Lean uddannelsesoversigt

Lean Master Black Belt Certificering
Lean Champion Uddannelse

Hvad er en Lean Master Black Belt? En "master black belt" er en person, som har bidraget til markante resultater inden for Lean. Bidraget kan være forskelligt, men faktum er, at for at blive en Lean Master Black Belt, så skal du have bidraget til markante resultater.

Vurdering af en Lean Master Black Belt

For at blive en Lean Master Black Belt, så skal vi høre om dit bidrag og se eksempler på markante resultater. Vi foretager en auditering på én dag.

Inden vi auditerer, så skal du vælge "retning":

 • "Lean Master Black Belt - Specialist" - med fokus på værktøjer
 • "Lean Master Black Belt - Manager" - med fokus på ledelse

Begge retninger kan have enten fokus på Lean i administration, produktion eller begge områder.

Vurdering af en Lean Master Black Belt - Specialist

For at blive en Lean Master Black Belt - Specialist, så skal du udvise markante resultater opnået via flere Lean værktøjer.

 • Du skal dokumentere din viden inden for flere værktøjer. Dokumentationen skal ikke være uddannelsespapirer. Nej, du skal vise hvordan du arbejder med og anvender flere værktøjer fra Lean. Din præsentation skal vise, at du forstår værktøjerne og ikke mindst sammenhængene imellem værktøjerne. 
 • Vi kræver, at ét af værktøjerne er værdistrømsanalyse. De øvrige værktøjer vælger du. Lean har ikke en facitliste, så I har forhåbentlig valgt specifikke værktøjer, som understøtter jeres strategiske mål.
 • Du skal - helst hands-on - vise eksempler på praktisk, effektivt og resultatskabende anvendelse af dine valgte metoder og værktøjer.
 • Din nærmeste leder og udvalgte involverede kolleger skal skrive under på, at du har bidraget, som du selv har præsenteret i løber af dagen.

Vurdering af en Lean Master Black Belt - Manager

For at blive en Lean Master Black Belt - Manager, så skal du udvise markante resultater opnået via ledelse og facilitering af en Lean-proces.

 • Du skal præsentere, hvordan I arbejder med Lean. Fra kobling til strategi, til strategisk begrundet valg af værktøjer/metoder/proces, til organisering af Lean og til opfølgning og fastholdelse. Vi vil ikke dømme dig på top-down eller bottom-up. For processen har I valgt ud fra jeres strategiske behov - her er ingen facitliste. Du skal blot kunne argumentere tydeligt for jeres valg.
 • Du skal præsentere opnåede markante resultater.
 • Undervejs skal du markere, hvor du har bidraget væsenligt til jeres resultater.
 • Du skal - helst hands-on - vise eksempler på opnåede resultater.
 • Din nærmeste leder og udvalgte involverede kolleger skal skrive under på, at du har bidraget, som du selv har præsenteret i løbet af dagen.

Forudsætninger for at blive en Lean Master Black Belt

Du skal have gennemført en Lean Black Belt - hos os eller hos en anden udbyder af Black Belt.

Feedback på vores audit

Du får både en mundtlig (på dagen) og kort skriftlig feedback på vores audit. Afhængig af din og jeres status, så vil vi (hvis relevant) give jer anbefalinger til forbedringer af jeres Lean-arbejde.
Der er ikke krav til, at du anvender vores feedback. Du vurderes alene ud fra vores audit på én dag.

Proces efter tilmelding

Vi kontakter dig telefonisk efter din tilmelding. Vi snakker om din situation og hvordan vi vil auditere. Som udgangspunkt skal du forberede dig på, at du skal præsentere som ovenfor beskrevet.

Information om champion

Pris for en Lean Champion:
Pris kr. 18.000 ex. moms.

Auditører:
Du bliver auditeret af to af vores mest erfarne Lean-konsulenter i Flexkom.

Forberedelse/hjemmearbejde:
Du skal forberede en hel dags præsentation af dit arbejde - som beskrevet i teksten ovenfor.

Praktisk information

Kalender og tilmelding:
Der er ikke en fast dato. Efter din tilmelding snakker vi sammen om din forbedelse og finder en dato som passer. Der kan derfor godt gå et par måneder fra din tilmelding, til vi auditerer.

