Tips til at få succes med OEE

Tips til succesfuld implementering og anvendelse af OEE.

Medarbejderne se OEE som et positivt værktøj

 • Et værktøj til selvhjælp – ikke overvågning (måler på maskinen – ikke manden) – ”fra meninger til fakta”
 • At ledelsen dagligt lytter og reagerer på OEE-data – og at der reelt tages actions på læringspunkter
 • At ledelsen i ord og handling (og målsætninger) viser, at OEE går efter bolden (maskinen) – ikke manden
 • At lederne kigger indad, hvis der er nogle, som ikke gør ting rigtigt ift. OEE (eks. taster forkerte stopkoder)

Undgå at det bliver et irritationspunkt

 • Start med få stopkoder
 • Stopkoder skal kunne tastes ”lige hvor jeg står” (undgå afstand) - evt. automatisere de frekvente stop
 • Undgå at ”slå i hovedet” – hvis data enten ikke er valide eller hvis målsætninger ikke afspejler virkeligheden (Derfor vigtigt med fleksible åbningstider og muligheden for variable målsætninger)
 • Planlægning skal tilpasse plan til reelle OEE-data (ikke bare smide urealistiske planer hovedkulds ud i driften)
 • Hvis det bliver anvendt som overvågning – så dør det (starter med sabotage – eks. ”maskine i tomgang”)

OEE sammen med ”Daily Huddle”-møder (planlægningsmøder)

Ledelse

 • Husk at proces konfirmere – tid til dialog, skabe forståelse, følge op osv.
 • Husk at følge op på korte stop (medmindre de er automatiserede)
 • Husk at succesfuld OEE kræver en høj grad af tillid til ledelsen!

Flexkom hjælper jer gerne

Vi hjælper bl.a. med træning i den købte OEE-løsning - og ikke mindst også i det daglige forbedringsarbejde ud fra jeres OEE-data i den daglige drift.

Se hvordan Flexkom kan hjælpe til succesfuld OEE-arbejde >

Kom i gang med OEE

Book et online kaffemøde

Lad os tage en kop "online kaffe" - så du kan møde Flexkom - og vi kan drøfte om, og evt. hvordan, Flexkom kan hjælpe jer til højere trivsel og stærkere konkurrencekraft!
Book online "kaffemøde" med Flexkom >

Behov for ny viden om Lean?

Vi har alt - gratis videoer, webinar, kurser, uddannelser og rådgivning/konsulenthjælp.
Se mulighederne for ny Lean viden >

Hvad er Lean?

Lean har fokus på at skabe værdi for kunderne/borgerne/modtagerne med den mindst mulige indsats. Den mindst mulige indsats findes ved at reducere spild i form af returløb, afbrydelser, overservicering, søgetid, ventetid, utilgængelig viden m.fl.

Lean skaber flow og får styr på arbejdsgange, kompetencer, arbejdsbelastning osv. Ledelsesmæssigt er Lean også stærk i form af målstyring, problemløsning, planlægning og løbende forbedringer.

I arbejdet med Lean kan det gavne at få uddannet nogle ledere og medarbejdere på et Lean kursus eller en Lean uddannelse. Det kan også foregå som et intern kursus.

Læs mere om Hvad er Lean >