Lean Produktion: Styringsprincipper

Styringsprincipper i produktion handler om, at arbejde med det gab i gennemløbstid der er imellem den fulde gennemløbstid og kundernes ønskede leveringstid. Et gab vi typisk imødekommer med lager.
I denne video om styringsprincipper får du præsenteret teorien bag gennemløbstidsgab, værktøjer til at lukke gabet, tryk/træk-principper og styring i disse to områder og til sidst information om Kanban, som er et stærkt værktøj til at skabe kunstigt træk i et tryk-område.

  • Tid, tryk, træk og Kanban
  • Leveringstidsgab
  • Tryk og træk
  • Kanban
  • Læs mere

Længde video: 16:25.

Læs mere om styringsprincipper og download materiale

Læs mere om styringsprincipper, download den anvendte præsentation i videoen og download evt. præsentationen som notatark.
Læs mere og download materiale >

Link til NYE VIDEOER

Vi har i mellemtiden lavet nye videoer - flere er på vej!
Link til gratis Lean e-learning videoer (kursus) >

Book et online kaffemøde

Lad os tage en kop "online kaffe" - så du kan møde Flexkom - og vi kan drøfte om, og evt. hvordan, Flexkom kan hjælpe jer til højere trivsel og stærkere konkurrencekraft!
Book online "kaffemøde" med Flexkom >

Behov for ny viden om Lean?

Vi har alt - gratis videoer, webinar, kurser, uddannelser og rådgivning/konsulenthjælp.
Se mulighederne for ny Lean viden >

Hvad er Lean?

Lean har fokus på at skabe værdi for kunderne/borgerne/modtagerne med den mindst mulige indsats. Den mindst mulige indsats findes ved at reducere spild i form af returløb, afbrydelser, overservicering, søgetid, ventetid, utilgængelig viden m.fl.

Lean skaber flow og får styr på arbejdsgange, kompetencer, arbejdsbelastning osv. Ledelsesmæssigt er Lean også stærk i form af målstyring, problemløsning, planlægning og løbende forbedringer.

I arbejdet med Lean kan det gavne at få uddannet nogle ledere og medarbejdere på et Lean kursus eller en Lean uddannelse. Det kan også foregå som et intern kursus.

Læs mere om Hvad er Lean >