Lean Ledelse og forandring

God Lean ledelse er et krav for succes med Lean fordi:

 • Lean skal være strategisk begrundet.
 • Der skal være et incitament til forandring – i et trygt miljø.
 • Alle SKAL være med – Lean er ikke frivilligt - ikke et valg.
 • Lean kræver ændrede processer og vaner – også hos ledere.

Under "Download" findes en præsentation af "Lean ledelse og forandring".

Vigtige opgaver for en direktion/topledelse ved Lean

Opgaver for ledere i direktionen:

 • Kobling til strategi. Direktionen skal løbende koble Lean til organisationens strategi. Derigennem skal direktionen løbende arbejde med den brændende platform og hele tiden sikre et incitament til forandring. Løbende opdatering af visionen skal vise retning og sikre en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere, kunder og investorer. Koblingen skal også ske ved, at de strategiske mål (og målnedbrydning) hele tiden efterspørger mere Lean.
  De strategiske mål skal også vise organisationen, hvad den reducerede spildtid (øgede produktivitet) skal bruges til (vækst eller omkostningsreduktion).
 • Skabe den nødvendige tryghed. Visionen og en attraktiv arbejdsplads skal skabe den nødvendige tryghed i organisationen.
  Direktionen skal sikre, at medarbejdere i organisationen er villige til at dele forbedringsforslag og proceskendskab med hinanden. Det er en forudsætning for succes med Lean.
 • Fjerne barrierer. Det er også vigtigt, at direktionen fjerner/reducerer de strukturelle/organisatoriske og belønningsmæssige barrierer for Lean.
 • Deltage i Lean. Direktionen skal deltage i Lean i "det nødvendige omfang". Eksempler:
  Hvis organisationen arbejder med Kaizen forbedringstavler, skal direktionen også have deres egen tavle. Alle vil bemærke, hvor aktive direktionen er!
  Direktionen skal gennemføre og deltage i 5S, værdistrømsanalyser, standarder mm.
  Direktionen skal fjerne spild i organisationen - som direktionen medfører (målinger, rapporter o.l.).
 • De rette ledere. Direktionen spiller en central rolle i den ledelsesprofil som ledere i en organisation efterlever. Det er vigtigt, at direktionen angiver en slags "Lean ledelses-kodeks". Ikke nødvendigvis et langt skriv, men de skal klart signalere, hvilken ledelsesadfærd de ønsker i organisationen.
 • Kommunikere Lean. Direktionen bør også kommunikere Lean kontinuerligt. Kommunikationen skal indeholde:
  Den løbende kobling af Lean til organisationens strategi. Herunder fastholdelse af incitamentet til forandring og visionen som skal fastholde en attraktiv organisation. Information om resultater med Lean på tværs af organisationen.
 • Derudover skal topledelsen agere som alle øvrige ledere – se "Lean ledelsesværktøjer".

Lean ledelsesværktøjer

Lean stiller nye krav til alle ledere i organisationen. For nogle ledere er Lean Ledelse en lille forandring og for andre ledere er det en lang rejse eller måske umulige krav at leve op til.

Den valgte strategi og implementeringsproces spiller en stor rolle i kravene til lederne i organisationen.

Værktøjer til alle ledere i organisationen:

 • Gennemføre strategi.
 • "Som mester så hans svende".
 • Situationsbestemt ledelse.
 • Coaching hierarki.
 • Gemba-ledelse.
 • Kommunikation.
 • Accept af "Lean-kalender".
 • Konsekvens.
 • Rollen som funktionsleder.

Læs mere om de enkelte punkter i præsentationen af "Lean ledelse og forandring" under "Download".

Forandringsproces ved Lean

Lad os forestille os, at organisationen er et fodboldhold, som skal implementere Lean.
Lean-reglerne er fodboldreglerne. Rammerne er banen.
Vi spiller forskellige roller. Forsvar, midtbane og angriber. Rollerne illustrerer forskellige reaktioner på forandring.
Men det er ikke tilladt at sætte sig ud på tilskuerpladserne.
Og det er slet ikke tilladt at hoppe over til "svenskerne"

Lean forandring fodboldhold

Den klassiske forandringskurve beskriver meget godt den rejse organisationen skal igennem. Men det er vigtigt at huske, at den valgte implementeringsproces har stor indflydelse på kravet til forandringsledelse i organisationen. Jo mere top-down - jo mere skal lederne argumentere for nødvendigheden. Jo mere organisationen er involveret og tager ejerskab, jo mere forandring gennemføres naturligt i organisationen.

Læs mere om Flexkoms model til optimal involvering af organisationen.

Den klassiske forandringskurve. Én af udfordringerne ved forandringer - som Lean - er, at medarbejderne ikke "rejser" lige hurtigt igennem kurven.

Lean Forandringskurven

 

Læs mere

Under "Download" findes en præsentation af "Lean ledelse og forandring".

Prøv også vores "Lean status test" hvor man - uanset hvor langt man er med Lean - kan finde det Lean-niveau organisationen befinder sig på.

 

 

 

Skal vi kontakte dig?

Udfyld vores kontaktformular på 1 min. - så ringer vi dig snarest op.
Kontaktformular >

Behov for Lean uddannelse?

Flexkom Lean Akademi har Yellow, Green og Black Belt.
Oversigt over Lean uddannelser >