Hvad er OEE? Hvad betyder måling af maskinudnyttelse?

OEE er en forkortelse for “Overall Equipment Efficiency” - eller "Maskinudnyttelsesgrad”.

OEE måler på:

 • Maskinens udnyttelsesgrad - hvor stor en del af maskinens åbningstid udnyttes til produktion?
 • Og hvad er årsagerne til, at en maskine ikke kører 100%? Hastighedstab, kvalitetstab og andre stopårsager (omstilling, materialemangel o.l.)

OEE-formel og -beregning

OEE beregnes som tilgængelighed på maskine x hastighed x kvalitet:

 • Tilgængelighed i %: Den tid hvor maskinen reelt producerer i den valgte åbningstid/produktionstid
 • Hastighed i %: Den reelle hastighed - i forhold til maksimal hastighed (også korte stop)
 • Kvalitet i %: Kvaliteten fratrukket evt. kasserede emner

Beregning af OEE - formel for OEE-måling

Illustration af OEE

OEE kan også illustreres på følgende måde - vi starter med fuld åbningstid i 365 dage og bevæger vi os nedad...

Hvad er OEE-måling / System

Læs mere om OEE 1 og OEE 2 >

Eksempel på OEE-data

Det stærke ved OEE er, at vi ikke kun får data for hastighed, kvalitet og tilgængelighed. Vi får også kendskab til de bagvedliggende tab.

Se eksempel på OEE-data inkl. tab for de 3 faktorer i OEE:

oee tabsfaktorer

Omkostninger eller kapacitet? Få 20% uden investeringer!

Overordnet har OEE ét af to formål (se illustration):

 • Reduktion af omkostninger (ved at reducere den nødvendige "åbningstid" til samme produktionsmængde)
 • Højere kapacitet (ved at producere mere i den samme "åbningstid")

Ofte kan man reducere omkostningerne - eller øge kapaciteten - med 15-20% ved fokus på OEE (uden væsentlige investeringer)!

flowtool effekt forside 800x450

I gang med OEE

Følgeeffekter af OEE-forbedringer

Andre effekter af OEE-forbedringer:

 • Højere og mere stabil kapacitet:
  • Højere kapacitet på en flaskehals = hele produktionen
  • Mere stabil kapacitet (lettere at planlægge)
 • Lavere omkostninger:
  • Kortere åbningstid nødvendig – mindre lønudgifter
  • Reducerede lagre (pga. stabiliteten)
  • Lavere energiforbrug (energiomkostninger)
  • Lavere CO2-afgifter
  • Kan udsætte investeringer
 • Højere produktivitet:
  • Højere omsætning ift. lønkroner
 • Bedre kundeservice:
  • Fordi vi bedre kan holde hvad vi lover
 • Lavere klimaaftryk:
  • Et lavere energiforbrug per produceret enhed
 • Bedre trivsel
  • Væk fra frustrationer og meninger - nu hjælper vi hinanden ud fra fakta

Hvordan måles OEE?

OEE (stoptid) kan måles på flere måder:

 • Via et simpelt manuelt skema. Et eksempel kan downloades gratis her på siden - Regneark til OEE-måling >
 • Via et trykpanel, hvor operatøren skal angive en stop-årsag (ved et tryk på en knap), hver gang maskinen holder stille.
  Eller via læsning på maskinens PLC. Evt. kombineret med et trykpanel. Nedenfor et eksempel på en løsning fra Flowtool.
 • Der er også mulighed for, at man kan måle OEE automatisk. Dvs. at man automatisk aflæser stopårsager på maskiner - og dermed får OEE med stopårsager - uden involvering af medarbejdere. Man kan selvfølgelig også kombinere de to - en blanding af manuelle stopkoder og automatisk aflæste koder.

Eksempel på skærm til operatører:
produkter mur terminal 02

I gang med OEE

 

Book et online kaffemøde

Lad os tage en kop "online kaffe" - så du kan møde Flexkom - og vi kan drøfte om, og evt. hvordan, Flexkom kan hjælpe jer til højere trivsel og stærkere konkurrencekraft!
Book online "kaffemøde" med Flexkom >

Behov for ny viden om Lean?

Vi har alt - gratis videoer, webinar, kurser, uddannelser og rådgivning/konsulenthjælp.
Se mulighederne for ny Lean viden >

Hvad er Lean?

Lean har fokus på at skabe værdi for kunderne/borgerne/modtagerne med den mindst mulige indsats. Den mindst mulige indsats findes ved at reducere spild i form af returløb, afbrydelser, overservicering, søgetid, ventetid, utilgængelig viden m.fl.

Lean skaber flow og får styr på arbejdsgange, kompetencer, arbejdsbelastning osv. Ledelsesmæssigt er Lean også stærk i form af målstyring, problemløsning, planlægning og løbende forbedringer.

I arbejdet med Lean kan det gavne at få uddannet nogle ledere og medarbejdere på et Lean kursus eller en Lean uddannelse. Det kan også foregå som et intern kursus.

Læs mere om Hvad er Lean >