Information om ECTS

ECTS står for European Credit Transfer System. Det er et fælles europæisk system, der benyttes til beskrivelse af en uddannelses tidsmæssige omfang og meritoverførsel inden for uddannelser i EU (ECTS er udviklet i EU og udtrykker en fælles europæisk standard). Flexkom Lean Akademi anvender, som de øvrige private Lean kursusudbydere, denne fælles standard til synliggørelse af uddannelsernes tidsmæssigt omfang og arbejdsbyrde.

60 ECTS point svarer til arbejdsindsatsen for et helt studieår, hvor 30 ECTS point normalt gives for et semester og 20 ECTS point for et halvt semester. 5 ECTS point svarer til et tilvalgsmodul på diplomuddannelserne.

Flexkoms Lean Manager Green Belt

Uddannelsen er baseret på det officielle pensum for ”Lean ledelse i praksis”. En uddannelse berammet til 10 ECTS. Det er også det samme pensum, som vores godkendte censorer vurderer eksamen ud fra.
Ifølge Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside udgør 60 ECTS point ét års fuldtidsuddannelse. En fuldtidsuddannelse vurderer de til en arbejdsbyrde på ca. 1.650 timer. Dvs. at en 10 ECTS Lean Manager svarer til ca. 275 arbejdstimer. Belastningen er gennemsnitstal og vil variere meget hos den enkelte studerende.
Læs mere her https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/ects

Vores uddannelser afsluttes med eksamen og tilsendelse af bevis på din certificering som Lean Manager. Vi benytter eksternt godkendte censorer til vores eksamener (typisk fra Syddansk Universitet). Formålet med eksamen er at forankre den gennem uddannelsen tillærte viden samt at kvalitetssikre dit vidensniveau.

Meritgivende ECTS-point

Ingen private udbydere af kurser i Danmark kan udbyde ECTS-point, der kan meritoverføres til eksempelvis diplomuddannelserne. Det samme gælder uddannelserne hos os.

Ønsker du eksamination med optjening af ECTS-point til diplomuddannelse, har du mulighed for, som alle andre, at gå til eksamen som privatist hos en offentlig udbyder. Dette er ikke noget specielt for vores uddannelser, idet alle har denne mulighed. Det er et krav, at du opfylder adgangskravene. Eksamen består af en projektopgaver med mundtligt forsvar for hver 5 ECTS-point. En eksamination koster 3.500 kr. pr. eksamen (5 ECTS point). Tilmelding til eksamen er valgfri og foregår i privat regi.

Godkendte ECTS-udbydere er bl.a. University College Sjælland, VIA University College, University College Syddanmark, University College Nordjylland, Ingeniørhøjskolen København og University College Lillebælt.

Book et online kaffemøde

Lad os tage en kop "online kaffe" - så du kan møde Flexkom - og vi kan drøfte om, og evt. hvordan, Flexkom kan hjælpe jer til højere trivsel og stærkere konkurrencekraft!
Book online "kaffemøde" med Flexkom >

Behov for ny viden om Lean?

Vi har alt - gratis videoer, webinar, kurser, uddannelser og rådgivning/konsulenthjælp.
Se mulighederne for ny Lean viden >

Hvad er Lean?

Lean har fokus på at skabe værdi for kunderne/borgerne/modtagerne med den mindst mulige indsats. Den mindst mulige indsats findes ved at reducere spild i form af returløb, afbrydelser, overservicering, søgetid, ventetid, utilgængelig viden m.fl.

Lean skaber flow og får styr på arbejdsgange, kompetencer, arbejdsbelastning osv. Ledelsesmæssigt er Lean også stærk i form af målstyring, problemløsning, planlægning og løbende forbedringer.

I arbejdet med Lean kan det gavne at få uddannet nogle ledere og medarbejdere på et Lean kursus eller en Lean uddannelse. Det kan også foregå som et intern kursus.

Læs mere om Hvad er Lean >