Valg af Lean og Lean strategi

Valg af Lean

Baggrunden for valget af Lean er afgørende for succes. Bag en evt. beslutning om at arbejde med Lean, skal der ligge en strategisk begrundet årsag. Man siger, at hvis Lean ikke er strategisk begrundet, så bliver det et kortvarigt projekt...

Den strategiske begrundelse skal findes i en brændende platform. Der skal være en latent trussel i forhold til organisationen, som skal begrunde en strategisk ændringsproces. Den brændende platform er noget organisationen vil væk fra. Samtidigt er det vigtigt, at få formuleret en vision, som motiverer organisationen og som samtidigt sætter en retning.

Det er i gabet imellem den brændende platform og visionen, at man skal finde ud af, om Lean kan være en metode til at lukke gabet. Læs hvorfor visionen og målene med Lean bør indeholde 3 elementer under punktet "Målstyring og Lean".

Under "Download" findes en præsentation af "Lean beslutning og proces".

Lean strategi

Gabet der skal lukkes imellem den brændende platform og visionen hjælper nu til, at definere den ønskede Lean strategi. Altså den vej man ønsker at følge, for at opnå succes med Lean.

Groft betragtet er Lean enten en vækststrategi, med en ambition om at "lave mere med de samme hænder". Eller også er målet med Lean, at reducere omkostningerne - "færre hænder skal lave det samme". 

Afhængig af gabet og strategien, så skal man vælge versionen af Lean. Overordnet finder man 3 niveauer af Lean. Ingen af dem er rigtige eller forkerte. De afhænger igen af det strategiske gab der skal lukkes.

Lean Strategi 3 niveauer

De 3 niveauer er:
- Værktøjs-Lean. Her arbejder man med enkeltværktøjer fra værktøjskassen. Mange har eks. arbejdet med 5S.
- Bølge-Lean. Her gennemfører man Lean i bølger drevet af interne eller eksterne eksperter.
- Kultur-Lean. Her ønsker man at opbygge en arbejdsform, som hele organisationen er involveret i.

Lean Proces

Ved at træffe valget af Lean systematisk, bliver det også lettere at vælge den rette proces til at opnå succes.

Læs mere om valget af proces under "Lean proces, implementering og modeller".

Læs mere

Under "Download" findes en præsentation af "Lean beslutning og proces".

Prøv også vores "Lean status test" hvor man - uanset hvor langt man er med Lean - kan finde det Lean-niveau organisationen befinder sig på.

Lean Fastholdelse og Momentum

Når først Lean går i drift, er der to udfordringer som hurtigt bliver synlige:
Fastholdelse af de gennemførte forbedringer.
Fastholdelse af Lean-momentum, så processen ikke stopper

Under "Download" findes en præsentation af "Lean fastholdelse og momentum".

Fastholdelse af Lean

Fastholdelse af Lean handler om, at man evner at fastholde de forbedringer der gennemføres undervejs. Mange - desværre alt for mange - har gennemført Lean, og har desværre ikke evnet at fastholde ret mange af de gennemførte forbedringer. Det er spild!

Fastholdelse af Lean-forbedringer sker igennem standarder, procedurer, forretningsgange eller hvad de nu kaldes. Standarder er de procesaftaler man laver i organisationen. En meget vigtig disciplini den forbindelse er, at ledelsen står på mål for, at disse standarder overholdes.

Læs mere om standarder i præsentationen "Lean fastholdelse og momentum" under "Download".

Standardisering af processer er for mange organisationer, ofte startpunktet i arbejdet med Lean. Læs mere om modenhedsniveauerne ved opstart på Lean.

Standarder er udgangspunktet i arbejdet med Lean og forbedringer. Uden standarder kan man hverken lave problemløsning eller forbedringer. Det kan illustreres på følgende måde:

Lean fastholdelse og standardisering

Hvorfor laver vi standarder:

 • Nej tak til "enkeltmandsviden". Alt for mange organisationer er sårbage pga. enkeltmandsviden.
 • Man kan få hjælp fra kolleger i travle perioder og ved fravær og ferie.
 • Standarder udvikler "best practice". Et udgangspunkt for forbedringer.
 • Standarder giver mindre spildtid (færre "dybe tallerkener" skal opfindes).
 • Standarder giver mindre variation i produkt og service.
 • Letter uddannelse af nye kolleger.
 • Færre returløb. Bedre flow.
 • Forbedrer arbejdsmiljøet fordi alle kender deres rolle.

