Uddannelse 04 Lean Black Belt (Startside) - MED PRIS OG DATO

Lean Black Belt Certificering
Lean Specialist Uddannelse

Info: Black Belt lanceres i 1. kvartal 2025!

Velkommen til Flexkoms højeste niveau af Lean uddannelse - her får du Danmarks bedste "Lean Black Belt" - fordi:

 • Du straks får adgang til vores selvstudiemateriale - Black Belt bog, adgang til forklaringsvideoer, adgang til ekstra materiale mm.
 • Du får 5 intensive undervisningsdage - i øjenhøjde, praktisk indhold, gode dialoger og sjove øvelser - helt uden brug af Powerpoint
 • Du får enten en skriftlig eksamen med en ekstern censor (fra Syddansk Universitet)
 • Du får en PowerPoint til print og notater til hver undervisningsdag (og til dit arbejde med Lean efterfølgende)
 • Du får (næsten) 24/7 telefonisk supportdit eget Lean Black Belt projekt (målrettet din arbejdsplads (eller en case))
 • Kursisternes projekter har ofte så gode business cases, at uddannelsens tilbagebetalingstid er ultra kort
 • Du får et uddannelsesbevis fra én af Danmarks førende Lean-virksomheder
 • Vi udvikler hele tiden materiale og indhold - du får nyeste viden
 • Vores Lean Black Belt Certificering følger ISO 18404 (definerer de kompetencer, som et specifikt læringsniveau skal opnå - her "Black Belt")

Black Belt - bygger videre på din Green Belt

Her bygger du ovenpå din Lean Green Belt uddannelse (Lean Manager) og din praktiske erfaring med Lean. Du lærer om målstyring/nedbrydning, mere om problemløsning, Kata-Lean, QRM og Q-ROC, TWI mm. - og opnår, ved en bestået eksamen, det sorte bælte i Lean!

Lean Office Manager Uddannelse

Forudsætning for at deltage

Det er en forudsætning, at du har gennemført og bestået en Lean Manager Green Belt. Enten hos os eller hos en anden udbyder af Lean Manager/Lean Ledelse i Praksis/Lean Green Belt.

Uddannelse med eksamen

Hos os skal du ikke blot gennemføre uddannelsen. Vi slutter Black Belt med en eksamen.

 • Skriftlig 3 timers hjemmeeksamen via mail
 • Gennemføres umiddelbart efter de 5 kursusdage
 • Du eksamineres i hele pensum
 • Din besvarelse vurderes af en konsulent fra Flexkom og en ekstern censor fra SDU (Syddansk Universitet)
 • Du vurderes efter 12-skalaen (7-trins skalaen)
 • Der er 2-4 eksamensdatoer at vælge imellem om året (for selvstudie)

Lean Black Belt Uddannelse

Selvstudie eller fremmøde

Uddannelsen kan gennemføres på to måder:

 • 100% selvstudie inkl. eksamen med ekstern censor
 • Selvstudie kombineret med 5 undervisningsdage (se indhold nedenfor) og en eksamen med ekstern censor

Målrettet både administration og produktion

Indholdet på vores Black Belt er målrettet brug i både administrative processer og produktionsprocesser.

Indhold på Black Belt med fremmøde

Indhold på Black Belt er det samme på selvstudie og fremmøde.

Her er indholdet på Lean Black Belt uddannelsen - opdelt i dagene på fremmøde uddannelse (kombineret med selvstudie):

Dag 1: Strategi og ledelse

 • Lean strategi, strategisk begrundet Lean-indsats, gode mål og målstyring
  • Du lærer om målstyring ift. eksekvering af en strategi inkl. to praktiske metoder til målnedbrydning - X-modellen og Flexkoms egenudviklede praktiske model (anvendes i flere organisationer)
  • Du lærer at opbygge et ledelses-cockpit og lokale mål/action-tavler (målstyringstavler) til opfølgning på målsætninger
 • Lean ledelse
  • Om udvikling af ledelseskodeks baseret på jeres kultur og strategi, kobling til team-profiler og værktøjer til at fokusere på ledelsesudfordringer
  • Deltagerne får en team-personprofilanalyse og vi træner brugen af ledelseskodeks ud fra denne
  • Vi træner brugen af et assessment skema til ledelsesudvikling

