Lean uddannelsesoversigt

Green Belt Certificering
Lean Manager Uddannelse
Metode: Online

Online gennemføres pt. pga. Corona.

Kvaliteten er næsten den samme

Nej det er ikke det sammen som fremmøde. Men vi gør ALT for, at du får maksimal kvalitet og indlæring:

 • Vi kører med "live" undervisning på flipover
 • Underviser har stor praktisk erfaring med Lean
 • Du får vores Lean Manager bog straks efter tilmelding - inkl. adgang til mange videoer
 • Du får en komplet eksamensguide
 • Du får Powerpoint præsentationer til hver undervisningssession - til dine notater
 • Du får en online eksamen med ekstern godkendt censor (fra SDU)
 • Vi optager alle undervisninger, så du har mulighed for at tilgå dem efterfølgende.
 • Du får tilknyttet en vejleder, som igennem hele forløbet vil rådgive og sparre med dig. Vi hjælper dig helt i mål!

Datoer og tilmelding

Se datoer og tilmelding til uddannelsen >

Positiv feedback fra sidste online hold

Se feedback fra sidste Lean Manager hold gennemført online >

Se hvordan LIVE online undervisning ser ud...

Praktisk info - sådan gennemføres uddannelsen

 1. Du tilmelder dig via vores hjemmeside
 2. Du får straks herefter adgang til vores Lean Manager bog - med eksempler, videoer, supplerende materiale
 3. Du deltager i 8 undervisninger á 1-2½ time (se detaljer længere nede) (undervisning foregår i Microsoft Teams)
 4. Du laver hjemmearbejder - støttet af bog og videoer - imellem dagene
 5. Du går til online eksamen i 30 min.
 6. Du modtager et "Lean Manager Green Belt Certifikat" (hvis du består eksamen)

Datoer og tilmelding

Se datoer og tilmelding til uddannelsen >

Fokus på administration eller produktion

Vores undervisning kører delvist opdelt i de to spor - og din Lean Manager bog har fokus på enten administativ Lean eller produktionslean. Du vælger!

 • Begge retninger har fokus på strategi, ledelse, mål, standarder, 5S, kompetencestyring, løbende forbedringer, problemløsning m.fl.
 • På "produktion" har vi desuden fokus på maskinudnyttelse, maskinomstilling, layout, ordrestyring, lagerstyring osv. og laver værdistrømsanalyse på den produktionstekniske metode
 • På "administration" laver vi værdistrømsanalyse ved hjælp af svømmebaner - med fokus på flow, ansvarsskift, returløb osv.
 • I både bøger og undervisning er der målrettede eksempler

Indhold

Du lærer om alle de klassiske discipliner inden for Lean, Lean strategi, Lean ledelse mm.:

 • Introduktion til Leans principper
 • Værdi for kunden - og de 8 spildtyper
 • Leans modenhedsniveauer med fokus på vigtigheden af best practice
 • 5S - system og orden inkl. 5S-standarder
 • Træning i alle former for tavlemøder - målstyring, problemløsning (fokus board), planlægning og forbedringstavle (Kaizen)
 • Værdistrømsanalyse inkl. hands-on og facilitering (metode: "Teknisk VSA/VSM" til produktion og "Svømmebaner" til administrative processer)
 • Produktion desuden: OEE, SMED, Kanban
 • Administration desuden: Q-ROC organisering
 • Kompetencestyring og udjævning af arbejdsbelastning
 • Fastholdelse af Lean
 • Brændende platform og vision
 • Valg af Lean proces - strategi
 • Målstyring og målnedbrydning
 • Forandringskurven og positiv håndtering heraf
 • Lean ledelsesdiscipliner og lederkodeks (T-kort)
 • Lean projektledelse. Interessentanalyse og kommunikationsplan

Udbytte

Du får:

 • Viden om Lean værktøjer og metoder
 • Dybdegående kendskab til værktøjet værdistrømsanalyse (et krav i dit projekt)
 • En personlig handlingsplan for din egen resultatskabelse
 • Træning i de strategiske forudsætninger for succesfuld Lean. Herunder Lean strategi, ledelse og forandringsledelse. Alt sammen skal være elementer i dit projekt
 • Undervejs laver du dit eget projekt. Projekter må gerne laves i grupper (eksamen er dog individuel).
 • Forståelse for, hvad Lean er, og hvordan Lean kan hjælpe dig og din organisation

Projekt og case - i en Corona-tid

Vi erkender, at det ikke altid er let at gennemføre et Lean-projekt i denne Corona-tid. Samtidigt er forløbet komprimeret og det kan derfor også være svært at time med virkeligheden.

