Lean Fastholdelse og Momentum

Når først Lean går i drift, er der to udfordringer som hurtigt bliver synlige:
Fastholdelse af de gennemførte forbedringer.
Fastholdelse af Lean-momentum, så processen ikke stopper

Under "Download" findes en præsentation af "Lean fastholdelse og momentum".

Fastholdelse af Lean

Fastholdelse af Lean handler om, at man evner at fastholde de forbedringer der gennemføres undervejs. Mange - desværre alt for mange - har gennemført Lean, og har desværre ikke evnet at fastholde ret mange af de gennemførte forbedringer. Det er spild!

Fastholdelse af Lean-forbedringer sker igennem standarder, procedurer, forretningsgange eller hvad de nu kaldes. Standarder er de procesaftaler man laver i organisationen. En meget vigtig disciplini den forbindelse er, at ledelsen står på mål for, at disse standarder overholdes.

Læs mere om standarder i præsentationen "Lean fastholdelse og momentum" under "Download".

Standardisering af processer er for mange organisationer, ofte startpunktet i arbejdet med Lean. Læs mere om modenhedsniveauerne ved opstart på Lean.

Standarder er udgangspunktet i arbejdet med Lean og forbedringer. Uden standarder kan man hverken lave problemløsning eller forbedringer. Det kan illustreres på følgende måde:

Lean fastholdelse og standardisering

Hvorfor laver vi standarder:

 • Nej tak til "enkeltmandsviden". Alt for mange organisationer er sårbage pga. enkeltmandsviden.
 • Man kan få hjælp fra kolleger i travle perioder og ved fravær og ferie.
 • Standarder udvikler "best practice". Et udgangspunkt for forbedringer.
 • Standarder giver mindre spildtid (færre "dybe tallerkener" skal opfindes).
 • Standarder giver mindre variation i produkt og service.
 • Letter uddannelse af nye kolleger.
 • Færre returløb. Bedre flow.
 • Forbedrer arbejdsmiljøet fordi alle kender deres rolle.

Undgå spændetrøjen

I mange organisationer er det negativt at have standarder. Man "tager friheden fra medarbejderne". Men det er faktisk en misforståelse. Standarder er nødvendige for, at vi kan gentage processer og agere som en professionel organisation.

Problemet er, at standarderne laves for snævre. Det er vigtigt, at tilrette standarder til de processer de skal vedrøre. Nogle processer skal have en høj grad af frihed og andre skal køre på midterstriben.

I definerer bredden af den landevej, som medarbejderne må køre på.

Lean Standardisering

Fastholdelse af forbedringer

Forbedringerne i Lean er som at rulle en bold op af en bakke. I den proces er det vigtigt, at man løbende sætter kiler ind under bolden, så den ikke ruller tilbage igen.

Lean fastholdelse af forandringer

Lean momentum

Den anden udfordring ved Lean i drift er, at fastholde fokus på Lean. Det kører typisk godt i den tidlige Lean-fase, hvor forbedringerne er lette at få øje på og hvor alle er nysgerrige på processen. Men hvis man ikke holder momentum, så glider Lean stille og roligt i glemmebogen.

Lean Momentum

Metoder til at fastholde momentum:

 • "Tricks" på Kaizen-tavlen.
 • Lean-events.
 • Systematisk feedback.
 • Videndeling på tværs.
 • Hæve Lean-standarder.
 • Levende målstyring.
 • Værdibaseret audit af processen.
 • Feedback på Lean-processen.
 • Topledelsen og ledere generelt.

Læs mere om de enkelte punkter i præsentationen af "Lean fastholdelse og momentum" under "Download".

Læs mere

Under "Download" findes en præsentation af "Lean fastholdelse og momentum".

Prøv også vores "Lean status test" hvor man - uanset hvor langt man er med Lean - kan finde det Lean-niveau organisationen befinder sig på.

Skal vi kontakte dig?

Udfyld vores kontaktformular på 1 min. - så ringer vi dig snarest op.
Kontaktformular >

Behov for Lean uddannelse?

Flexkom Lean Akademi har Yellow, Green og Black Belt.
Oversigt over Lean uddannelser >