Konsulent og rådgivning

Vi bruger kun erfarne praktikere, som samtidigt er stærke i formidling, på vores kurser. Derfor er vi også eftertragtede, når det gælder konsulenthjælp.

Vores rådgivning

Vi kan hjælpe med (læs mere om punkterne nedenfor):

 • Eksekvering på strategi - ledelse, cockpit og målstyring
 • Robust og udviklende organisation - mindre personafhængighed
 • Problemløsning - fra hamster- til forbedringshjul
 • Optimerede og effektive processer - Lean
 • Produktionsstyring - tavlemøder, 5S, OEE m.fl.
 • Bæredygtig produktion - Green Lean

Vores metoder er - afhængigt af jeres ønsker og behov:

 • Rådgivning, workshops, hands-on, træning, sparring, onsite/online...
 • ...med så få rapporter og Powerpoint-shows som muligt!

Vores tilgang

Sådan arbejder vi:

 • Vi tager udgangspunkt i jeres behov - vi kommer ikke med færdige koncepter
 • Vi igangsætter kun strategisk begrundede indsatser - vi laver eks. ikke Lean for Lean's skyld...
 • Vi træner jer i at kunne selv - train the trainer
 • Vi arbejder, træner og kommunikerer i øjenhøjde
 • Vi har hele tiden fokus på vores fælles målsætninger
 • Vi har et "verdensmesterprincip" - siger kun ja til opgaver, hvor vi har stor praktisk erfaring
 • Vi arbejder gerne i sprint - mange forbedringer kan løses som intensive "nedslag"

Kontakt eller book møde

Kan vi hjælpe jer til bedre trivsel og større konkurrencekraft?

Kontakt Flexkom >
Book et online kaffemøde >

book moede 2

Sådan kan vi hjælpe jer - til at blive endnu bedre:

Eksekvering på strategi

Få leveret på jeres strategi og mål!

 • Definering af strategi, plan og opfølgning
 • Ledelsesadfærd og team-/personprofiler
 • Visual Management - synlig ledelsesteknikker
 • Ledelsescockpit (styringscockpit)
 • Målstyring og -nedbrydning
 • Regelmæssige styringsmøder (tavlemøder)
 • Opfølgning og proceskonfirmering

Læs om strategi, ledelse, målstyring m.v. >

Robust organisation

Få en robust og udviklende organisation!

 • Optimering og standardisering af kritiske arbejdsgange
 • Etablering af aktiv kompetencestyring ift. strategi og mål
 • Struktur på onboarding og sidemandsoplæring
 • Regelmæssige styrings- og planlægningsmøder (tavlemøder)
 • Struktureret problemløsning
 • Etablering af Kaizen forbedringstavler

Læs om robusthed, kompetencestyring m.v. >

Forbedringshjul

Skift fra hamster- til forbedringshjulet!

 • Væk fra brandslukning og symptombehandling
 • Struktur på problemløsningsarbejde
 • Træning i stærke problemløsningsværktøjer
 • Standardisering til fastholdelse af processer
 • Struktur på kompetencestyring og sidemandsoplæring
 • Struktur på forbedringsarbejde (Kaizen)

Læs om Flexkoms organisatoriske modenhedsmodel >

Effektive arbejdsgange (Lean)

Få optimerede og effektive arbejdsgange!

 • Reduktion af spildtid i alle funktioner
 • Optimering af arbejdsgange i administrative processer
 • Optimering af produktionsflow
 • Daglige mål- og planlægningsmøder (tavlemøder)
 • Fastholdelse af nye optimerede processer
 • Målstyring og ledelsesadfærd til hjemtagning af effekt

Læs om Lean på Dansk Lean Forum (blog) >

Produktionsstyring

Få optimal flow i produktion!

 • Kortlægning af flows via Value Stream Mapping
 • Optimering af maskinudnyttelse på kritiske maskiner (OEE)
 • Optimal og struktureret lagerstyring inkl. Kanban
 • Etablering og fastholdelse af et højt 5S-niveau med ejerskab
 • Reduktion af omstillingstider med SMED-analyse
 • Daglige mål- og planlægningsmøder (tavlemøder)

Læs om Lean i produktionen >

Bæredygtig produktion

Få en bæredygtig produktion!

 • Struktur på arbejdet med spildtyperne i Green Lean
 • Optimering af maskinudnyttelse på kritiske maskiner (OEE)
 • Reduktion af energiforbruget på maskiner og maleranlæg
 • Optimering af flow - for mindre transport - internt og eksternt
 • Arbejde med en Lean-produktion - allerede fra udviklingsfasen

Læs mere om Green Lean >

Book et online kaffemøde

Lad os tage en kop "online kaffe" - så du kan møde Flexkom - og vi kan drøfte om, og evt. hvordan, Flexkom kan hjælpe jer til højere trivsel og stærkere konkurrencekraft!
Book online "kaffemøde" med Flexkom >

Behov for ny viden om Lean?

Vi har alt - gratis videoer, webinar, kurser, uddannelser og rådgivning/konsulenthjælp.
Se mulighederne for ny Lean viden >

Hvad er Lean?

Lean har fokus på at skabe værdi for kunderne/borgerne/modtagerne med den mindst mulige indsats. Den mindst mulige indsats findes ved at reducere spild i form af returløb, afbrydelser, overservicering, søgetid, ventetid, utilgængelig viden m.fl.

Lean skaber flow og får styr på arbejdsgange, kompetencer, arbejdsbelastning osv. Ledelsesmæssigt er Lean også stærk i form af målstyring, problemløsning, planlægning og løbende forbedringer.

I arbejdet med Lean kan det gavne at få uddannet nogle ledere og medarbejdere på et Lean kursus eller en Lean uddannelse. Det kan også foregå som et intern kursus.

Læs mere om Hvad er Lean >