Derfor anbefaler vi:

 • Du baserer dit projekt med noget I har gennemført - og du kobler der læringsmæssigt op mod Lean Manager - så du er klar til flere projekter efterfølgende
 • Du baserer dit projekt med et kommende forbedringsprojekt - og du lader som om, at du har gennemført det - så du er klar til at gennemfører det, når Corona tillader det
 • Du baserer dit projekt på en case fra os

Eksamen

Eksamen er en præsentation af dit projekt. Du skal ikke aflevere noget skriftligt.
Eksamen foregår online via Microsoft Teams.
Til eksamen har du 15 min. til at præsentere dit projekt. Derefter har censor og underviser 15 min. til at spørge til dit projekt. Derefter får du en karakter.
Hvis du består eksamen, så modtager du et uddannelsesbevis.

Detaljer om de 8 undervisningsdage

Info:

 • Alle dage er kl. 9:00-11:30 hvis ikke andet er nævnt
 • De 2½ time består af 1 times undervisning - 30 min. pause - 1 times undervisning
 • Underviser er Mikkel Smith

De 8 dage indeholder:

 1. Introduktion til Lean (principper, spild, modenhedstrappen, 5S mm.)
 2. Introduktion til Lean (værdistrømsanalyse, problemløsning, Kaizen, ledelse mm.)
 3. Lean strategi, mål og Lean Manager projektet
 4. Træning i værdistrømsanalyse og supplerende værktøjer til flow (undervisning opdelt i hhv. administration og produktion)
 5. Individuel sparring og feedback på din værdistrømanalyse (1 time)
 6. Problemløsning og Kaizen - Lean Momentum
 7. Lean ledelse, forandringsledelse, implementeringsmodeller mm.
 8. Generalprøve på eksamen - individuel (1 time)

Derefter er du klar til eksamen. Den foregår online som 15 min. præsentation og  15 min. eksaminering.

Vi optager alle undervisninger, så du har mulighed for at tilgå dem efterfølgende.

Datoer og tilmelding

Se datoer og tilmelding til uddannelsen >

Forudsætninger for at deltage

Der er ingen forudsætninger for at deltage. Vi starter med "Lean Introduktion" (Yellow Belt) de første to dage, så alle kan være med.

Pris

Prisen er kr. 9.950 + moms. Du får:

 • Lean Manager bog
 • Supplerende videoer og materiale
 • 8 undervisninger online
 • Eksamen online med ekstern censor
 • Certifikat som Lean Manager Green Belt
 • Hotline under hele forløbet - en personlig vejleder

Der gives rabat ved tilmelding af to eller flere deltagere. Læs mere på tilmeldingssiden.

Uddannelsen gennemføres kun ved min. 6 deltagere. Max. 12 deltagere.

Datoer og tilmelding

Se datoer og tilmelding til uddannelsen >

lean manager green belt online

Book et online kaffemøde

Lad os tage en kop "online kaffe" - så du kan møde Flexkom - og vi kan drøfte om, og evt. hvordan, Flexkom kan hjælpe jer til højere trivsel og stærkere konkurrencekraft!
Book online "kaffemøde" med Flexkom >

Behov for ny viden om Lean?

Vi har alt - gratis videoer, webinar, kurser, uddannelser og rådgivning/konsulenthjælp.
Se mulighederne for ny Lean viden >

Hvad er Lean?

Lean har fokus på at skabe værdi for kunderne/borgerne/modtagerne med den mindst mulige indsats. Den mindst mulige indsats findes ved at reducere spild i form af returløb, afbrydelser, overservicering, søgetid, ventetid, utilgængelig viden m.fl.

Lean skaber flow og får styr på arbejdsgange, kompetencer, arbejdsbelastning osv. Ledelsesmæssigt er Lean også stærk i form af målstyring, problemløsning, planlægning og løbende forbedringer.

I arbejdet med Lean kan det gavne at få uddannet nogle ledere og medarbejdere på et Lean kursus eller en Lean uddannelse. Det kan også foregå som et intern kursus.

Læs mere om Hvad er Lean >