CSR-politik inkl. klimamål

Vi vil levere vores bidrag til reduktion af affald og CO2-udledningen skabt i vores forretning.
Og vi vil reducere organisationers CO2-aftryk via OEE-optimering og kommunikation om Green Lean.

Se vores klimamål under CSR-politikken.

flexkom verdensmaal ikon uden link

Flexkoms CSR-politik

Sammendrag af vores CSR-politik:

Organisering og ledelse:

 • Vi vil være en åben og meget kommunikerende virksomheder. Både om vores faglige områder og om vores værdier og holdninger. Det sker primært igennem vores hjemmesider og nyhedsbreve.
 • Vi søger ekstern sparring til vores ledelse og organisering hos vores advisory board.

Lovgivning:

 • Vi følger altid gældende lovgivning.
 • Vi vil bidrage til at overholde lovgivning eks. i aftaler med freelance (ex. krav til rettigdig momsbetaling).

Arbejdsforhold:

 • Vores aftaler med medarbejdere og freelance skal altid tage udgangspunkt i et win-win forhold.
 • Vores konsulenter må maksimalt have 3 kursus- og konsulentdage per uge. Ellers er der ikke balance i deres arbejdsliv og de får ikke restitueret i forhold til maksimal kvalitet til kunder.
 • Vi sikrer løbende tilførsel af ny viden til medarbejdere og freelance.

Miljø:

 • Se nedenstående arbejde med klima og FN's verdensmål.

Forretningsetik:

 • Vi benytter aldrig bestikkelse. Derfor giver vi eks. aldrig julegaver til kunder - i stedet giver vi et bidrag til eks. Kræftens Bekæmpelse, De Danske Hospitalsklovne eller lignende organisationer.
 • Vi låser ikke vores medarbejdere eller freelance udover gældende konkurrencelovgivning.
 • Vi deler ikke billeder af medarbejdere hos vores kunder eller kursister på vores kurser, når det kun har til formål at brande os som individer eller som Flexkom. Det må ikke føles som en belastning at deltage i arrangementer, grine, smile eller vise begejstring uden at blive delt til andres erhvervsfremmende formål. Såfremt vi deler, vil det altid ske med alles tilladelse og på opfordring fra deltagerne.

Kundeforhold:

 • Vi sikrer databeskyttelse for vores kunder, vores kunders medarbejdere og vores modtagere af nyhedsbreve via vores persondatapolitik

Lokal samfundsudvikling:

 • Vi lever op til vores skattemæssige ansvar.

Flexkoms klimamål

Udgangspunkt i FN's 17 verdensmål

Vores arbejde med klimamål har taget udgangspunkt i FN's 17 verdensmål - som består af 169 delmål.

Vi har valgt at arbejde med følgende delmål:

 • 4.7 Undervis i bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab
 • 7.2 Forøg andelen af vedvarende energi
 • 7.3 Fordobl energieffektiviteten
 • 8.1 Skab bæredygtig økonomisk vækst
 • 8.2 Opnå højere økonomisk produktivitet gennem teknologi og innovation
 • 8.6 Hjælp unge i arbejde, uddannelse og praktik
 • 12.2 Brug og håndtér naturressourcer bæredygtigt
 • 12.5 Reducer affaldsmængden betydeligt
 • 12.6 Motivér virksomheder til at agere bæredygtigt
 • 15.2 Stop skovrydning og genopret ødelagte skove

Konkrete leveregler ud fra de udvalgte delmål (FN Verdensmål)

Leveregler ud fra de udvalgte delmål blandt FN's verdensmål:

4.7 Undervis i bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab

7.2 Forøg andelen af vedvarende energi

 • Vi indkøber el fra vedvarende energikilder
  • 2023: Vi vil lave en aftale med "Kärnfull Energi" i Sverige - for at støtte grøn atomkraft
 • Vi vil, igennem vores indkøb af varer påvirke, at andelen af vedvarende energi fremmes - eks. i vores valg af leverandører og/eller varer
  • 2023: Vi har eks. købt blokke mere lokalt (i DK) (tidl. Sverige). Desuden har vi reduceret vores indkøb markant - eks. ved at genopfylde de tuscher, som vi benytter på kurser/undervisning

7.3 Fordobl energieffektiviteten

 • Vi vil beholde vores elektroniske udstyr i dobbelt så langt tid som hidtil (fra 2 til 4 år i gennemsnit)
  • 2023: Fastholde fokus
 • Vi vil, i videst mulig omfang, benytte den mest energieffektive transportform målt per passager (se klimamål nedenfor)
  • 2020: Vi har haft et specielt år - som mange andre - pga. Corona. Heldigvis med et højt aktivitetsniveau. Klimamæssigt har vi haft den gevinst, at vi har fået nogle store opgaver mere lokalt end normalt - inden for ca. 30-40 km. Det betyder desværre, at vi har købt mere i bil end i tog. Omvendt har vi kørt markant mindre samlet set. Så vi har ikke leveret på målsætning om andelen af "grøn transport" - men vi har reduceret vores transport.
  • 2021: 77% af transport til kunder gennemført med tog/bus
  • 2022: Målet er min. 50% transport gennemført med tog/bus
  • 2023: Målet er min. 50% transport gennemført med tog/bus

