CSR-politik inkl. klimamål

I Flexkoms kan vi, som andre, følger politikernes snak om klima og vedtagelse af klimalove m.v. Men det eneste som tæller er reelle handlinger!

Vi vil levere vores bidrage til reduktion af affald og CO2-udledningen skabt i vores forretning! Derfor har vi tilføjet konkrete klimamål til vores CSR-politik.

Vi ved godt, at vores bidrag er en lille dråbe i havet. Men havet består af mange små dråber! Vi håber også, at vores arbejde kan inspirere andre.

Se vores klimamål under CSR-politikken.

flexkom verdensmaal ikon uden link

Flexkoms CSR-politik

Sammendrag af vores CSR-politik:

Organisering og ledelse:

 • Vi vil være en åben og meget kommunikerende virksomheder. Både om vores faglige områder og om vores værdier og holdninger. Det sker primært igennem vores hjemmesider og nyhedsbreve.
 • Vi søger ekstern sparring til vores ledelse og organisering hos vores advisory board.

Lovgivning:

 • Vi følger altid gældende lovgivning.
 • Vi vil bidrage til at overholde lovgivning eks. i aftaler med freelance (ex. krav til rettigdig momsbetaling).

Arbejdsforhold:

 • Vores aftaler med medarbejdere og freelance skal altid tage udgangspunkt i et win-win forhold.
 • Vores konsulenter må maksimalt have 3 kursus- og konsulentdage per uge. Ellers er der ikke balance i deres arbejdsliv og de får ikke restitueret i forhold til maksimal kvalitet til kunder.
 • Vi sikrer løbende tilførsel af ny viden til medarbejdere og freelance.

Miljø:

 • Se nedenstående arbejde med klima og FN's verdensmål.

Forretningsetik:

 • Vi benytter aldrig bestikkelse. Derfor giver vi eks. aldrig julegaver til kunder - i stedet giver vi et bidrag til eks. Kræftens Bekæmpelse, De Danske Hospitalsklovne eller lignende organisationer.
 • Vi låser ikke vores medarbejdere eller freelance udover gældende konkurrencelovgivning.
 • Vi deler ikke billeder af medarbejdere hos vores kunder eller kursister på vores kurser, når det kun har til formål at brande os som individer eller som Flexkom. Det må ikke føles som en belastning at deltage i arrangementer, grine, smile eller vise begejstring uden at blive delt til andres erhvervsfremmende formål. Såfremt vi deler, vil det altid ske med alles tilladelse og på opfordring fra deltagerne.

Kundeforhold:

 • Vi sikrer databeskyttelse for vores kunder, vores kunders medarbejdere og vores modtagere af nyhedsbreve via vores persondatapolitik

Lokal samfundsudvikling:

 • Vi lever op til vores skattemæssige ansvar.

Flexkoms klimamål

Udgangspunkt i FN's 17 verdensmål

Vores arbejde med klimamål har taget udgangspunkt i FN's 17 verdensmål - som består af 169 delmål.

Vi har valgt at arbejde med følgende delmål:

 • 4.7 Undervis i bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab
 • 7.2 Forøg andelen af vedvarende energi
 • 7.3 Fordobl energieffektiviteten
 • 8.1 Skab bæredygtig økonomisk vækst
 • 8.2 Opnå højere økonomisk produktivitet gennem teknologi og innovation
 • 8.6 Hjælp unge i arbejde, uddannelse og praktik
 • 12.2 Brug og håndtér naturressourcer bæredygtigt
 • 12.5 Reducer affaldsmængden betydeligt
 • 12.6 Motivér virksomheder til at agere bæredygtigt
 • 15.2 Stop skovrydning og genopret ødelagte skove

Konkrete leveregler ud fra de udvalgte delmål

Nedenstående leveregler er omsat til konkrete klimamål. Se dem nedenfor.
Vores leveregler gælder også for vores freelance konsulenter.

