Målstyring og Lean

Hvad er målstyring?

Målstyring og målnedbrydning handler om, at der er en kobling fra de strategiske mål på øverste niveau og ned til underliggende mål for de enkelte funktioner/afdelinger og måske helt ned til den enkelte medarbejder. På den måde sikrer man, at de mål som medarbejderne løber efter, har sammenhæng til opnåelse af den overliggende strategi.

Målnedbrydning i Lean hedder også "Hoshin Kanri" fra japansk. Mange vælger dog, at bruge de danske ord.

I det efterfølgende findes en kort beskrivelse af målstyring i forhold til Lean. Desuden findes en præsentation af "Målstyring i Lean" under "Download".

Formål med målstyring i en Lean proces

Målstyring i Lean har 3 overordnede formål:

  • Målstyring er med til at holde momentum i Lean. Når mål på Kaizen forbedringstavlerne ikke er opnået, påvirker det til forbedringsforslag.
  • Samtidigt sikrer mål på tavlerne, at forslag og forbedringer har den samme/rigtige strategiske retning.
  • Desuden medvirker målstyring til at hjemtage gevinsten med Lean. Det sikrer at topledelsens fokus bevares.

De 3 formål præsenteres kort nedenfor. Under "Download" findes en præsentation af "Målstyring i Lean".

Målstyring og fastholdelse af momentum

Mange oplever at Lean "går død" efter et stykke tid. Det er naturligt i forandringsprocesser. Målstyring på Kaizen forbedringstavlerne vil give næring til nye forbedringsforslag. Det vigtige er, at medarbejderne kan relatere målene til egen funktion og at egne forbedringer kan påvirke målene.

Der bør findes 2-4 mål på alle forbedringstavlerne. Tavlerne må ikke blive målstyringstavler. Derfor skal man kun måle på få elementer, så der er fokus på de relevante. Hvis man ønsker at synliggøre flere mål, skal man have en separat målstyringstavle. Det må kun være de mål man taler om på møderne, som hænger på Kaizen forbedringstavlen.

Hvad bør man måle på i Lean? Succesfuld Lean er, når det gavner både medarbejdere, bundlinjen og kunderne. Derfor bør man måle på de 3 elementer, når man arbejder med Lean. Målene kan eksempelvis være:

  • Medarbejdere: Trivsel, overarbejde, udsving i arbejdstider o.l.
  • Bundlinjen:Produktivitet, økonomi, kvalitet o.l.
  • Kunder:Leveringsevne, leveringstid, svartider, tilfredshed o.l.

Lean målstyring - Hoshin Kanri - 3 kategorier

Målstyringen kan så vises på en forbedringstavle via almindelige opslag. Alternativt kan man forstærke synligheden ved at bruge grøn og rød. Dette er illusteret nedenfor.

Lean Målstyring - Målstyringstavle

Målstyring og sikring af strategisk retning

God strategisk målnedbrydning til alle "lokale" forbedringstavler vil sikre, at forslag og forbedringer har den samme/rigtige strategiske retning.
Målnedbrydning kan være svært. Specielt i administration, hvor mange ikke har en målekultur.

Målnedbrydning går fra visionen, til strategiske mål og derfra "lag for lag" ned til de enkelte afdelinger. Under nedbrydningen spørger man "hvordan?" – og definerer hvordan afdelingen kan understøtte det overliggende mål. I afdelingen kan man efterfølgende spørge "hvorfor?" til et mål og finde svar i det overliggende mål.

Her et simpelt eksempel på målnedbrydning:

Lean Målstyring - Eksempel på målnedbrydning

Målstyring og hjemtagning af gevinst med Lean

Mange laver Lean, men "glemmer" at hjemtage gevinsten. Hvis gevinsten ikke hjemtages, bliver den reducerede spildtid/øgede produktivitet typisk blot brugt til at sætte tempoet ned. Ledelsen skal sikre, at gevinsten hjemtages. Hvad gevinsten består i afgøres af topledelsen – vækst eller omkostningsreduktion.

God målnedbrydning og -opfølgning sikrer, at gevinsten ved Lean synliggøres, og at ledelsen kan håndtere "hjemtagning". Funktionslederne er nøglen til at hjemtage gevinsten ved Lean. De skal håndtere gevinsten ud fra topledelsens beslutninger og de skal hjemtage gevinsten uden at gøre organisationen utryg.

Læs mere

I præsentationen af "Målstyring i Lean" under "Download" er der desuden tips til at definere gode mål og til at undgå brugen af indsatsmål.

Skal vi kontakte dig?

Udfyld vores kontaktformular på 1 min. - så ringer vi dig snarest op.
Kontaktformular >

Behov for Lean uddannelse?

Flexkom Lean Akademi har Yellow, Green og Black Belt.
Oversigt over Lean uddannelser >