Lokationer:
Audit afholdes hos dig.

Tider:
Audit er kl. 9-16.

Certifikat:
Du modtager et certifikat med en personlig kommentar til audit.

Spørgsmål og tilmelding:
Ring eller skriv hvis du har spørgsmål til uddannelsen.
Tilmelding sker via vores kontaktformular.
Link til kontaktformular >

Lokationer

Kursuslokationer i de enkelte byer fremgår af kursuskalenderen >

Betingelser for webinarer

Pris:
Alle webinarer er gratis (medmindre andet er angivet).

Praktisk info:
Et link til webinaret tilsendes senest 24 timer inden.
Du behøver ikke kamera eller mikrofon. Evt. spørgsmål stilles via chat.

No-show:
Vi sender ikke et no-show gebyr.

Betingelser for kurser med fremmøde

Praktisk info:
Der udsendes kursusinformation 2 uger inden kursets afholdelse.

Forplejning og internat:
Alle kursusdage har fuld forplejning i undervisningstiden.
Der er kun overnatning på kurser, hvor det er specificeret (internat). På øvrige kurser hjælper vi gerne med at finde overnatning.

Fakturering af betalte kurser/uddannelser:
Umiddelbart efter kursustilmeldingen faktureres kursusafgiften med betalingsfrist på 14 dage. Ved aflysning pga. for få deltagere, sygdom hos underviseren eller lignende refunderes hele kursusafgiften.

Rabatmuligheder:
Der gives 10% rabat ved samtidig tilmelding af 2 deltagere.
Der gives 15% rabat ved samtidig tilmelding af 3+ deltagere.
Rabatten gives på hele fakturaen.

Afbestilling af betalte kurser:
Ved afbestilling indtil 4 uger før kursusstart refunderes 100%. Herefter er der ingen refusion.

Forbehold:
Der tages forbehold for evt. ændringer i program, tid og sted.

Betingelser for selvstudie kurser

Se betingelser for selvstudier:
Lean Introduktion (Yellow Belt) >
Lean Manager (Green Belt) > 
Lean Specialist (Black Belt) >

Betingelser for online kurser/uddannelser

Praktisk info:
Der udsendes kursusinformation 2 uger inden kursets afholdelse. Eller snarest muligt hvis kurset afholdes inden for 2 uger.

Fakturering af betalte kurser/uddannelser:
Umiddelbart efter kursustilmeldingen faktureres kursusafgiften med betalingsfrist på 14 dage. Ved aflysning pga. for få deltagere, sygdom hos underviseren eller lignende refunderes hele kursusafgiften.

Rabatmuligheder:
Der gives 10% rabat ved samtidig tilmelding af 2 deltagere.
Der gives 15% rabat ved samtidig tilmelding af 3+ deltagere.
Rabatten gives på hele fakturaen.

Afbestilling af betalte kurser:
Ved afbestilling indtil 4 uger før kursusstart refunderes 100%. Herefter er der ingen refusion.

Forbehold:
Der tages forbehold for evt. ændringer i program, tid og sted.

Book et online kaffemøde

Lad os tage en kop "online kaffe" - så du kan møde Flexkom - og vi kan drøfte om, og evt. hvordan, Flexkom kan hjælpe jer til højere trivsel og stærkere konkurrencekraft!
Book online "kaffemøde" med Flexkom >

Behov for ny viden om Lean?

Vi har alt - gratis videoer, webinar, kurser, uddannelser og rådgivning/konsulenthjælp.
Se mulighederne for ny Lean viden >

Hvad er Lean?

Lean har fokus på at skabe værdi for kunderne/borgerne/modtagerne med den mindst mulige indsats. Den mindst mulige indsats findes ved at reducere spild i form af returløb, afbrydelser, overservicering, søgetid, ventetid, utilgængelig viden m.fl.

Lean skaber flow og får styr på arbejdsgange, kompetencer, arbejdsbelastning osv. Ledelsesmæssigt er Lean også stærk i form af målstyring, problemløsning, planlægning og løbende forbedringer.

I arbejdet med Lean kan det gavne at få uddannet nogle ledere og medarbejdere på et Lean kursus eller en Lean uddannelse. Det kan også foregå som et intern kursus.

Læs mere om Hvad er Lean >