Guide til valg af OEE-løsning

Hvad bør I kigge efter ved valg af OEE-løsning?
Alle nedenstående punkter er inspiration - måske behøver I ikke dem alle.

OEE-måling?

Skal løsningen kunne:

 • Standardisering af stopkoder + kun vise relevante ved hver maskine
 • Angive stopkoder ”i nuet” – og gerne hvor medarbejderen arbejder
 • Dele ét stop op i flere stop årsager
 • Tilføje kommentarer til stop
 • Automatisering af frekvente stop
 • Beregne OEE inkl. hastighed og kvalitet
 • Let at ændre åbningstider (hvor mødetider varierer)

Data i realtid?

Skal løsningen kunne:

 • Live data på storskærme – selv lave, tilrette, antal skærme
 • OEE per skift, top 3-5, OEE sidste døgn, rød/grøn (over eller under mål)
 • Variable OEE-mål (eks. forskellige mål for dag, aften osv.)

Rapporter og analyser?

Skal løsningen kunne:

 • Datanedbrydning – ex. vise OEE per skift, produkt osv.
 • "Mean Time Between Failure" analyser

Online adgang til data?

Skal løsningen kunne:

 • Tilgå data fra eks. mobiltelefon (eks. lettere hvis man får et opkald som ”vagt”)

Integration med ERP?

Skal løsningen kunne:

 • Integration med ERP-system – udveksling af data som normtider, planlægning osv.
 • Integration med vedligeholdssystemer - for mere maskinbaseret vedligehold

Kobling til support og vedligehold?

Skal løsningen kunne:

 • ”Tilkalde hjælp” uden at forlade maskinen – eks. om snarlig materialemangel
 • ”Alarm”-mulighed eks. når stop XX har været i over YY min. (SMS, mail)
 • Koble OEE med vedligehold – mere intelligent vedligehold end ”kalendervedligehold" (maskintid, antal osv.)

Kom i gang med OEE

Book et online kaffemøde

Lad os tage en kop "online kaffe" - så du kan møde Flexkom - og vi kan drøfte om, og evt. hvordan, Flexkom kan hjælpe jer til højere trivsel og stærkere konkurrencekraft!
Book online "kaffemøde" med Flexkom >

Behov for ny viden om Lean?

Vi har alt - gratis videoer, webinar, kurser, uddannelser og rådgivning/konsulenthjælp.
Se mulighederne for ny Lean viden >

Hvad er Lean?

Lean har fokus på at skabe værdi for kunderne/borgerne/modtagerne med den mindst mulige indsats. Den mindst mulige indsats findes ved at reducere spild i form af returløb, afbrydelser, overservicering, søgetid, ventetid, utilgængelig viden m.fl.

Lean skaber flow og får styr på arbejdsgange, kompetencer, arbejdsbelastning osv. Ledelsesmæssigt er Lean også stærk i form af målstyring, problemløsning, planlægning og løbende forbedringer.

I arbejdet med Lean kan det gavne at få uddannet nogle ledere og medarbejdere på et Lean kursus eller en Lean uddannelse. Det kan også foregå som et intern kursus.

Læs mere om Hvad er Lean >