Undgå spændetrøjen

I mange organisationer er det negativt at have standarder. Man "tager friheden fra medarbejderne". Men det er faktisk en misforståelse. Standarder er nødvendige for, at vi kan gentage processer og agere som en professionel organisation.

Problemet er, at standarderne laves for snævre. Det er vigtigt, at tilrette standarder til de processer de skal vedrøre. Nogle processer skal have en høj grad af frihed og andre skal køre på midterstriben.

I definerer bredden af den landevej, som medarbejderne må køre på.

Lean Standardisering

Fastholdelse af forbedringer

Forbedringerne i Lean er som at rulle en bold op af en bakke. I den proces er det vigtigt, at man løbende sætter kiler ind under bolden, så den ikke ruller tilbage igen.

Lean fastholdelse af forandringer

Lean momentum

Den anden udfordring ved Lean i drift er, at fastholde fokus på Lean. Det kører typisk godt i den tidlige Lean-fase, hvor forbedringerne er lette at få øje på og hvor alle er nysgerrige på processen. Men hvis man ikke holder momentum, så glider Lean stille og roligt i glemmebogen.

Lean Momentum

Metoder til at fastholde momentum:

 • "Tricks" på Kaizen-tavlen.
 • Lean-events.
 • Systematisk feedback.
 • Videndeling på tværs.
 • Hæve Lean-standarder.
 • Levende målstyring.
 • Værdibaseret audit af processen.
 • Feedback på Lean-processen.
 • Topledelsen og ledere generelt.

Læs mere om de enkelte punkter i præsentationen af "Lean fastholdelse og momentum" under "Download".

Læs mere

Under "Download" findes en præsentation af "Lean fastholdelse og momentum".

Prøv også vores "Lean status test" hvor man - uanset hvor langt man er med Lean - kan finde det Lean-niveau organisationen befinder sig på.

Flexkom Lean Akademi

Flexkoms Lean akademi afholder regelmæssige åbne kurser og uddannelser inden for Lean. Her tilbyder vi kortere introduktionskurser og uddannelser med/uden ECTS-point.

Desuden afholder Flexkom Lean Akademi interne tilpassede kurser og uddannelser inden for Lean.

Læs mere om Flexkom Lean Akademi.

Lean kursus

Interne kurser og uddannelser i Lean

Én af Flexkoms stærkeste sider er, at udvikle og tilpasse Lean kurser og uddannelser til specikke mål og formål i organisationer. Fordi vi har meget erfaring på området, kan vi ofte sammensætte et program og lave materialer med et minimalt tidsforbrug.

Har du flere medarbejdere du ønsker at uddanne, er det oftere billigere at holde kurser internt, frem for at sende dem på et åbent kursus i Lean.

På interne kurser og uddannelser kan vi også krydre med vores spil og øvelser.

Læs mere om muligheden for, at afholde interne Lean kurser og uddannelser.

Lean kursus

 

Lean spil og øvelser

I Flexkom har vi udviklet en række spil og øvelser. Vi anvender dem eksempelvis på kurser, til workshops og foredrag.

Læs mere om vores Lean spil og øvelser.

Lean spil administration

Flexkom

Rådgivning, webinar,
kurser, OEE-systemer...
Kan vi hjælpe jer?
Flexkom tilbyder >

Book møde

Book et online 
kaffemøde med
Flexkom:
Book møde >

Artikler/videoer

På Dansk Lean Forum
finder du masser af viden:
Dansk Lean Forum > 
Lean-videoer og downloads >

Flexkom

Vi skaber trivsel og
og konkurrencekraft!
Se vores markante
referencer

OEE-Systemer

Vi er forhandler af
2 meget stærke
OEE-systemer
(maskinudnyttelse)