Lean kursus: Toyota Kata

Du lærer om improvement og coaching Kata til opnåelse af markante resultater med Lean.

Indhold:

Kursusindhold:

  • Improvement Kata og Kata Coaching stammer fra Japan. Målet med Kata er, at gøre arbejdet med Lean metoder og værktøjer til en naturlig del af organisationens arbejde. Kata er en træningsmetoder til at tillære en evne eller et tankesæt. Ved at arbejdet med Kata bliver Lean lige så naturligt som at køre bil, cykle, skrive osv. Når du cykler tænker du ikke længere på teknikken, men på retningen og vejen foran dig.
  • Improvement Kata handler om, at finde et naturligt mønster i arbejdet med forbedringer, tillæring og innovation. Kata integreres i daglig ledelse, daglig problemløsning, kvalitetsforbedringer, Kaizen forbedringstiltag (blitz) og værdistrømsanalyser.
  • Coaching Kata handler om den organisatoriske afvikling og opfølgning på Kata forbedringer.
  • LIVE online indeholder ikke øvelser. Men afholdes kurset hos jer, så indeholder dagen også et par mindre øvelser og et større Kata spil hvor Kata afprøves i praksis.

Desuden får du:

  • Læsestof tilsendt forud for kurset
  • Print af kursuspræsentationen til dine notater
  • En underviser med masser af praktisk erfaring med Lean

Anbefalede erfaringer med Lean

Toyota Kata er værktøjet som kan løfte niveuaet af forbedringer markant. Vi anbefaler altid, at man har gennemført de "normale" forbedringer i Lean (5S, værdistrømsanalyse, flow, standardisering mm.) inden man tager Kata i brug. Kata er stærkt når man ikke umiddelbart kan se flere forbedringer. Måske er man gået i stå.

Kursusform

Kurset gennemføres kun som et internt kursus. I samler eksempelvis 10-20 ledere og medarbejdere og vi gennemfører et praktisk og resultatskabende kursus for dem. Kursets indhold tilpasses naturligvis til jeres ønsker og behov. Kontakt Flexkom for en dialog om et internt kursus i Toyota Kata afholdt i jeres organisation.
Kontakt Flexkom Lean Akademi >

Billede

Billede fra et Kata kursus (øvelse i Kata Coaching foran en Kata tavle):

kursus lean toyota kata

Book et online kaffemøde

Lad os tage en kop "online kaffe" - så du kan møde Flexkom - og vi kan drøfte om, og evt. hvordan, Flexkom kan hjælpe jer til højere trivsel og stærkere konkurrencekraft!
Book online "kaffemøde" med Flexkom >

Behov for ny viden om Lean?

Vi har alt - gratis videoer, webinar, kurser, uddannelser og rådgivning/konsulenthjælp.
Se mulighederne for ny Lean viden >

Hvad er Lean?

Lean har fokus på at skabe værdi for kunderne/borgerne/modtagerne med den mindst mulige indsats. Den mindst mulige indsats findes ved at reducere spild i form af returløb, afbrydelser, overservicering, søgetid, ventetid, utilgængelig viden m.fl.

Lean skaber flow og får styr på arbejdsgange, kompetencer, arbejdsbelastning osv. Ledelsesmæssigt er Lean også stærk i form af målstyring, problemløsning, planlægning og løbende forbedringer.

I arbejdet med Lean kan det gavne at få uddannet nogle ledere og medarbejdere på et Lean kursus eller en Lean uddannelse. Det kan også foregå som et intern kursus.

Læs mere om Hvad er Lean >