Dag 2: God brandslukning og struktureret problemløsning

 • PDCA forbedringshjulet
  • Du bliver verdensmester i at arbejde efter PDCA-hjulet
 • God brandslukning
  • Vi kommer ikke uden om brandslukning - trods Lean
  • Bliv en super god brandslukker - du lærer om Focus Boards og Red Room metoden
  • Du lærer om overgangen fra brandslukning til struktureret problemløsning
 •  Problemløsningsekspert
  • Vi går et spadestyk dybere omkring problemløsning - mere detaljeret træning i opbygning og anvendelse af A3-skemaer, problemløsningsværktøjer og problemløsningstavler

Dag 3: Toyota Kata

 • Toyota Kata Lean
  • Toyota Kata er en forbedringskultur baseret på Lean, men på en mere accelereret og afprøvende platform - og Kata kan springe de "normale" rammer for forbedringer
  • Du lærer om forbedrings- og coaching Kata, om forudsætningerne for succesfuld Kata, om Kata-arbejde i sammenhæng med mål-tavler og øvrige Lean-initiativer
  • Vi har fokus på anvendelsen af Kata i både produktion og administration

Dag 4: Flow i en "variantfabrik"

 • Flow og høj produktivitet i en "variantfabrik" (både til administration og produktion). Næsten alle arbejdspladser i Danmark er en "variantfabrik" - varierende ordre/opgave-pulje, varierende belastningsbillede, varierende kompetencebehov o.l. Hvordan styres og optimeres en sådan "variantfabrik"?
 • Du lærer om:
  • Vigtigste forudsætninger for flow – stabilitet, standardisering, kompetencestyring mm.
  • Daily Huddle, Hourly Count, Management Warroom - den daglige værktøj til at skabe flow, produktivitet, leveringssikkerhed, kvalitet og trivsel - og koblingen herfra til målstyring, problemløsning, Kaizen mm.
  • Manufacturing/Management Dairy - ledelsesværktøjet til ovenstående + proces konfirmering og andre krav til ledelsesadfærd
  • QRM, Polca og Q-ROC - til at skabe flow i en variantfabrik - som også kan anvendes i administrative processer

Dag 5: TWI

 • TWI - Training Within Industry
  • Du lærer om en effektiv metode og strukturering af sidemandsoplæring - til færre fejl, hurtigere oplæring, bedre oplæring
  • Du lærer om de 5 vigtigste forudsætninger for succesfuld TWI og vi kobler struktureret kompetencestyring og TWI

Black Belt dage som enkeltdage

Du kan også gennemføre ovenstående 5 undervisningsdage som enkeltstående kursusdage.
Enkeltdage koster kr. 3.450 + moms.
Tilmelding åbner senere i 2024 - lanceres i nyhedsbrev!

Udbytte

 • Du hører de værktøjer i Lean, som yderligere kan styrke effekten af Lean - udover din Green Belt viden
 • Praktisk viden om nyeste Lean-metoder og tilgang

Priser

Priser på Lean Specialist Black Belt Uddannelsen:

 • 100% selvstudie inkl. skriftlig eksamen kr. 5.950 + moms
 • Selvstudie kombineret med 5 fremmøde dage og skriftlig eksamen kr. 19.950 + moms

Bemærk - klar i 2024/2025

Pga. sygdom er lanceringen af vores bog desværre udskudt til 2025.
Vi beklager meget.

Læs mere

Læs mere om tilmelding, indhold, priser mm. nedenfor.

Book et online kaffemøde

Lad os tage en kop "online kaffe" - så du kan møde Flexkom - og vi kan drøfte om, og evt. hvordan, Flexkom kan hjælpe jer til højere trivsel og stærkere konkurrencekraft!
Book online "kaffemøde" med Flexkom >

Behov for ny viden om Lean?

Vi har alt - gratis videoer, webinar, kurser, uddannelser og rådgivning/konsulenthjælp.
Se mulighederne for ny Lean viden >

Hvad er Lean?

Lean har fokus på at skabe værdi for kunderne/borgerne/modtagerne med den mindst mulige indsats. Den mindst mulige indsats findes ved at reducere spild i form af returløb, afbrydelser, overservicering, søgetid, ventetid, utilgængelig viden m.fl.

Lean skaber flow og får styr på arbejdsgange, kompetencer, arbejdsbelastning osv. Ledelsesmæssigt er Lean også stærk i form af målstyring, problemløsning, planlægning og løbende forbedringer.

I arbejdet med Lean kan det gavne at få uddannet nogle ledere og medarbejdere på et Lean kursus eller en Lean uddannelse. Det kan også foregå som et intern kursus.

Læs mere om Hvad er Lean >