Kursus Bæredygtighed Samfundsansvar Verdensmål Produktion

Bæredygtighed med økonomisk effekt for produktionsvirksomheder

Du bliver introduceret til de 17 verdensmål, som FN har sat op i forhold til bæredygtighed - med fuld fokus på de relevante mål i forhold til "bæredygtig og ansvarlig produktion".

På kurset får nyttige metoder og værktøjer, som du direkte kan benytte, når du skal i gang med at afdække hvilke verdensmål, der er relevante for en produktionsvirksomhed, samt metoder til udarbejdelse og implementering af handleplaner for virksomhedens bæredygtighed.

På kurset arbejder vi også med økonomiske effektvurdering af indsatsen - energiforbrug og -omkostninger, kapacitetsudnyttelse (færre timer - samme produktion), affaldshåndtering og -sortering mm.

Målgruppe

Kurset er for ledere og medarbejdere, der ønsker at bidrage til styrkelse af produktionsvirksomheders bæredygtighed med afsæt i FN’s 17 verdensmål. Deltagelse kræver ingen forudsætninger.

Kursusindhold

Indholdet på kurset er med fokus på følgende:

 • Introduktion til FN’s 17 verdensmål
  • Introduktionen er med fokus på verdensmål, som er særligt relevante for produktionsvirksomheder. Herunder Mål #4 Kvalitetsuddannelse, Mål #8 Anstændige jobs og økonomisk vækst, Mål #9 Industri, innovation og infrastruktur, Mål #12 Ansvarligt forbrug og produktion og Mål #13 Klimaindsats
 • Verdensmålenes relevans
  • Deltagerne afprøver metoder og værktøjer til at vurdere verdensmålenes relevans for egen virksomhed
 • Strategiske bæredygtighedsmål
  • Deltagerne opstiller strategiske bæredygtighedsmål for egen virksomhed
 • Bæredygtighedsprojekter
  • Deltagerne identificerer relevante projekter, der understøtter bæredygtighed i egen virksomhed
 • Løbende forbedringer
  • Deltagerne introduceres til metoder og værktøjer til at håndtere løbende forbedringer af virksomhedens bæredygtighed
 • Bæredygtighed og økonomisk effekt
  • Hvordan omsætter vi også bæredygtighed til en økonomisk gevinst (hvis vi ønsker dette)
 • Implementering i egen organisation
  • Slutteligt arbejdes med implementering af ovenstående discipliner i egen organisation - kobling til strategi og mål, involvering af organisationen, ledelsens rolle, opfølgning og fastholdelse

Underviser

Underviser er Mikkel Lundstrøm, som allerede har meget erfaring med arbejde med samsundsansvar - CSR, klima og FN's 17 verdensmål.

Udbytte

Du får

 • Træning i FN’s 17 verdensmål med særligt henblik på produktionsvirksomheder
 • Træning i metoder og værktøjer i forbindelse med at håndtere bæredygtighed på strategisk plan, på projektplan og i forbindelse med løbende forbedringer
 • Et stærkt grundlag for at vurdere, hvordan I kan komme godt i gang med indsatserne på bæredygtighedsområdet i egen produktionsvirksomhed

Åbent kursus

Vi har pt. desværre ikke et åbent kursus.

Internt kursus

Kurset gennemføres også som et internt kursus. I samler relevante ledere og medarbejdere og vi gennemfører et praktisk og resultatskabende kursus for dem. Kursets indhold tilpasses naturligvis til jeres ønsker og behov.
Kontakt Flexkom Akademi >

samfundsansvar verdensmaal produktion

Book et online kaffemøde

Lad os tage en kop "online kaffe" - så du kan møde Flexkom - og vi kan drøfte om, og evt. hvordan, Flexkom kan hjælpe jer til højere trivsel og stærkere konkurrencekraft!
Book online "kaffemøde" med Flexkom >

Behov for ny viden om Lean?

Vi har alt - gratis videoer, webinar, kurser, uddannelser og rådgivning/konsulenthjælp.
Se mulighederne for ny Lean viden >

Hvad er Lean?

Lean har fokus på at skabe værdi for kunderne/borgerne/modtagerne med den mindst mulige indsats. Den mindst mulige indsats findes ved at reducere spild i form af returløb, afbrydelser, overservicering, søgetid, ventetid, utilgængelig viden m.fl.

Lean skaber flow og får styr på arbejdsgange, kompetencer, arbejdsbelastning osv. Ledelsesmæssigt er Lean også stærk i form af målstyring, problemløsning, planlægning og løbende forbedringer.

I arbejdet med Lean kan det gavne at få uddannet nogle ledere og medarbejdere på et Lean kursus eller en Lean uddannelse. Det kan også foregå som et intern kursus.

Læs mere om Hvad er Lean >