CSR-politik inkl. klimamål

I Flexkoms kan vi, som andre, følge politikernes snik-snak om klima. Men det eneste som tæller er reelle handlinger!
Vi vil levere vores bidrage til reduktion af affald og CO2-udledningen skabt i vores forretning! Derfor har vi tilføjet konkrete klimamål til vores CSR-politik.
Vi ved godt, at vores bidrag er en lille dråbe i havet. Men havet består af mange små dråber! Vi håber også, at vores arbejde kan inspirere andre.

Se vores klimamål under CSR-politikken.

flexkom verdensmaal ikon uden link

Flexkoms CSR-politik

Sammendrag af vores CSR-politik:

Organisering og ledelse:

 • Vi vil være en åben og meget kommunikerende virksomheder. Både om vores faglige områder og om vores værdier og holdninger. Det sker primært igennem vores hjemmesider og nyhedsbreve.
 • Vi søger ekstern sparring til vores ledelse og organisering hos vores advisory board.

Lovgivning:

 • Vi følger altid gældende lovgivning.
 • Vi vil bidrage til at overholde lovgivning eks. i aftaler med freelance (ex. krav til rettigdig momsbetaling).

Arbejdsforhold:

 • Vores aftaler med medarbejdere og freelance skal altid tage udgangspunkt i et win-win forhold.
 • Vores konsulenter må maksimalt have 3 kursus- og konsulentdage per uge. Ellers er der ikke balance i deres arbejdsliv og de får ikke restitueret i forhold til maksimal kvalitet til kunder.
 • Vi sikrer løbende tilførsel af ny viden til medarbejdere og freelance.

Miljø:

 • Se nedenstående arbejde med klima og FN's verdensmål.

Forretningsetik:

 • Vi benytter aldrig bestikkelse. Derfor giver vi eks. aldrig julegaver til kunder - i stedet giver vi et bidrag til eks. Kræftens Bekæmpelse, De Danske Hospitalsklovne eller lignende organisationer.
 • Vi låser ikke vores medarbejdere eller freelance udover gældende konkurrencelovgivning.
 • Vi deler ikke billeder af medarbejdere hos vores kunder eller kursister på vores kurser, når det kun har til formål at brande os som individer eller som Flexkom. Det må ikke føles som en belastning at deltage i arrangementer, grine, smile eller vise begejstring uden at blive delt til andres erhvervsfremmende formål. Såfremt vi deler, vil det altid ske med alles tilladelse og på opfordring fra deltagerne.

Kundeforhold:

 • Vi sikrer databeskyttelse for vores kunder, vores kunders medarbejdere og vores modtagere af nyhedsbreve via vores persondatapolitik

Lokal samfundsudvikling:

 • Vi lever op til vores skattemæssige ansvar.

Flexkoms klimamål

Udgangspunkt i FN's 17 verdensmål

Vores arbejde med klimamål har taget udgangspunkt i FN's 17 verdensmål - som består af 169 delmål.

Vi har valgt at arbejde med følgende delmål:

 • 4.7 Undervis i bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab
 • 7.2 Forøg andelen af vedvarende energi
 • 7.3 Fordobl energieffektiviteten
 • 8.1 Skab bæredygtig økonomisk vækst
 • 8.2 Opnå højere økonomisk produktivitet gennem teknologi og innovation
 • 8.6 Hjælp unge i arbejde, uddannelse og praktik
 • 12.2 Brug og håndtér naturressourcer bæredygtigt
 • 12.5 Reducer affaldsmængden betydeligt
 • 12.6 Motivér virksomheder til at agere bæredygtigt
 • 15.2 Stop skovrydning og genopret ødelagte skove

Konkrete leveregler ud fra de udvalgte delmål

Nedenstående leveregler er omsat til konkrete klimamål. Se dem nedenfor.
Vores leveregler gælder også for vores freelance konsulenter.

Leveregler ud fra de udvalgte delmål blandt FN's verdensmål:

4.7 Undervis i bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab

 • Vi vil fra 2020 påbegynde kurser i samfundsansvar, FN's verdensmål og klima
  • 2020: Kurser har været udbudt, men droppet igen pga. Corona.
  • 2021: Vi afventer at Corona tillader åbne kurser igen.

