Struktureret sidemandsoplæring og kompetencestyring

Onboarding, sidemandsoplæring, kompetencestyring og genvej til arbejdsinstruktioner – i én simpel og effektiv løsning!

Info: Flexkom er salgspartner hos Champ - og husk at Flexkom giver en gratis konsulentdag ved køb af Champ!

Effekt med "Champ"

"Champ" leverer markante resultater inden for 6 områder:

 1. Reduktion af fejl og reklamationer
 2. Højere produktivitet
 3. Reducerede omkostninger
 4. Bedre trivsel
 5. Bedre kundeservice
 6. Forbedret konkurrencekraft

Hvordan leverer Champ ovennævnte resultater? Læs mere nedenfor >

Business cases

Læs et par business cases om onboarding, sidemandsoplæring og kompetencestyring (links til vores blog Dansk Lean Forum):

De 14 udfordringer

På vores blog Dansk Lean Forum har vi skrevet om 14 typiske udfordringer inden for onboarding, kompetencestyring, sidemandsoplæring og hurtig adgang til instruktioner.
Læs om de 14 udfordringer med kompetencestyring og sidemandsoplæring >

Demo af "Champ"

Vi demonsterer gerne Champ for dig og din organisation. Enten online eller hvor vi mødes.
Kontakt Flexkom for en demo >

champ onboarding

Gratis konsulentdag

Vi vil gerne sikre, at I får maksimal effekt af Champ! Derfor giver vi en gratis konsulentdag ved køb af Champ!

Dagen kan eksempelvis have fokus på:

 • Aktiv kompetencestyring - hvordan får I fuld effekt af kompetencestyring i daglig drift (læs om aktiv kompetencestyring >)
 • TWI - struktur på sidemandsoplæring (læs om TWI sidemandsoplæring >)
 • Kobling fra strategi, strategieksekvering og til de nødvendige kompetencer i organisationen (læs om model til strategieksekvering >)
 • Mål og målstyring - evt. cockpit/warroom til ledelsen - og koblingen herfra til aktiv brug af kompetencer
 • Kompetencestyring ift. succes med jeres Lean-initiativer

Indholdet på dagen kan være et mix af flere områder, blot der er fokus på maksimal/optimal effekt af Champ. Dagen kan eksempelvis indeholde træning af ledere og/eller medarbejdere - med masser af hands-on.

Kontakt Flexkom for en dialog om Champ >

Sådan leverer "Champ" på de 6 områder

Uddybet information om "Champ" - og hvordan "Champ" leverer markante resultater på de 6 nævnte områder:

 1. Reduktion af fejl og reklamationer
 2. Højere produktivitet
 3. Reducerede omkostninger
 4. Bedre trivsel
 5. Bedre kundeservice
 6. Forbedret konkurrencekraft

Ad 1: Reduktion af fejl og reklamationer

 • God onboarding kan halvere antallet af fejl og reklamationer!
 • Nye medarbejdere får en struktureret og bedre oplæring
 • Kritiske kompetenceområder er i fokus ved sidemandsoplæring
 • Sidemandsoplæring er ikke blot "introduktion til maskine A" - alle detaljer om maskinen skal gennemgås (og der skal kvitteres for læringspunkter)
 • Træning af medarbejdere udføres af de rette medarbejdere/kolleger (ikke tilfældigt)
 • Nye og eksisterende medarbejdere får adgang til instruktioner via en kode på 3 bogstaver - som kan fremgå på maskinen, ordresedler osv.
  Lettere adgang til instruktioner sikrer, at den rette viden anvendes ved en opgaves udførsel
 • Hvis I opdager en fejlkilde i driften, så kan "Champ" let og struktureret sikre, at de rette medarbejdere hurtigt får den nye viden
  Og fremadrettet sikrer "Champ" at nye medarbejdere også får den nye viden
 • "Champ" sætter også struktur på genbesøg af kompetencer (eks. årlig gentræning)

Ad 2: Højere produktivitet

 • God onboarding kan øge produktiviteten med 30%!
 • Hurtigere oplæring via strukturet sidemandsoplæring
 • Færre fejl og færre reklamationer - se "punkt 1" ovenfor
 • Færre udskiftninger af medarbejdere - se "punkt 3" nedenfor
 • Færre stop i driften pga. personafhængighed (de rette antal medarbejdere er trænet)
 • Kun rette træning af rette personer - ikke unødvendige kursusdage

