Lean uddannelsesoversigt

Green Belt Certificering
Lean Manager Uddannelse
Metode: Selvstudie

Indhold i Lean Manager bøger

Du får tilsendt en Lean Manager (Green Belt) bog med teori, eksempler og tips til afprøvning af værktøjer. Derudover indeholder "bogen" en detaljeret guide til et Lean-projekt (som du skal præsentere og forsvare til eksamen). Når du er klar tilmelder du dig til en mundtlig eksamen. Fokus er på enten administration eller produktion.

Bøgernes indhold:

Link til tilmelding

Link til tilmelding: Tilmelding Lean Manager (Green Belt) - Selvstudie >

Pris

Pris kr. 3.450 + moms per Lean Manager.

Prisen er inkl. følgende:

 • Lean Manager som PDF-fil (bogen indeholder både teori, eksempler og en guide til Lean Manager projekt og eksamen)
  Lean Administration bogen er 170+ siders læsestof (A4)
  Lean Produktion bogen er 200+ siders læsestof (A4)
 • Adgang til forskellige værktøjer (filer) i relation til Lean Manager (kompetencematrix, målstyring, audit-skemaer, drejebog for værdistrømsanalyser mm.)
 • Adgang til en videopræsentation til hvert kapitel i bogen (se uddrag fra én af videoerne)
 • Eget projekt til brug ved eksamen - der findes en guide i bogen
 • Mundtlig eksamen med ekstern censor fra Syddansk Universitet (SDU) (online eller fremmøde)

Som udgangspunkt er der tale om et selvstudie, men du må altid ringe/skrive ved tvivl eller mangler.

Rabatmuligheder

Der gives 10% rabat ved samtidig tilmelding af 2 deltagere.
Der gives 15% rabat ved samtidig tilmelding af 3+ deltagere.
Rabatten gives på hele fakturaen.

Tilmeldingsflow

Flowet ved tilmelding er:

 1. Tilmelding til Lean Manager selvstudie via hjemmesiden (Tilmelding Lean Manager (Green Belt) - Selvstudie)
 2. Faktura fremsendes inden for 2 arbejdsdage
 3. Faktura betales
 4. Email med link til bog (PDF-fil) og til værktøjer tilsendes
 5. Du tilmelder dig til eksamen når du er klar (Tilmelding Lean Manager (Green Belt) - Selvstudie)
  Bemærk at eksamen skal gennemføres inden for 12 måneder.
  Tilmelding til eksamen skal senest ske 4 uger inden eksamensdatoen (med forbehold for udsolgte datoer). Læs mere nedenfor under "Eksamen" vedr. afbud til eksamen.

Forudsætninger og forberedelse

Der kræves ingen forudsætninger for at deltage på uddannelsen. Der forventes ingen forberedelse inden opstart på uddannelsen.

Intern Lean Manager (lukket hold)

Lean Manager kan også gennemføres som et internt forløb - læs om intern Lean Manager uddannelse >

En del af et uddannelsesforløb

Du kan senere overbygge denne uddannelse med vores Lean Black Belt >

Forskel på administration og produktion

Den store forskel på bøgerne er, at alle eksempler er rettet mod de to retninger. Desuden er eksempelvis værdistrømsanalyse to forskellige metoder. Se også forskellen i de to indholdsfortegnelser (links øverst i denne artikel).

Projekt

Du skal gennemføre et Lean Manager projekt undervejs. Det kan være et reelt projekt i din organisation, et projekt du selv "opdigter" (eks. fra en tidligere arbejdsplads) eller et projekt inspireret af de cases, som du får adgang til ved tilmelding. I bogen er en detaljeret guide til dit projekt.

Du skal ikke aflevere noget før eksamen. Så projektet skal på ingen måde dokumenteres. Det eneste du skal er at vise en præsentation til eksamen. Derfor behøver du reelt ikke at lave et projekt. Det kan være 100% fiktivt til eksamen. Til eksamen er vi meget opmærksomme på, om du kan forklare sammenhænge (hvorfor valg af værktøjer, hvornår bruger man XX værktøj, hvorfor ledelse er vigtigt osv.). Alt sammen er beskrevet i Lean bogen og også i de tilknyttede videoer.

Sprog

Alt materialet og videoer er på dansk. Vi har det desværre ikke på engelsk.
Eksamen må gerne gennemføres på engelsk.

Må man arbejde sammen med en kollega?

Du må gerne gennemføre et Lean Manager selvstudie med én eller flere kolleger - og dermed også gennemføre et Lean-projekt sammen. I må også gerne gå til eksamen på baggrund af det samme projekt - blot vil I blive eksamineret og vurderet individuelt.

