Kursus: Effektiv Administration den 16. januar 2023

To formål med kurset

 • At give konkrete værktøjer til hurtig effektiviseringseffekt i jeres administrative processer og funktioner - typisk kan der hentes 15-25% produktivitet inden for få måneder
 • Værktøjer som samtidigt kan hjælpe jer til tilpasse organisationen til ændrede markedsvilkår og kundeforventninger

Praktisk info

Kursus: Effektiv administration
Varighed: 1 dag kl. 8-16 med fuld forplejning
Evt. overnatning sker på eget initiativ
Pris: kr. 3.450 + moms

Sted: Vejle Center Hotel
Retning/fokus: Lean Administration
Deltagere: Min. 8 og max. 14

Målgruppe

 • Alle former for organisationer og virksomheder – offentlige arbejdspladser, videnorganisationer og produktionsvirksomheder
 • Til både ledere, specialister og funktionærer
 • Der er ingen forudsætninger for at deltage på kurset

Kursusindhold

Først får du overblikket over de 4 mest effektive nedslag på administrative processer – og til sidst et praktisk overblik over succesfulde implementeringsmuligheder af de udvalgte værktøjer.

De 4 udvalgte værktøjer:

#1: Work smarter - omgående effekt

 • Du har hørt det mange gange "Work smarter not harder". Her får du metoden - sådan reducerer du spildtid i administrationen!
 • Træning i spildtyperne (som ikke bidrager til kundeværdi)
 • Træning i spild-sprint
 • Flexkoms modenhedstrappe for træning i fastholdelse af forbedringer
 • Top 3 mest effektive "nedslag" på spild - som ofte giver min. 10% produktivitet (hvis de implementeres med succes)

#2:  Flow sprint på arbejdsgange - omgående effekt

 • Træning i flow-analyse (værdistrømsanalyse via svømmebaner) til kortlægning af administrative arbejdsgange
 • Træning i flow-analyser afviklet som "sprints" - for hurtig effekt
 • Træning i at sætte minimumsmål - opnå 20% reduktion af procestid og 50% reduktion af gennemløbstid på 2-3 dage - inkl. tid til at definere løsningerne

#3: Robusthed og kompetencestyring - robusthed

 • Træning i "aktiv struktureret kompetencestyring" - for maksimal robusthed i organisationen
 • Intro til sidemandsoplæringsmetoder - herunder TWI (training within industry)
 • Eksempler på værktøjer til kompetencestyring

#4: Driftsstyring og løbende forbedringer - omgående effekt

 • Træning i "Daily Huddle" møder - regelmæssige koordineringsmøder for optimal plan, trivsel, belastning, bemanding og kundeservice
 • Kobling af "Daily Huddle" med problemløsningsteknikker og løbende forbedringer
 • Eksempler på problemløsning og forbedringsprocesser (tavle)

#EKSTRA: Igangsætning og fastholdelse

 • Konkrete tips til igangsætning - strategi, målopfølgning (cockpit), involvering, plan
 • Konkrete tips til at sikre succes og fastholdelse - herunder ledelsens roller og ansvar
 • Din egen handlingsplan!

Udbytte

Du får:

 • Praktisk viden og overblik over de konkrete værktøjer
 • Et stærkt afsæt for at skabe markante resultater
 • Indblik i forudsætningerne for succesfuld implementering - strategi, proces, involvering og lederroller

Metoder

 • Undervisning med praktisk tilgang, gode dialoger, sjove øvelser, uden Powerpoint
 • Dygtig underviser med stor praktisk erfaring i Lean Produktion
 • Indhold baseret på vores praktiske erfaring med anvendelse af Lean i administrative processer

Internt kursus

Kurset gennemføres også som et internt kursus. I samler eksempelvis 5-15 ledere og medarbejdere og vi gennemfører et praktisk og resultatskabende kursus for dem. Kursets indhold tilpasses naturligvis til jeres ønsker og behov.
Kontakt Flexkom >

kursus effektiv administration 02 1200x628

Lokationer

Kursuslokationer i de enkelte byer fremgår af kursuskalenderen >

Betingelser for webinarer

Pris:
Alle webinarer er gratis (medmindre andet er angivet).