7.2 Forøg andelen af vedvarende energi

 • Vi indkøber el fra vedvarende energikilder
  • 2020: Gennemført
  • 2021: Fastholde
 • Vi vil, igennem vores indkøb af varer påvirke, at andelen af vedvarende energi fremmes - eks. i vores valg af leverandører og/eller varer
  • 2020: Vi har eks. købt blokke mere lokalt (DK) (tidl. Sverige). Desuden har vi reduceret vores indkøb markant - eks. ved at genopfylde de tuscher, som vi benytter på kurser/undervisning.
  • 2021: Vi vil fortsætte fokus

7.3 Fordobl energieffektiviteten

 • Vi vil beholde vores elektroniske udstyr i dobbelt så langt tid som hidtil (fra 2 til 4 år i gennemsnit)
  • 2020: Opfylder vi
  • 2021: Fortsat i fokus
 • Vi vil, i videst mulig omfang, benytte den mest energieffektive transportform målt per passager (se klimamål nedenfor)
  • 2020: Vi har haft et specielt år - som mange andre - pga. Corona. Heldigvis med et højt aktivitetsniveau. Klimamæssigt har vi haft den gevinst, at vi har fået nogle store opgaver mere lokalt end normalt - inden for ca. 30-40 km. Det betyder desværre, at vi har købt mere i bil end i tog. Omvendt har vi kørt markant mindre samlet set. Så vi har ikke leveret på målsætning om andelen af "grøn transport" - men vi har reduceret vores transport.
  • 2021: Dette punkt opdateres efter Corona. Lige nu er alt usikkert.

8.1 Skab bæredygtig økonomisk vækst

 • Vores hjemmesider er CO2-neutrale igennem ingenco2.dk
  • 2020: Ja
  • 2021: Fortsættes
 • Vores arbejde med Lean skal påvirke vores kunder til en mere bæredygtig retning - eks. ved mindre transport, mere brug af online møder o.l.
  • 2020: Også pga. Corona har vi afholdt mange møder og processer med kunder via online møder i 2020.
  • 2021: Bliver let at levere op til mens Corona'en er i samfundet. Kunsten bliver, at holde fast efter Corona.
 • Vi vil sælge og markedsføre udstyr til reduktion af energiforbrug i produktion (OEE-udstyr)
  • 2020: Fuld fokus
  • 2021: Fortsat fuld fokus
 • Vi vil reducere vores transport ift. vores omsætning (se klimamål nedenfor)
  • Se målsætning nedenfor

8.2 Opnå højere økonomisk produktivitet gennem teknologi og innovation

 • Se punkt 8.2

8.6 Hjælp unge i arbejde, uddannelse og praktik

 • Vi vil undervise gratis på uddannelsesinstitutioner i Danmark minimum 2 dage per år
  • 2020: Pga. Corona ikke været muligt.
  • 2021: Startes igen efter Corona

12.2 Brug og håndtér naturressourcer bæredygtigt

 • Vores største udfordring er vores forbrug af flipoverpapir. Forbruget er begrundet i vores ønske om at undervise mere effektivt og lærerigt med minimal brug af Powerpoints. Vi tror på, at man lærer mere via denne undervisningsform og derfor tror vi også på, at det reducerer det samlede transportbehov for vores kursister.
  Vi benytter kun genbrugspapir som flipoverpapir
  Vi sikrer os, at vores flipoverpapir efterfølgende bliver genanvendt
  • 2020: Pga. online møder/kurser har vi haft et mindre forbrug i 2020. Dog anvender vi ofte fortsat flipovers på online webinarer. Vi køber fortsat kun flips laver af genbrugspapir og sørger for, at alt bliver genanvendt.
  • 2021: Samme som i 2021
 • Vi genopfylder vores tuscher
  • 2020: Vi har slet ikke købt tuscher hjem - de genopfyldes.
  • 2021: Samme som i 2021 forventer vi
 • Vi printer kun til kursister/medarbejdere når kunderne ønsker det (vi spørger inden vi printer)
  • 2020: Husker vi at spørge om hver gang
  • 2021: Samme som i 2020
 • Vi vil levere flere online møder og kurser for reduktion af transport for vores kursister
  • 2020: Det mål har Corona gjort det let for os at opfylde
  • 2021: Kunsten bliver, at holde fast efter Corona
 • Vi vil afholde kurser tæt på togstationer og vi vil opfordre til, at vores kursister tager toget til vores kurser
  • 2020: Eks. gennemfører vi alle uddannelser på Sjælland lige ved Høje Taastrup stationen.
  • 2021: Vi skal finde et godt sted i trekantsområdet til vores jyske kurser - tæt på motorvej og togstation

