Kursus: Optimér projektet og nå målene
- effektiv projektledelse for erfarne projektledere

Som erfaren projektledere kan du sikkert opleve udfordringer i forhold til:

 • Hvordan fastlægges gode projektmål og hvordan gennemføres en løbende effektiv målstyring?
 • Hvad indebærer en realistisk projektplan – ikke mindst i forhold til styring og planlægning af ressourcetræk (inkl. deltidsressourcer)?
 • Hvordan reduceres til væsentligste spildtyper i forbindelse med projekter (genopvarmning, returløb, kamp om ressourcer o.l.)?
 • Hvordan håndteres og løses problemer som uundgåeligt opstår undervejs i projektet?
 • Hvornår er projektet slut og hvordan sikres en stærk overgå til drift?
 • Hvordan evalueres et projekt i forhold til den oprindelige business case og målsætning?

Har får du guldkornene fra en erfaren projektleder!

Vi har 2 kurser i "effektiv projektledelse"

Flexkom leverer ikke en egentlig projektlederuddannelse. Men vi bidrager til projektledelse med 2 kurser:

Målgruppe

Kurset er for projektledere og projektdeltagere, der ønsker at sætte fokus på hvordan egne projekter kan optimeres.
Kurset forudsætter erfaring som projektleder.

Kursusindhold

Kurset fokuserer på effektivisering af projekter inden for bl.a. følgende områder:

 • Metoder til at fastlægge en god business case, skarpe projektmål og fremgangsmåder til effektiv målstyring undervejs
 • Optimering af samspillet med projektets interessenter i hele projektforløbet
 • Teknikker til at fastlægge realistiske tidsplaner inkl. styring og overblik over deltagernes ressourcebelastning
 • Optimering af projektets fremdrift ved optimal brug af både klassisk og agil projekttilgang i samme projekt
 • Teknikker til reduktion af de værste spildtyper i typiske projekter
 • Metoder til at håndtere og løse uforudsete problemer og udfordringer som opstår undervejs i et projekt
 • Sikring af projektafslutning og god aflevering af drift og de driftsansvarlige
 • Realisering af projektets målsætninger

Udbytte

Du får

 • Konkrete værktøjer til at sikre mere effektive projekter
 • Metoder til at levere bedre og mere effektivt som projektleder
 • Bedre leverancer på jeres projekter – med færre ressourcer

Desuden får du:

 • Undervisning af en meget erfaren projektleder – både i forhold til projekter og i forhold til træning i projektledelse
 • Praktisk og handlingsorienteret undervisning

Underviser

Underviser er Mikkel Lundstrøm, som er meget erfaren i effektiv og struktureret projektledelse. Mikkel vil undervejs dele ud af sin erfaring og supplere med mange eksempler.

Åbent kursus

Vi har pt. desværre ikke et åbent kursus.

Internt kursus

Kurset gennemføres også som et internt kursus. I samler eksempelvis 5 ledere og medarbejdere og vi gennemfører et praktisk og resultatskabende kursus for dem. Kursets indhold tilpasses naturligvis til jeres ønsker og behov.
Kontakt Flexkom Akademi >

Kursus Effektiv Projektledelse - Erfarne projektledere

Book et online kaffemøde

Lad os tage en kop "online kaffe" - så du kan møde Flexkom - og vi kan drøfte om, og evt. hvordan, Flexkom kan hjælpe jer til højere trivsel og stærkere konkurrencekraft!
Book online "kaffemøde" med Flexkom >

Behov for ny viden om Lean?

Vi har alt - gratis videoer, webinar, kurser, uddannelser og rådgivning/konsulenthjælp.
Se mulighederne for ny Lean viden >

Hvad er Lean?

Lean har fokus på at skabe værdi for kunderne/borgerne/modtagerne med den mindst mulige indsats. Den mindst mulige indsats findes ved at reducere spild i form af returløb, afbrydelser, overservicering, søgetid, ventetid, utilgængelig viden m.fl.

Lean skaber flow og får styr på arbejdsgange, kompetencer, arbejdsbelastning osv. Ledelsesmæssigt er Lean også stærk i form af målstyring, problemløsning, planlægning og løbende forbedringer.

I arbejdet med Lean kan det gavne at få uddannet nogle ledere og medarbejdere på et Lean kursus eller en Lean uddannelse. Det kan også foregå som et intern kursus.

Læs mere om Hvad er Lean >