Praktisk info:
Et link til webinaret tilsendes senest 24 timer inden.
Du behøver ikke kamera eller mikrofon. Evt. spørgsmål stilles via chat.

No-show:
Vi sender ikke et no-show gebyr.

Betingelser for kurser med fremmøde

Praktisk info:
Der udsendes kursusinformation 2 uger inden kursets afholdelse.

Forplejning og internat:
Alle kursusdage har fuld forplejning i undervisningstiden.
Der er kun overnatning på kurser, hvor det er specificeret (internat). På øvrige kurser hjælper vi gerne med at finde overnatning.

Fakturering af betalte kurser/uddannelser:
Umiddelbart efter kursustilmeldingen faktureres kursusafgiften med betalingsfrist på 14 dage. Ved aflysning pga. for få deltagere, sygdom hos underviseren eller lignende refunderes hele kursusafgiften.

Rabatmuligheder:
Der gives 10% rabat ved samtidig tilmelding af 2 deltagere.
Der gives 15% rabat ved samtidig tilmelding af 3+ deltagere.
Rabatten gives på hele fakturaen.

Afbestilling af betalte kurser:
Ved afbestilling indtil 4 uger før kursusstart refunderes 100%. Herefter er der ingen refusion.

Forbehold:
Der tages forbehold for evt. ændringer i program, tid og sted.

Betingelser for selvstudie kurser

Se betingelser for selvstudier:
Lean Introduktion (Yellow Belt) >
Lean Manager (Green Belt) > 
Lean Specialist (Black Belt) >

Betingelser for online kurser/uddannelser

Praktisk info:
Der udsendes kursusinformation 2 uger inden kursets afholdelse. Eller snarest muligt hvis kurset afholdes inden for 2 uger.

Fakturering af betalte kurser/uddannelser:
Umiddelbart efter kursustilmeldingen faktureres kursusafgiften med betalingsfrist på 14 dage. Ved aflysning pga. for få deltagere, sygdom hos underviseren eller lignende refunderes hele kursusafgiften.

Rabatmuligheder:
Der gives 10% rabat ved samtidig tilmelding af 2 deltagere.
Der gives 15% rabat ved samtidig tilmelding af 3+ deltagere.
Rabatten gives på hele fakturaen.

Afbestilling af betalte kurser:
Ved afbestilling indtil 4 uger før kursusstart refunderes 100%. Herefter er der ingen refusion.

Forbehold:
Der tages forbehold for evt. ændringer i program, tid og sted.

Book et online kaffemøde

Lad os tage en kop "online kaffe" - så du kan møde Flexkom - og vi kan drøfte om, og evt. hvordan, Flexkom kan hjælpe jer til højere trivsel og stærkere konkurrencekraft!
Book online "kaffemøde" med Flexkom >

Behov for ny viden om Lean?

Vi har alt - gratis videoer, webinar, kurser, uddannelser og rådgivning/konsulenthjælp.
Se mulighederne for ny Lean viden >

Hvad er Lean?

Lean har fokus på at skabe værdi for kunderne/borgerne/modtagerne med den mindst mulige indsats. Den mindst mulige indsats findes ved at reducere spild i form af returløb, afbrydelser, overservicering, søgetid, ventetid, utilgængelig viden m.fl.

Lean skaber flow og får styr på arbejdsgange, kompetencer, arbejdsbelastning osv. Ledelsesmæssigt er Lean også stærk i form af målstyring, problemløsning, planlægning og løbende forbedringer.

I arbejdet med Lean kan det gavne at få uddannet nogle ledere og medarbejdere på et Lean kursus eller en Lean uddannelse. Det kan også foregå som et intern kursus.

Læs mere om Hvad er Lean >