Lean events/blitz

I arbejdet med Lean arbejder man med flere typer "forbedringsindsatser". De typiske indsatser er:

  • De små løbende forbedringer, som kan klares som en opgave i hverdagen
  • En fokuseret indsats over typisk 1-5 dage
  • Lean projekter som løber over nogle måneder - typisk opgaver med investering, omflytning o.l.

Små løbende forbedringer

De små løbende forbedringer klarer man typisk, ved at uddelegere opgaver ved et regelmæssig Kaizen forbedringsmøde i en afdeling. Opgaverne klares af 1-3 personer i afdelingen ved, at de bruger typisk max. 2 timer på opgaven. Det kan være en standard, en opdatering af en standard, en 5S-forbedring, en lille fysisk ændring i afdelingen o.l.

Lean event/blitz

En fokuseret indsats over få dagen kaldes også for en Lean event eller en Lean blitz. Denne indsats bruges typisk ved opgaver, som kan løses af et lille team over maksimalt en uges tid. Denne indsatstype bruges eksempelvis ved værdistrømsanalyser inkl. implementering af forbedringer. Men det kan også være andre opgaver, som ikke behøver at strække sig over længere tid.
En Lean event eller blitz kan gennemføres på forskellige måder. Mange vælger at "isolere arbejdsgruppen" og give dem fuld fokus på at løse opgaven. Arbejdsgruppens deltagere vælges, så de forhåbentlig ikke behøver at "spørge andre" i organisationen.

Nogle kalder det for en Lean event - andre for en Lean blitz.

Her et billede fra en værdistrømsanalyse event. Varighed 2 hele dage + 3 halve dage. De første to dage er kortlægning af current state, future state, handlingsplan. Og de sidste dage arbejder gruppen med forbedringerne. Om fredagen kl. 14 præsenteres det nye flow - som virker fra mandag morgen! Virker det? Ja, på sådanne uger opnår man typisk meget markante resultater.

Lean Konsulent Værdistrømsanalyse VSM

Lean projekt

Et Lean forbedringsprojekt søsættes, hvis det er en større opgave, som ikke kan løses som en event. Det drejer sig eks. om større investeringer/ændringer i en produktion eller måske en ændring til Lean organisering i en administration.

 

Skal vi kontakte dig?

Udfyld vores kontaktformular på 1 min. - så ringer vi dig snarest op.
Kontaktformular >

Behov for Lean uddannelse?

Flexkom Lean Akademi har Yellow, Green og Black Belt.
Oversigt over Lean uddannelser >