Leveregler ud fra de udvalgte delmål blandt FN's verdensmål:

4.7 Undervis i bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab:

 • Vi vil fra 2020 påbegynde kurser i samfundsansvar, FN's verdensmål og klima

7.2 Forøg andelen af vedvarende energi:

 • Vi indkøber el fra vedvarende energikilder
 • Vi vil, igennem vores indkøb af varer påvirke, at andelen af vedvarende energi fremmes - eks. i vores valg af leverandører og/eller varer

7.3 Fordobl energieffektiviteten:

 • Vi vil beholde vores elektroniske udstyr i dobbelt så langt tid som hidtil (fra 2 til 4 år i gennemsnit)
 • Vi vil, i videst mulig omfang, benytte den mest energieffektive transportform målt per passager (se klimamål nedenfor)

8.1 Skab bæredygtig økonomisk vækst:

 • Vores hjemmesider er CO2-neutrale igennem ingenco2.dk
 • Vores arbejde med Lean skal påvirke vores kunder til en mere bæredygtig retning - eks. ved mindre transport, mere brug af online møder o.l.
 • Vi vil sælge og markedsføre udstyr til reduktion af energiforbrug i produktion (OEE-udstyr)
 • Vi vil reducere vores transport ift. vores omsætning (se klimamål nedenfor)

8.2 Opnå højere økonomisk produktivitet gennem teknologi og innovation:

 • Se punkt 8.2

8.6 Hjælp unge i arbejde, uddannelse og praktik:

 • Vi vil undervise gratis på uddannelsesinstitutioner i Danmark minimum 2 dage per år
 • Vi vil tage praktikanter når muligt

12.2 Brug og håndtér naturressourcer bæredygtigt:

 • Vores største udfordring er vores forbrug af flipoverpapir. Forbruget er begrundet i vores ønske om at undervise mere effektivt og lærerigt med minimal brug af Powerpoints. Vi tror på, at man lærer mere via denne undervisningsform og derfor tror vi også på, at det reducerer det samlede transportbehov for vores kursister.
 • Vi benytter kun genbrugspapir som flipoverpapir
 • Vi sikrer os, at vores flipoverpapir efterfølgende bliver genanvendt
 • Vi genopfylder vores tuscher
 • Vi printer kun til kursister/medarbejdere når kunderne ønsker det (vi spørger inden vi printer)
 • Vi vil levere flere online kurser for reduktion af transport for vores kursister
 • Vi vil afholde kurser tæt på togstationer og vi vil opfordre til, at vores kursister tager toget til vores kurser

12.5 Reducer affaldsmængden betydeligt:

 • Se punkt 12.2

12.6 Motivér virksomheder til at agere bæredygtigt:

 • Se punkt 4.7

15.2 Stop skovrydning og genopret ødelagte skove:

 • Vi tror kun på, at effekten af klimakompensation er begrænset (sker forsinket i forhold til forbrugstidspunktet)
  Alligevel vil vi fra 2020 klimakompensere ved at støtte plantning af skov (vi har endnu ikke valgt vores samarbejdspartner på området)
 • Vi køber kun svanemærkede blokke til kursister
 • Vi køber kun svanemærkede flipover papirblokke

Klimamål for 2020

Ud fra vores leveregler har vi sat følgende mål for 2020:

20% reduktion af transport generelt

Vi arbejder allerede lidt med online møder/salgsmøder. Både i Flexkom Solutions (Champ) og Flowtool (OEE). Men vi er mere ambitiøse.

 • Mål: Min. 20% reduktion af transport
 • I 2019 havde vi 0,011 km. transport per omsætningskrone
 • I 2020 må vi maksimalt have 0,009 km. transport per omsætningskrone

 • Det skal bl.a. gennemføres ved at:
 • Anvende lokale konsulenter (freelance)
 • Overnatte lokalt ved sammenhængende dage (med længere afstand)
 • Benytte online møder eks. ved salgsmøder, korte møder osv.

20% mere klimavenlig transportform

Vi benytter allerede meget tog og bus til transport. Men vi er mere ambitiøse.

 • Mål: Min. 20% af vores transport flyttes til en mere klimavenlig transportform
 • Vi tolker tog/bus som klimavenlige og fly/bil som ikke klimavenlige (ud fra CO2 udledning per passager - elbiler betragter vi ikke som klimavenlige pga. batteriet)
 • I 2019 gennemførte vi 48% af vores transport til kunder i tog/bus
 • I 2020 skal minimum 57% gennemføres i tog/bus (andel øget med 20%)

10% mindre indkøb af materialer

 • Min. 10% mindre indkøb af kontorudstyr (tuscher, papir, flipover o.l.)
 • Sammenlignet med 2019 - målt i procent af omsætning

Revision

CSR-politikken og de konkrete mål opdateres minimum én gang årligt.

Senest opdateret den 10. august 2020.

Kontakt, ændring og opdatering af persondatapolitikken

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores CSR-politik, så kontakt venligst Mikkel Smith, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., tlf. 51525811

Skal vi kontakte dig?

Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning

Eller benyt vores kontaktformular