Kursus: Hurtig reduktion af produktionsomkostninger

Et praktisk kursus med fokus på værktøjer til hurtig reduktion af omkostninger i en produktion.
Du får en værktøjskasse som ofte forbedrer mange nøgletal markant på få uger.

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledere og produktionsspecialister i produktionsvirksomheder.
Der er ingen forudsætning for at deltage på kurset.

Kursusindhold

Først får du overblikket over de mest effektive værktøjer – og til sidst et praktisk overblik over succesfulde implementeringsmuligheder af de udvalgte værktøjer.
De udvalgte værktøjer:

Værktøj 1: Sprint til omgående reduktion af omkostninger

 • Spild-brainstorm med medarbejderne – sprint til omgående forbedring af produktivitet og/eller reduktion af omkostninger.
 • Stor fokus på muligheder med hurtig omkostningseffekt (prioritering med produktivitet/omkostninger og indsats).
 • Intro til afledte typiske værktøjer til at reducere spild - eks. standardisering og 5S.

Værktøj 2: Balancering og udjævning – med fokus på omkostningseffekt

 • Dynamisk kapacitetsbalancering: Kapacitetsbelastning (ordrepulje) vs. maskin- og mandskabskapacitet. Enn skaleringsmodel som løbende tilpasser organisationen/bemandingen til ordresituationen.
 • Planlægningsmøder som det daglige værktøj til kapacitetsvurdring og udjævning af arbejdsbelastningen (flaskehalsfokus).
 • Metode til dynamisk flaskehalsfokus i en ”variantfabrik” (variantfabrik = En produktion uden et statisk flow og med variable flaskehalsbelastninger).
 • Metode til indretning og synkronisering af en montagelinje/arbejdscelle med tidsbalancering.
 • Her er mange mulige effekter - produktivitet, energiforbrug, måske helt nedlægge et skift o.l.

Værktøj 3: Effektiv udnyttelse af maskiner

 • Metode til hurtige maskinudnyttelsesdata for flaskehalse (OEE)
 • Mest anvendte værktøjer til højere OEE – standard work, 5S, SMED (omstillingstidsreduktion), lagerstyring og operationel forebyggende vedligehold

Udbytte

Du får:

 • Praktisk viden og overblik over de udvalgte værktøjer
 • Et stærkt afsæt for at skabe markante resultater med Lean
 • Indblik i forudsætningerne for succesfuld Lean - proces, involvering og lederroller

Metode

Undervisning uden PowerPoint – i stedet med flipover, plancher, praktiske eksempler, hands-on, øvelser og gode debatter.
Kurset gennemføres af en underviser med masser af praktisk erfaring med Lean i produktion inkl. masser af eksempler.

Åbent kursus

Vi har desværre pt. ikke et åbent kursus.

Internt kursus

Kurset gennemføres som et internt kursus. I samler eksempelvis 5-15 ledere og medarbejdere og vi gennemfører et praktisk og resultatskabende kursus for dem.
Kursets indhold tilpasses naturligvis til jeres ønsker og behov.
Kontakt Flexkom Lean Akademi >

Lokationer

Kursuslokationer i de enkelte byer fremgår af kursuskalenderen >

Betingelser for webinarer

Pris:
Alle webinarer er gratis (medmindre andet er angivet).

Praktisk info:
Et link til webinaret tilsendes senest 24 timer inden.
Du behøver ikke kamera eller mikrofon. Evt. spørgsmål stilles via chat.

No-show:
Vi sender ikke et no-show gebyr.

Betingelser for kurser med fremmøde

Praktisk info:
Der udsendes kursusinformation 2 uger inden kursets afholdelse.

Forplejning og internat:
Alle kursusdage har fuld forplejning i undervisningstiden.
Der er kun overnatning på kurser, hvor det er specificeret (internat). På øvrige kurser hjælper vi gerne med at finde overnatning.

Fakturering af betalte kurser/uddannelser:
Umiddelbart efter kursustilmeldingen faktureres kursusafgiften med betalingsfrist på 14 dage. Ved aflysning pga. for få deltagere, sygdom hos underviseren eller lignende refunderes hele kursusafgiften.

Rabatmuligheder:
Der gives 10% rabat ved samtidig tilmelding af 2 deltagere.
Der gives 15% rabat ved samtidig tilmelding af 3+ deltagere.
Rabatten gives på hele fakturaen.

Afbestilling af betalte kurser:
Ved afbestilling indtil 4 uger før kursusstart refunderes 100%. Herefter er der ingen refusion.

Forbehold:
Der tages forbehold for evt. ændringer i program, tid og sted.

Betingelser for selvstudie kurser

Se betingelser for selvstudier:
Lean Introduktion (Yellow Belt) >
Lean Manager (Green Belt) > 
Lean Specialist (Black Belt) >

Betingelser for online kurser/uddannelser

Praktisk info:
Der udsendes kursusinformation 2 uger inden kursets afholdelse. Eller snarest muligt hvis kurset afholdes inden for 2 uger.

Fakturering af betalte kurser/uddannelser:
Umiddelbart efter kursustilmeldingen faktureres kursusafgiften med betalingsfrist på 14 dage. Ved aflysning pga. for få deltagere, sygdom hos underviseren eller lignende refunderes hele kursusafgiften.

Rabatmuligheder:
Der gives 10% rabat ved samtidig tilmelding af 2 deltagere.
Der gives 15% rabat ved samtidig tilmelding af 3+ deltagere.
Rabatten gives på hele fakturaen.

Afbestilling af betalte kurser:
Ved afbestilling indtil 4 uger før kursusstart refunderes 100%. Herefter er der ingen refusion.

Forbehold:
Der tages forbehold for evt. ændringer i program, tid og sted.

Book et online kaffemøde

Lad os tage en kop "online kaffe" - så du kan møde Flexkom - og vi kan drøfte om, og evt. hvordan, Flexkom kan hjælpe jer til højere trivsel og stærkere konkurrencekraft!
Book online "kaffemøde" med Flexkom >

Behov for ny viden om Lean?

Vi har alt - gratis videoer, webinar, kurser, uddannelser og rådgivning/konsulenthjælp.
Se mulighederne for ny Lean viden >

Hvad er Lean?

Lean har fokus på at skabe værdi for kunderne/borgerne/modtagerne med den mindst mulige indsats. Den mindst mulige indsats findes ved at reducere spild i form af returløb, afbrydelser, overservicering, søgetid, ventetid, utilgængelig viden m.fl.

Lean skaber flow og får styr på arbejdsgange, kompetencer, arbejdsbelastning osv. Ledelsesmæssigt er Lean også stærk i form af målstyring, problemløsning, planlægning og løbende forbedringer.

I arbejdet med Lean kan det gavne at få uddannet nogle ledere og medarbejdere på et Lean kursus eller en Lean uddannelse. Det kan også foregå som et intern kursus.

Læs mere om Hvad er Lean >