Kursus: Effektive og resultatskabende "tavlemøder" - få tavlemøder i verdensklasse!

Holder I daglige (eller frekvente) planlægningsmøder?
Får I fuld effekt af møderne?
Har møderne tendens til "nå"-møder (medarbejderne tænker "nå" - uden at handle)?

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledere i enten produktion eller administration. Du afholder måske allerede frekvente "tavlemøder" i din afdeling (med fokus på planlægning).
Der er ingen specifikke forudsætninger for at deltage på kurset.

Varighed

Et effektivt kursus på én dag kl. 9-16. Kurset foregår i Vejle og har fuld forplejning.

Kursusindhold

Indhold:

 • Status på "tavlemøder":
  • Generel status på tavlemøder i danske organisationer - mange er desværre "nå"-møder
 • Formål med planlægningsmøder:
  • Bagud: Evaluering af nøgletal (KPI'er), opsamling på tidligere planer, læringspunkter, evt. actions
  • Fremad kortsigtet: Inputs/status, optimal plan, flaskehalsfokus, udjævning af belastning, feedforward og evt. actions
  • Fremad langsigtet: Kapacitetsvurdering og evt. actions
 • Hvordan får man "det optimale tavlemøde":
  • Mødeleder, deltagere, evt. tilkald
  • Tavle/overblik (tavle eller elektronisk)
  • Den optimale dagsorden (indhold på møder)
  • Skalering af information og læring op/ned i organisationen
  • m.v.
 • Opsamling og hands-on
  • Hvordan skal din tavle se ud fremadrettet? Drøfte mulige forbedringer i små grupper.
  • Hvordan skal din dagsorden se ud fremadrettet? Drøfte mulige forbedringer i små grupper.
  • Din handlingsplan!

Udbytte

Du får:

 • Et stærkt afsæt for effektive og resultatskabende "tavlemøder" (med fokus på planlægning)
 • Konkrete punkter til at komme i gang - eller til at forbedre dine nuværende møder

Metode

Undervisning er uden PowerPoint – i stedet med flipover, plancher, praktiske eksempler, hands-on, øvelser og gode debatter.
Kurset gennemføres af en underviser med masser af praktisk erfaring i "Daily Huddle" (læs mere om planlægning ved hjælp af Daily Huddle).

Kurset gennemføres for minimum 6 deltagere. Maksimum er 15 deltagere.

Åbent kursus

Vi har pt. desværre ikke et åbent kursus. Se muligheden for et internt kursus nedenfor.

Internt kursus

Kurset gennemføres også som et internt kursus. I samler nogle ledere og medarbejdere og vi gennemfører et praktisk og resultatskabende kursus for dem. Kursets indhold tilpasses naturligvis til jeres ønsker og behov. Kontakt Flexkom Akademi >

Kursus i tavlemøder

Book et online kaffemøde

Lad os tage en kop "online kaffe" - så du kan møde Flexkom - og vi kan drøfte om, og evt. hvordan, Flexkom kan hjælpe jer til højere trivsel og stærkere konkurrencekraft!
Book online "kaffemøde" med Flexkom >

Behov for ny viden om Lean?

Vi har alt - gratis videoer, webinar, kurser, uddannelser og rådgivning/konsulenthjælp.
Se mulighederne for ny Lean viden >

Hvad er Lean?

Lean har fokus på at skabe værdi for kunderne/borgerne/modtagerne med den mindst mulige indsats. Den mindst mulige indsats findes ved at reducere spild i form af returløb, afbrydelser, overservicering, søgetid, ventetid, utilgængelig viden m.fl.

Lean skaber flow og får styr på arbejdsgange, kompetencer, arbejdsbelastning osv. Ledelsesmæssigt er Lean også stærk i form af målstyring, problemløsning, planlægning og løbende forbedringer.

I arbejdet med Lean kan det gavne at få uddannet nogle ledere og medarbejdere på et Lean kursus eller en Lean uddannelse. Det kan også foregå som et intern kursus.

Læs mere om Hvad er Lean >