Ad 3: Reducerede omkostninger

 • God onboarding øger sandsynligheden for 3+ års anciennitet med 70%!
 • Reduktion af oplæringstiden (sidemandsoplæring) ved nye medarbejdere eller ved intern oplæring
 • Der spildes ikke tid på unødvendig oplæring (hvor for mange lærer og vedligeholder en kompetence)
 • Færre udskiftninger af medarbejdere
 • Mindre videntab når en medarbejder stopper - du har et komplet overblik og kan straks igangsætte sidemandsoplæring
 • Reduktion af personafhænighed (sårbarhed) kan ske på tværs af afdelinger (ikke i hver afdeling) - fordi kompetenceoversigter er synlige på tværs af organisationen
 • Mindre administrativ tid - én tværorganisatorisk løsning (ingen ledere skal lave deres egen løsning)
 • Mindre administrativ tid - online kobling fra kompetenceskema til træning - og tilbage igen (ikke en manuel proces)
 • Mindre administrativ tid til dokumentation af træning og kompetencer eks. pga. ISO eller kundekrav (compliance)

Ad 4: Bedre trivsel

 • Først og fremmest sker der færre brud på sikkerhedsforskrifter - fordi medarbejderne bliver trænet i det rette, af de rette kolleger og fordi instruktioner er let tilgængelige
 • Genbesøg af vigtige sikkerhedsinstruktioner er sat i system
 • Man føler sig velkommen som ny medarbejder
 • Som ny kan man se, hvem man skal spørge om hvad - skaber ikke unødvendige irritationer
 • Alle kender deres træningsrolle - folk irriteres ikke over, at "nogle ikke gør det de skal"...
 • Reduktion af en stressfaktor hos medarbejdere, hvor der sårbarhed (personafhængighed) på et kompetenceområde
 • Struktur på alt fra træning, mentorrollen og genbesøg af kompetencer
 • Proaktivt overblik over kompetencer og igangværende træning

Ad 5: Bedre kundeservice

 • Hurtigere onboarding af nye medarbejdere
 • Mindre personafhængighed - flere kan levere det samme høje serviceniveau
 • Færre fejl og reklamationer
 • Ændringsønsker fra kunden kan hurtigere implementeres
 • Mere stabil leveringsevne

Ad 6: Forbedret konkurrencekraft

 • Strategieksekvering handler bl.a. om sikring af rette kompetencer - her en løsning der kan understøtte den proces
 • Lettere at overholde krav til dokumentation og compliance
 • Lettere at være ISO-certificeret
 • Fremstår super professionel når det gælder ISO og compliance
 • Mere tid til at skabe værdi for kunderne!

Flexkom og Champ

Vi er salgspartner for Champ.
Kontakt Flexkom for en dialog om Champ >

Nysgerrig på Champ?

Er du nysgerrig på Champ?
Vil du høre mere om løsningen?
Ønsker du en demonstration?
Ønsker du evt. en gratis konsulentdag ved køb af Champ?

Så Kontakt Flexkom for en dialog >

Info: Flexkom er salgspartner hos Champ.

Book et online kaffemøde

Lad os tage en kop "online kaffe" - så du kan møde Flexkom - og vi kan drøfte om, og evt. hvordan, Flexkom kan hjælpe jer til højere trivsel og stærkere konkurrencekraft!
Book online "kaffemøde" med Flexkom >

Behov for ny viden om Lean?

Vi har alt - gratis videoer, webinar, kurser, uddannelser og rådgivning/konsulenthjælp.
Se mulighederne for ny Lean viden >

Hvad er Lean?

Lean har fokus på at skabe værdi for kunderne/borgerne/modtagerne med den mindst mulige indsats. Den mindst mulige indsats findes ved at reducere spild i form af returløb, afbrydelser, overservicering, søgetid, ventetid, utilgængelig viden m.fl.

Lean skaber flow og får styr på arbejdsgange, kompetencer, arbejdsbelastning osv. Ledelsesmæssigt er Lean også stærk i form af målstyring, problemløsning, planlægning og løbende forbedringer.

I arbejdet med Lean kan det gavne at få uddannet nogle ledere og medarbejdere på et Lean kursus eller en Lean uddannelse. Det kan også foregå som et intern kursus.

Læs mere om Hvad er Lean >