Eksamen - indhold, tilmelding og afbud

Eksamen skal gennemføres inden for 12 måneder fra købsdato.

Vi udbyder 2-3 eksamensdatoer om året. Du tilmelder dig via hjemmesiden, når du er klar.
Tilmelding til eksamen >

Tilmelding til eksamen skal ske senest 4 uger inden eksamensdatoen.
Evt. tilmelding til eksamen er bindende inden for 4 uger fra eksamensdatoen. Afbud herefter er identisk med en "mistet eksamen". Evt. ny eksamen - se nedenfor.
Vi tager forbehold for allerede fuldt bookede eksamensdatoer (vil fremgå af tilmeldingssiden).

Til din eksamen skal du præsentere dit projekt. I bogen findes også en guide til "den gode eksamenspræsentation". Det vigtigste til eksamen er ikke, at du kan remse en masse teori af udenad. Det vigtigste er, at du kan forklare sammenhænge imellem strategi og handlinger, koblinger mellem værktøjer, vigtigheden af mål, ledelsens rollen osv.

Eksamen er 30 min. mundtlig. Heraf er de 15 min. din præsentation og 15 min. til spørgsmål og dialog om dit projekt.
Til eksamen vil der være en konsulent fra Flexkom og en godkendt censor fra et uddannelsessted i Danmark (typisk Syddansk Universitet).

Eksamen må gerne gennemføres på engelsk.

Du vurderes efter 7-trins skalaen.

Ny eksamen

Ved køb af Lean Manager som selvstudie følger én eksamen med. Eksamen skal gennemføres inden for 12 måneder fra købsdato.
Evt. afbud til eksamen inden for 4 uger fra en booket eksamensdato er identisk med et afbud (uanset årsag).
En ny eksamensdato koster kr. 2.500 + moms.
Der sker ingen tilbagebetaling, såfremt eksamen ikke gennemføres eller hvis eksamen aldrig bestås.

Uddannelsesbevis

Hvis du består eksamen (minimum 02 i karakter), så får du et uddannelsesbevis (Lean Manager (Green Belt)) fra Flexkom Lean Akademi.

Fortrydelsesret

Du kan fortryde dit køb indtil du har betalt den tilsendte faktura. Derefter er der ingen fortrydelsesret.

Link til tilmelding

Link til tilmelding: Tilmelding Lean Manager (Green Belt) - Selvstudie

ECTS-point

Uddannelsen er baseret på det officielle pensum for ”Lean ledelse i praksis”. En uddannelsen berammet til 10 ECTS. Det er også det samme pensum, som vores godkendte censorer vurderer eksamen ud fra.
Ifølge Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside udgør 60 ECTS point ét års fuldtidsuddannelse. En fuldtidsuddannelse vurderer de til en arbejdsbyrde på 1.500-1.800 timer.
Læs mere om ECTS på uddannelsesministeriets hjemmeside >
Omregnet betyder det, at en 10 ECTS point uddannelse svarer til 250-300 studietimer.
Bemærk at ingen private udbydere af kurser i Danmark kan udbyde ECTS-point, der kan meritoverføres til eksempelvis diplomuddannelserne. Det samme gælder uddannelserne hos os. Du kan derfor kun opnå 10 ECTS-point ved at gennemføre en eksamen efterfølgende som privatist. Læs mere om ECTS-point >

Video - uddrag fra supplerende video

Se uddrag fra supplerende video. Der er én video per kapitel i bogen.

Her forklarer Mikkel om Modenhedstrappen:

Book et online kaffemøde

Lad os tage en kop "online kaffe" - så du kan møde Flexkom - og vi kan drøfte om, og evt. hvordan, Flexkom kan hjælpe jer til højere trivsel og stærkere konkurrencekraft!
Book online "kaffemøde" med Flexkom >

Behov for ny viden om Lean?

Vi har alt - gratis videoer, webinar, kurser, uddannelser og rådgivning/konsulenthjælp.
Se mulighederne for ny Lean viden >

Hvad er Lean?

Lean har fokus på at skabe værdi for kunderne/borgerne/modtagerne med den mindst mulige indsats. Den mindst mulige indsats findes ved at reducere spild i form af returløb, afbrydelser, overservicering, søgetid, ventetid, utilgængelig viden m.fl.

Lean skaber flow og får styr på arbejdsgange, kompetencer, arbejdsbelastning osv. Ledelsesmæssigt er Lean også stærk i form af målstyring, problemløsning, planlægning og løbende forbedringer.

I arbejdet med Lean kan det gavne at få uddannet nogle ledere og medarbejdere på et Lean kursus eller en Lean uddannelse. Det kan også foregå som et intern kursus.

Læs mere om Hvad er Lean >