Lean Audit - til fastholdelse og udvikling af Lean

I Lean implementeres mange nye processer, metoder og arbejdsformer. I den proces er det godt at foretage værdiskabende audits. Audits om ikke peger fingrer, men som hjælper den enkelte leder og afdeling til, at arbejde med at fastholde og udvikle processen.

Se eksempel på audit længere nede i indlægget.

Hvem skal gå Audit?

Mange steder er det en intern konsulent som går audit. En gennemgående person sikrer, at der scores på ca. samme niveau.
Men det er vigtigt, at audit implementeres som et værktøj til organisationen. Et værktøj til selvhjælp. Derfor både en leder og gerne også et par medarbejdere altid deltage i et audit. Det gør audit til et dialogværktøj med henblik på forbedring af processen.

Samme audit i hele organisationen

Det er også godt at sammenligne audit på tværs af organisationen. Først og fremmest kan audit vise hvem der er gode til elementer i Lean, og som andre derfor kan lære af. Men det er også vigtigt, at audit er med til at sikre, at hjælp til Lean fokuseres på "flaskehalsen". Den afdeling som er længst nede i audit, skal selvfølgelig have mest hjælp til at hæve niveauet.

Lean status test - omgående audit på Lean

På Flexkoms hjemmeside findes en Lean status test, som er oplagt til en audit på Lean.
Læs mere om Lean status testen.

Flexkom hjælper med audit

Flexkom hjælper organisationer med, at gå en audit i organisationer med "fremmede og neutrale øjne". Det kan være en fordel på flere fronter:

  • Vi vurderer jeres niveau i forhold til flere organisationer.
  • Vores fremadrettede anbefalinger til jeres proces er baseret på en bred viden og erfaring om Lean.
  • Vi er neutrale i forhold til jeres organisation.

Kontakt Flexkom for at høre mere om muligheden for et internt Lean audit.

Læs mere om audit og download skema

Læs mere om Lean audit og download et audit skema.

Eksempel på Lean-audit

Et eksempel på et Lean-audit skema:

Lean audit skema

 

Skal vi kontakte dig?

Udfyld vores kontaktformular på 1 min. - så ringer vi dig snarest op.
Kontaktformular >

Behov for Lean uddannelse?

Flexkom Lean Akademi har Yellow, Green og Black Belt.
Oversigt over Lean uddannelser >