8.1 Skab bæredygtig økonomisk vækst

 • Vores hjemmesider er CO2-neutrale igennem aftale med IngenCO2.dk
  • Siden 2020: Aftale fastholdt
 • Vores arbejde med Lean skal påvirke vores kunder til en mere bæredygtig retning - eks. ved mindre transport, mere brug af online møder o.l.
  • 2023: Siden Corona har vi været bedre til at afvikle/afholde møder, webinar, opfølgningsmøder m.v. online
 • Vi vil sælge og markedsføre udstyr til reduktion af energiforbrug i produktion (OEE-udstyr)
  • Siden 2020: Fuld fokus
 • Vi vil reducere vores transport ift. vores omsætning (se klimamål nedenfor)
  • Se målsætning nedenfor

8.2 Opnå højere økonomisk produktivitet gennem teknologi og innovation

 • Se punkt 8.2

8.6 Hjælp unge i arbejde, uddannelse og praktik

 • Vi vil undervise gratis på uddannelsesinstitutioner i Danmark minimum 2 dage per år
  • 2020: Pga. Corona ikke været muligt.
  • 2021: Bl.a. undervist produktionsingeniørstuderende på VIA
  • 2022: Igen gennemført gratis undervisning for produktionsingeniørstuderende på VIA
  • 2023: Min. 2 dage er målet!

12.2 Brug og håndtér naturressourcer bæredygtigt

 • Vores største udfordring er vores forbrug af flipoverpapir. Forbruget er begrundet i vores ønske om at undervise mere effektivt og lærerigt med minimal brug af Powerpoints. Vi tror på, at man lærer mere via denne undervisningsform og derfor tror vi også på, at det reducerer det samlede transportbehov for vores kursister.
  Vi benytter kun genbrugspapir som flipoverpapir
  Vi sikrer os, at vores flipoverpapir efterfølgende bliver genanvendt
  • Siden 2020: Vi anvender kun flips laver af genbrugspapir og sørger for, at alt bliver genanvendt.
 • Vi genopfylder vores tuscher
  • Siden 2020: Vi har slet ikke købt tuscher hjem - de genopfyldes!
 • Vi printer kun til kursister/medarbejdere når kunderne ønsker det (vi spørger inden vi printer)
  • Siden 2020: Husker vi at spørge om hver gang
 • Vi vil levere flere online møder og kurser for reduktion af transport for vores kursister
  • Siden 2020: Det mål har Corona gjort det let for os at opfylde - nu skal vi holde fast
 • Vi vil afholde kurser tæt på togstationer og vi vil opfordre til, at vores kursister tager toget til vores kurser
  • Siden 2020: Eks. gennemfører vi alle uddannelser på Sjælland lige ved Høje Taastrup stationen.

12.5 Reducer affaldsmængden betydeligt

 • Se punkt 12.2

12.6 Motivér virksomheder til at agere bæredygtigt

 • Se punkt 4.7

15.2 Stop skovrydning og genopret ødelagte skove

 • Vi tror kun på, at effekten af klimakompensation er begrænset (sker forsinket i forhold til forbrugstidspunktet)
  • I 2023: Vi vil støtte "Plant et træ"
 • Vi køber kun svanemærkede blokke til kursister
  • Siden 2022: Evt. indkøb af blokke skal være svanemærket og lavet af genbrugspapir
 • Vi køber kun svanemærkede flipover papirblokke
  • Siden 2022: Evt. indkøb af flipovers skal være svanemærket og lavet af genbrugspapir

Klimamål for 2023

Ud fra vores leveregler har vi sat følgende mål for 2023:

Fastholde lavt transportbehov ift. omsætning + mere klimavenlig transportform

 • 2019: 0,011 km. transport per omsætningskrone (heraf 48% klimavenlig)
 • 2020: 0,007 km. transport per omsætningskrone (heraf 28% klimavenlig)
 • 2021: 0,008 km. transport per omsætningskrone (heraf 77% klimavenlig)
 • 2022: 0,005 km. transport per omsætningskrone (heraf 82% klimavenlig)
 • Mål 2023: 0,007
 • Metoder i 2023:
  • Anvende lokale konsulenter (bopæl nær kunder)
  • Overnatte lokalt ved sammenhængende dage (med længere afstand)
  • Flere online salgsmøder, webinar og opgaver

10% mindre indkøb af materialer

 • Min. 10% mindre indkøb af kontorudstyr (tuscher, papir, flipover o.l.)
 • Sammenlignet med 2022 - målt i procent af omsætning.

Revision

CSR-politikken og de konkrete mål opdateres minimum én gang årligt.

Senest opdateret den 1. maj 2023.

Skal vi kontakte dig?

Udfyld vores kontaktformular på 1 min. - så ringer vi dig snarest op.
Kontaktformular >

Behov for Lean uddannelse?

Flexkom Lean Akademi har Yellow, Green og Black Belt.
Oversigt over Lean uddannelser >