skriv venligst de 3 tal du ser ovenfor

lean status test 03 1200x400

Lean Status Guides: Værdikæde

Ultimativt handler Lean om flow frem til slutkunden. Mange organisationer er en del af en værkæde eller en værdistrøm.

For at skabe flow skal man derfor tilrette egen værdikæde til "naboernes" værdikæder. Kun på den måde undgår man suboptimering – og dermed spild.

Denne tekst uddybes snarest.

Lean Status Guides: Fastholdelse og momentum

For at Lean ikke bliver skønne spildte kræfter, er fastholdelse af forbedringer og selve processen afgørende for succes.

Læs mere via nedenstående links:

Læs mere om Lean fastholdelse og momentum.
Læs mere om Lean audit.

Lean standardisering - fastholdelse

Lean status guides: Kultur og forandring

Leans 3 niveauer

Som beskrevet andet steds på hjemmesiden, er der overordnet 3 niveauer man kan vælge af Lean. Det er Værktøjs-Lean, Bølge-Lean eller Kultur-Lean.

Læs mere om de 3 Lean-niveauer.

Lean strategi - niveauer

Lean kultur

Når man taler om Lean er der reelt ikke en facitliste. Den afhænger af det strategiske gab som organisationen ønsker at lukke med Lean. Ofte er det et krav om hurtig opnåelse af resultater, som begrænser implementeringen af "Kultur-Lean". Kultur-Lean er versionen med det største potentiale. Men det er også versionen med den største investering, for her skal hele organisationen være en del af Lean.

Lean kultur handler i høj grad om, at den enkelte medarbejder har et medansvar for succes med Lean. Det sker igennem jagt på spild, feedback på processer og små og store løbende forbedringer. Forudsætningen for denne kultur og arbejdsform er, at organisationen er tryg ved Lean. I en utryg organisation kommer der ikke mange forslag eller videndeling omkring processer. Desuden er selvdisciplin hos den enkelte og i organisationen et krav til, at fastholde de opnåelse forbedringer og høste gevinsten ved Lean.

Links til læs mere

Læs mere om Flexkoms model til Kultur-Lean.
Læs mere om Lean og forandring.

Lean Status Guides: Topledelsen

Topledelsens sikring af strategisk begrundelse

Den vigtigste opgave for topledelsen er, at sikre en strategisk begrundet implementering af Lean. Er Lean-processen ikke strategisk begrundet, bliver det typisk et kortvarigt projekt.

Der en håndfuld kritiske discipliner fra topledelsens side:

  • Kobling til strategi
  • Skabe den nødvendige tryghed
  • Fjerne barrierer
  • Deltage i Lean
  • De rette ledere
  • Kommunikere Lean

Links til læs mere

Læs mere op ovenstående discipliner - Lean og topledelsen.
Læs også guide til ledere og ledelse generelt i arbejdet med Lean.

Lean ledelse

Flexkom

Rådgivning, webinar,
kurser, OEE-systemer...
Kan vi hjælpe jer?
Flexkom tilbyder >

Book møde

Book et online 
kaffemøde med
Flexkom:
Book møde >

Artikler/videoer

På Dansk Lean Forum
finder du masser af viden:
Dansk Lean Forum > 
Lean-videoer og downloads >

Flexkom

Vi skaber trivsel og
og konkurrencekraft!
Se vores markante
referencer

OEE-Systemer

Vi er forhandler af
2 meget stærke
OEE-systemer
(maskinudnyttelse)