12.5 Reducer affaldsmængden betydeligt

 • Se punkt 12.2

12.6 Motivér virksomheder til at agere bæredygtigt

 • Se punkt 4.7

15.2 Stop skovrydning og genopret ødelagte skove

 • Vi tror kun på, at effekten af klimakompensation er begrænset (sker forsinket i forhold til forbrugstidspunktet)
  Alligevel vil vi fra 2020 klimakompensere ved at støtte plantning af skov (vi har endnu ikke valgt vores samarbejdspartner på området)
  • 2020: Vi har valgt at støtte "Plant et træ"
  • 2021: Fortsat støtte til "Plant et træ"
 • Vi køber kun svanemærkede blokke til kursister
  • 2020: Vores nye blokke har ikke svanemærket, men er lavet et delvist genbrugt papir.
 • Vi køber kun svanemærkede flipover papirblokke
  • 2020: Desværre var sidste indkøb ikke svanemærket. Det var kompromiset for at kunne købe i DK og ikke i Sverige som tidligere.

Klimamål for 2021

Ud fra vores leveregler har vi sat følgende mål for 2021:

Fastholde lavt transportbehov ift. omsætning

Vi arbejder allerede lidt med online møder/salgsmøder. Både i Flexkom Solutions (Champ) og Flowtool (OEE). Men vi er mere ambitiøse.

 • Mål: Fastholde lavt transportbehov
 • Status 2019: 0,011 km. transport per omsætningskrone
 • Mål 2020: Maksimalt 0,009 km. transport per omsætningskrone
 • Realiseret 2020:
  • Corona'en med online møder og kurser har hjulpet os. Desuden har vi fået flere opgaver tæt på vores boliger.
  • Realiseret 0,007 km. transport per omsætningskrone,
 • Mål: 2021: 0,007 fastholdes - også efter Corona.
 • Det skal bl.a. gennemføres ved at:
  • Anvende lokale konsulenter (freelance)
  • Overnatte lokalt ved sammenhængende dage (med længere afstand)
  • Bedre til at benytte online møder eks. ved salgsmøder, korte møder osv. - også efter Corona

20% mere klimavenlig transportform

Vi benytter allerede meget tog og bus til transport.

 • Mål: Min. 20% af vores transport flyttes til en mere klimavenlig transportform
 • Vi tolker tog/bus som klimavenlige og fly/bil som ikke klimavenlige (ud fra CO2 udledning per passager - elbiler betragter vi ikke som klimavenlige pga. batteriet)
 • Status 2019: 48% af vores transport til kunder i tog/bus
 • Mål 2020: Minimum 57% gennemføres i tog/bus/cykel (andel øget med 20%)
 • Realiseret 2020:
  • Med flere lokale kunder, så har vi desværre kørt mere i bil end i tog. Omvendt har vi kørt markant mindre i 2020. Også pga. Corona.
  • Pga. ovenstående endte vi i 2020 på 28% klimavenlig transportform. Noget lavere end målsætningen.
 • Mål 2021: Vi kigger ind i et Corona-år. Men når Corona er overstået vil vi fastholde målsætningen for 2020 på 57%.

10% mindre indkøb af materialer

 • Min. 10% mindre indkøb af kontorudstyr (tuscher, papir, flipover o.l.)
 • Sammenlignet med 2020 - målt i procent af omsætning.

Revision

CSR-politikken og de konkrete mål opdateres minimum én gang årligt.

Senest opdateret den 6. januar 2021.

Kontakt, ændring og opdatering af persondatapolitikken

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores CSR-politik, så kontakt venligst Mikkel Smith, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., tlf. 51525811

Skal vi kontakte dig?

Udfyld vores kontaktformular på 1 min. - så ringer vi dig snarest op.
Kontaktformular >

Behov for Lean uddannelse?

Flexkom Lean Akademi har Yellow, Green og Black Belt.
Oversigt over Lean uddannelser >