Valg af Lean og Lean strategi

Valg af Lean

Baggrunden for valget af Lean er afgørende for succes. Bag en evt. beslutning om at arbejde med Lean, skal der ligge en strategisk begrundet årsag. Man siger, at hvis Lean ikke er strategisk begrundet, så bliver det et kortvarigt projekt...

Den strategiske begrundelse skal findes i en brændende platform. Der skal være en latent trussel i forhold til organisationen, som skal begrunde en strategisk ændringsproces. Den brændende platform er noget organisationen vil væk fra. Samtidigt er det vigtigt, at få formuleret en vision, som motiverer organisationen og som samtidigt sætter en retning.

Det er i gabet imellem den brændende platform og visionen, at man skal finde ud af, om Lean kan være en metode til at lukke gabet. Læs hvorfor visionen og målene med Lean bør indeholde 3 elementer under punktet "Målstyring og Lean".

Under "Download" findes en præsentation af "Lean beslutning og proces".

Lean strategi

Gabet der skal lukkes imellem den brændende platform og visionen hjælper nu til, at definere den ønskede Lean strategi. Altså den vej man ønsker at følge, for at opnå succes med Lean.

Groft betragtet er Lean enten en vækststrategi, med en ambition om at "lave mere med de samme hænder". Eller også er målet med Lean, at reducere omkostningerne - "færre hænder skal lave det samme". 

Afhængig af gabet og strategien, så skal man vælge versionen af Lean. Overordnet finder man 3 niveauer af Lean. Ingen af dem er rigtige eller forkerte. De afhænger igen af det strategiske gab der skal lukkes.

Lean Strategi 3 niveauer

De 3 niveauer er:
- Værktøjs-Lean. Her arbejder man med enkeltværktøjer fra værktøjskassen. Mange har eks. arbejdet med 5S.
- Bølge-Lean. Her gennemfører man Lean i bølger drevet af interne eller eksterne eksperter.
- Kultur-Lean. Her ønsker man at opbygge en arbejdsform, som hele organisationen er involveret i.

Lean Proces

Ved at træffe valget af Lean systematisk, bliver det også lettere at vælge den rette proces til at opnå succes.

Læs mere om valget af proces under "Lean proces, implementering og modeller".

Læs mere

Under "Download" findes en præsentation af "Lean beslutning og proces".

Prøv også vores "Lean status test" hvor man - uanset hvor langt man er med Lean - kan finde det Lean-niveau organisationen befinder sig på.

Skal vi kontakte dig?

Udfyld vores kontaktformular på 1 min. - så ringer vi dig snarest op.
Kontaktformular >

Behov for Lean uddannelse?

Flexkom Lean Akademi har Yellow, Green og Black Belt.
Oversigt over Lean uddannelser >