Værdistrømsanalyser hands-on

Har du prøvet at lave en værdistrømsanalyse af et flow i jeres administrative processer?

Hvis du vil have en grundig og praktisk introduktion til Lean i administration, så prøv vores kursus i Lean Administration & Service. På kurset bruger vi 2½ time på, at lade deltagerne kortlægge deres egen værdistrøm.
De deltagere på kurset, som ikke har en oplagt værdistrøm til kortlægning, agerer "uvildige" i forhold til de kortlægninger der gennemføres. Vi finder altid en række oplagte forbedringspunkter.

Læs mere om kurset i Lean Administration & Service.

Læs mere om Værdistrømsanalyser - som værktøj, workshop osv. på Dansk Lean Forum.

Værdistrømsanalyser Lean Administration Workshop

Book et online kaffemøde

Lad os tage en kop "online kaffe" - så du kan møde Flexkom - og vi kan drøfte om, og evt. hvordan, Flexkom kan hjælpe jer til højere trivsel og stærkere konkurrencekraft!
Book online "kaffemøde" med Flexkom >

Behov for ny viden om Lean?

Vi har alt - gratis videoer, webinar, kurser, uddannelser og rådgivning/konsulenthjælp.
Se mulighederne for ny Lean viden >

Hvad er Lean?

Lean har fokus på at skabe værdi for kunderne/borgerne/modtagerne med den mindst mulige indsats. Den mindst mulige indsats findes ved at reducere spild i form af returløb, afbrydelser, overservicering, søgetid, ventetid, utilgængelig viden m.fl.

Lean skaber flow og får styr på arbejdsgange, kompetencer, arbejdsbelastning osv. Ledelsesmæssigt er Lean også stærk i form af målstyring, problemløsning, planlægning og løbende forbedringer.

I arbejdet med Lean kan det gavne at få uddannet nogle ledere og medarbejdere på et Lean kursus eller en Lean uddannelse. Det kan også foregå som et intern kursus.

Læs mere om Hvad er Lean >